Tall- og mengdeforståelse 0-20

«Å ha gode ferdigheter i telling vil si at elevene skal kunne tallrekka utenat, samtidig som de ser sammenhengen mellom tallenes rekkefølge og mengdene tallene representerer».

Fuson, 1988

Tallplakater

Tallene 1-20

Her er 20 tallplakater til å henge opp på veggen i klasserommet.

Hvert tall har flere ulike representasjoner: tallsymbol, tallord, terning, tellestreker og mengde.

Dette produktet hører sammen med sorteringskortene i tall-og mengdeforståelse fra 1-20.

Tallplakatene får du på bokmål og nynorsk.

Tallplakatene finner du HER i nettbutikken!

Tegn, ulike størrelser

Tallinjer, pultstriper

Tallinjer, arbeidsark

ADDISJON

SUBTRAKSJON

Telling

TRE GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER

1) Elevene må kunne tallrekka (navnene på tallene) og vite at tallene har en bestemt rekkefølge.
2) Elevene må forstå en-til-en korrespondanse, det vil si at hver ting skal telles bare en gang, og at det ikke har noe å si hvilken rekkefølge det telles i.
3) Elevene må vite at det er det siste tallet som representerer mengden som er telt.

NRK Super: Tellekorpset

Samling: Hvor mange elever er tilstede?

Gjør felles telling til en del av den daglige rutinen, helt fra første skoledag. Hvor mange elever er vi i dag? Bruk tellefinger, og lær elevene å telle nøye. Skolestarterne må også lære seg hvorfor vi må slutte å telle etter at vi har telt sistemann; det siste tallet representerer antallet. Tell på ulike måter gjennom skoleåret: med 1 og 1, med 2 og 2 (her er det vanskeligere å telle 1,3,5… enn 2,4,6…), med 3 og 3, osv. Noen ganger kan en elev tas frem for å være «tellesjef» og lede telleseansen. Kanskje noen vil gjette hvor mange dere er før dere teller nøyaktig? Og kanskje er det til og med elever i klassen som kan telle på et annet språk? Husk å ta med ordenstall! Hvem er den tredje eleven på rekka? Hvem er den femte eleven på rekka?

Telleaktivitet med bevegelse

Denne telleaktiviteten fant jeg på sammen med elevene i førsteklasse. Den går slik:
Start med å definere tallområdet dere skal jobbe med, f.eks: Tallene fra 0-20. Deretter kommer en elev frem, trekker et tallkort (eller evt. velger et tall) og en aktivitet. Eleven sier til klassen: “Nå skal vi hoppe! Hopp videre fra tallet 14”. Dermed hopper alle i klassen sammen mens man teller videre fra 14. Når man kommer til 20 er det stopp, og eleven fremme velger en annen elev som får komme frem. Slik fortsetter det. Den samme aktiviteten kan også brukes til å telle nedover.
Passer fint som oppvarming i starten av timen og som avbrekk i en arbeidsøkt.

Telleaktivitet fra www.linktillivet

La elevene sitte i en ring. Læreren gir så et telleoppdrag, f.eks: «Tell til 10!», men uten å fortelle hvem som skal si hva, eller hvem som skal starte. Dersom flere av elevene sier et tall samtidig, må de starte på nytt igjen. Denne telleaktiviteten gir elevene øvelse i å ta initiativ, og samtidig la andre få slippe til.

Tellestafett, ulike variasjoner

  • Læreren peker på en elev som teller til læreren sier stopp, og peker på neste elev som fortsetter.
  • Alle elevene ligger på magen på gulvet, læreren teller stående. Plutselig stopper læreren og legger seg ned. Da er det elevene som må opp og fortsette. Her kan bevegelser byttes ut: for eksempel istedenfor å telle stående kan man telle og snurre rundt som en ballettdanser, telle stående på stolen, osv.

Salaby: Tellesang

Youtube: The big number song

Vimeo: 1-100 Rap

Youtube: Count to 100 and get fit

Tallord

Nabotall

Aktivitet: Spørr – spørr- bytt

Del ut et tallkort til hver elev. På signal fra læreren går alle elevene rundt i klassen. Når elevene treffer en klassevenn stopper de. En starter med å vise tallkortet sitt, for så å spørre:
Hvilke tall er nabotallene til (tallet på tallkortet)?
Den andre eleven svarer, og deretter er det den andre eleven sin tur å vise kortet sitt, og spørre: Hvilke tall er nabotallene til (tallet på tallkortet)? Elevene bytter tallkort, for så å gå videre.

På signal fra læreren kommer alle elevene frem i samling. En og en elev viser tallkortet sitt, og klassevennene rekker opp hånda for å si nabotallene. Den eleven som svarer er nestemann.

Aktivitet i samling: Tom tallinje på gulvet

La en elev få komme frem og trekke et tallkort. Eleven finner tallet på den tomme tallinja, og stiller seg på sirkelen som representerer tallet. Vedkommende holder tallkortet opp foran seg, og spørr klassen: «Hva er nabotallene til tallet 5?». Eleven som svarer riktig er nestemann til å komme frem og trekke kort.

Oppgave: Fyll inn nabotall, sporing

Oppgave: Fyll inn nabotall, refleksjon

Klarer noen av elevene å oppdage et mønster?

Aktivitet: Løp, hent tallkort og fyll ut!

Aktivitet inne eller ute:

Kopier arbeidsarket tosidig. Legg de gule tallkortene (øverst på siden) utover en benk i klasserommet med tallsiden vendt ned, eventuelt inni en rockering ute med tallsiden vendt ned. Hvis du ønsker å ha en rolig aktivitet på stasjoner, kan du la tallkortene ligge midt på pultene.

Slik gjør du:
-Elevene løper bort og henter seg et tallkort, for så å ta det med tilbake til plassen sin.
-Skriv tallet i den gule ruta og fyll inn nabotallene. Fyll deretter ut tallet som er en mindre (-1) og tallet som er en mer (+1). Sjekk: Er dere enige om svarene? Hvordan tenkte dere?
-Løp tilbake til benken og legg kortet tilbake igjen, for så å ta med et nytt tallkort

Tips:
Be elevene skrive navnet sitt på, slik at læreren kan samle de inn ved timens slutt. Se igjennom arkene og finn eksempler der elevene har gjort feil. Hvilke misoppfatninger kan vi gripe tak i? Velg noen av feilene og ta utgangspunkt i disse misoppfatningene i neste økt!

Denne aktiviteten ble først omtalt i blogginnlegget «DIRIGENTEN: En litt annerleds form for stasjonsundervisning», publisert 14.04.2024.

Tallrekker

Stigende tallrekker

Synkende tallrekker

Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse (1-20)

Disse sorteringskortene i tall-og mengdeforståelse er GULL VERDT, spesielt for alle lærere i 1. klasse.

Kortene kan brukes på ulike måter gjennom hele skoleåret. En lærerik aktivitet der elevene får jobbe med tallene og tallenes ulike representasjoner på en morsom måte. Anbefales på det varmeste!

Disse sorteringskortene ligger ute HER i nettbutikken!

Plassverdi og utvidet form

Hopp tiere og enere på tallinja

Tenk at klasserommet er en tom tallinje. Avtal med elevene at når man hopper med to samlede bein, så hopper man tiere. Når man tar et skritt med en fot, så hopper man enere. Få en elev frem og vis eleven en lapp med et tall som de andre elevene ikke skal se. Nå skal eleven hoppe tallet på tallinja. De andre elevene skal gjette hvilket tall eleven hoppet. Eksempel: tallet er 14. Da kan eleven hoppe 1 tier og 4 enere. Denne aktiviteten kan vi gjøre mer utfordrende ved at det også er lov til å hoppe 14 ved å hoppe to tiere frem, deretter 6 enere tilbake. Kan gjøres både inne og på uteskole.

Aktivitet inne eller ute:

Kopier arbeidsarket tosidig. Legg de gule tallkortene (øverst på siden) utover en benk i klasserommet med tallsiden vendt ned, eventuelt inni en rockering ute med tallsiden vendt ned. Hvis du ønsker å ha en rolig aktivitet på stasjoner, kan du la tallkortene ligge midt på pultene.

Slik gjør du:
-Elevene løper bort og henter seg et tallkort, for så å ta det med tilbake til plassen sin.
-Skriv tallet i den gule ruta. Skriv deretter tiere og enere og tallet på utvidet form. Sjekk: Er dere enige om svarene? Hvordan tenkte dere?
-Løp tilbake til benken og legg kortet tilbake igjen med tallsiden vendt ned, for så å ta med et nytt tallkort.

Tips:
Be elevene skrive navnet sitt på, slik at læreren kan samle de inn ved timens slutt. Se igjennom arkene og finn eksempler der elevene har gjort feil. Hvilke misoppfatninger kan vi gripe tak i? Velg noen av feilene og ta utgangspunkt i disse misoppfatningene i neste økt!

Denne aktiviteten ble først omtalt i blogginnlegget «DIRIGENTEN: En litt annerleds form for stasjonsundervisning», publisert 14.04.2024.

Tallhus, 4 versjoner

Puslespill, tallområdet 10-20

Dette er en serie på 4 puslespill der elevene får øve på sammenhengen mellom tall, plassverdi og tallet på utvidet form.

Et puslespill går på tall i tallområdet 10-20, et spill går på tallområdet 20-100, et spill på tallområdet 100-1000 og et spill på tollområdet 1000 og oppover. Slik blir det enkelt å nivådifferensiere i undervisningen.

En perfekt aktivitet til stasjonsundervisningen og som ekstraarbeid!

Til hvert tall er det tre brikker. Print ut, laminer og klipp ut brikkene, så er de klare til bruk!

Disse puslespillene ligger ute HER i nettbutikken!

Dagens tall

VERSJON 1

Denne oppgaven ble først omtalt i blogginnlegget «DIRIGENTEN: En litt annerleds form for stasjonsundervisning», publisert 14.04.2024.

VERSJON 2

Dette opplegget består av to deler: et arbeidsark knyttet til dagens tall og et arbeidsark med gruppering/tallvenner.

Les om hvordan du kan bruke undervisningsopplegget til dagens tall i dette blogginnlegget (13.sept 2020).

DEL 1: DAGENS TALL, ARBEIDSARK

DEL 2: GRUPPERING/TALLVENNER (BRUK KONKRETER!)

NB! Alle arbeidsarkene til gruppering/tallvenner må skrives ut i A3-format!

Spill: Øv på addisjon

Dette spillet er laget i to ulike versjoner: et spill med addisjonsstykker i tallområdet 1-9 og et spill med addisjonsstykker i tollområdet 11-19. Slik kan du enkelt nivådifferensiere i undervisningen.

Et morsomt og annerledes spill! Anbefales!

Disse to spillene med spillregler ligger ute HER i nettbutikken!

Regnefortellinger

-Definer et tallområde.
F.eks. «Vi spiller med tallene fra 0 – 20».

Skriv ei liste med regnestykker på tavla.
La elevene komme med forslag. Det kan være bare addsjonsstykker, bare subtraksjonsstykker, eller en miks. Det er viktig at svaret på regnestykkene skal være innenfor det tollområdet dere har bestemt.

Elevene velger regnestykker fra lista som de skriver på bingospillet sitt.

Regnefortellings-bingoen starter ved at læreren velger et regnestykke fra lista (men uten å nevne hvilket!) som læreren forteller en regnefortelling til.

Elevene som har regnestykket som regnefortellingen passer til på brettet sitt, setter kryss over ruta som regnestykket står i.

– Vinneren er den som først får 3 på rad. Det kan være vannrett, loddrett eller på skrå. Deretter kan man også velge å spille videre, og spille til førstemann som får fullt brett.

Uteskole – natursti

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!

Andre spill og aktiviteter

Lapp i panna

Legg noen tallkort i en eske. En elev kommer frem og trekker et kort med et tallsymbol på. For at ikke eleven skal se hvilket tall som står på lappen, festes kortet i panna med lærertyggis.
Eleven prøver å finne ut hvilket tall det er ved å stille spørsmål til klassen med utgangspunkt i begreper vi har lært. F.eks:
“Hvor mange siffer har tallet?”
“Hva er halvparten av tallet?”
Det kan være lurt å oppfordre eleven med lapp i panna til å fortsette å stille spørsmål,
selv om hun/han tror hun vet svaret. Slik får elevene mer trening.

Kulegrupper

Elevene er “kuler” som spretter rundt i klasserommet. Når læreren roper et tall, skal elevene skyndte seg å danne grupper med riktig antall elever. Dersom læreren roper tallet 3, lager elevene treer-grupper. Noen blir rest. 

Alle elevene i hver gruppe får så i oppgave f.eks. å fortelle navnet sitt og favorittfargen sin, eller navnet sitt og favorittleken sin, osv. 

Deretter spretter elevene rundt som kuler igjen, inntil læreren roper ut et nytt tall.

Bingobrett, ulike variasjoner

Bingo kan brukes til mye! Eks:
– Mengder (læreren tegner mengden som representerer tallet som elevene kan krysse ut på bingobrettet sitt)
– Nabotall (læreren sier nabotallene til tallet som elevene kan krysse ut på bingobrettet sitt)
– Regning (læreren skriver regnestykke på tavla til tallet som elevene kan krysse ut på bingobrettet sitt)

Mengder

* Gjett og sjekk: Legg utover en del like gjenstander og la elevene gjette hvor mange det er. Etterpå kan de telle, og prøve å beregne hvor langt unna de var. Varier størrelse på gjenstandene og antallet, slik at elevene får erfaringer med at et stort antall kan ta liten plass hvis det er små gjenstander, og omvendt. La elevene skrive tallet de gjetter, tallet de beregner, og forskjellen mellom dem.

* Samle mengder ute i naturen (Uteskole) (foto: Nana Dalal)

* Stafett: 
Hvert lag stiller seg ved startstreken. Foran hvert av lagene legger dere en rockering. På motsatt side legger dere en stor terning til hvert lag, og en haug med kongler/steiner e.l. Når elevene løper over til den andre siden, triller de terningen, for så å ta med seg like mange kongler/steiner som antall prikker på terningen. Dette legger de i rockeringen til laget sitt. Vinneren er det laget som får flest når det ikke er flere igjen, eller det laget som har fått flest etter at alle deltakerne har løpt. (Anne Marte N. Sandnes)

Like mange – «Er det samme som»-tegnet

* Tallvekt: Bruk tallvekta til å forklare hva tegnet betyr.

* Klipp og lim: Gjør oppgaven: Likhetstegnet – formingsoppgave. Forstørr til A3-format. Kopier opp penger fra M+, det er en fordel om de forstørres. Bruk penger for å vise hva som menes med begrepet «er det samme som». F.eks. kan man lime en femkroning på den ene siden av likhetstegnet og fem kronestykker på den andre siden av likhetstegnet. (Anne Marte N. Sandnes)

Tallvenner

* Introduksjon: Butikk
Bruk en prisliste der varene som selges i butikken koster fra 1 kr til 9 kr. Elevene får bruke 10 kr til å handle i butikken. De skal kjøpe to ting. Hvilke ting kan de kjøpe?
Finn flere løsningsforslag. Tegn alle forslagene på tavla med prislapp.
Deretter jobber elevene sammen med læringspartneren sin og finner flest mulig løsningsforslag. La elevene få vise tegningene sine i samling etterpå.

* Hemmelig boks:
Klassen jobber med tallvennene til tallet 8. En elev legger 8 klosser i boksen. Tell klossene sammen for å være sikker på at det stemmer. En annen elev kommer frem og tar ut noen klosser. Alle holder seg for øynene. Ingen får se, før de får beskjed om å åpne øynene. «Hvor mange klosser har vi i boksen nå?», spør læreren. Tell klossene sammen, og la elevene få finne ut hvor mange som mangler. Det er viktig å la elevene fortelle hvordan de tenker for å finne svaret.

* Nissen og tyven:

Utstyr: rockering og noen gjenstander (klosser, knapper, centikuber – det du har tilgjengelig!)

I denne aktiviteten skal rockeringen være huset. En elev skal bo i huset.
En annen elev skal være nisse eller tyv.

Aktiviteten starter ved at eleven som bor i rockeringen legegr noen gjenstander i huset sitt. Deretter går eleven ut av rommet.

Når eleven er ute, kommer en annen elev. Dette er tyven eller nissen. Er eleven nisse, gir han/hun. Er eleven tyv, tar han/hun.

Når eleven kommer hjem igjen, skal han/hun avgjøre om det er nissen eller tyven som har vært på besøk, og hvor mange gjenstander som har blitt gitt/tatt. Læreren skriver regnefortellingen på tavla:

Nissen har vært her. Han har gitt to ting. Jeg hadde 8 fra før. 8+2=10, så nå har jeg 11.

Når man jobber med tallvenner kan man bruke tyven som tar, og ikke ta med nissen.

(Idè av Gerd Bones)

* Gruppering – jobb med konkreter:
Tallvenner_skjema med 2 oppgaver 
(Anne Marte N. Sandnes)

Mine regnestykker 1grupperingsark, kan fylles ut og jobbes med på ulike måter
Mine regnestykker 2
vis at et regnestykke kan skrives på flere måter

* Tallvennspillet med terninger:
Kast terningen annenhver gang. Hvem er den første som får alle tallvennene?
Tallvennspillet med terninger – tallvennene til 7
Dersom du velger andre tall som elevene skal finne tallvennene til, tilpasser du tabellen og fyller inn de tallene som en ikke kan få ved å bruke en terning.

* Tallvennspillet – Multi:
www.multinettoppgaver.gyldendal.no 
Lær tallvennene til 6, 7, 8, 9 og 10 (nivå 1).

* Oppgave:
Lag regnefortelling – mal 
(Kristine Solheim)Matematikk må relateres til barnas hverdag. Jobb med regnefortellinger både muntlig og skriftlig.

* Kortspill: Stress
Spill «Stress!» med tallkombinasjoner som blir 10…. 13, osv. La eleven spille sammen to og to med like mange kort. Spillerne legger ned det øverste kortet i kortbunken sin samtidig. Dersom kortene tilsammen blir det bestemte tallet, er det spilleren som først tar kortene som får stikket.

* Problemløsningsoppgave til tallvenner:
Du er i lekebutikken. Der finner du to ting som du har ønsket deg lenge.
Når du kommer til kassa betaler du 8 kroner for det du har kjøpt.
Hva kjøpte du, og hva kostet tingene du kjøpte?
Finn flere løsningsforslag.
Kommentar: Denne oppgaven laget jeg for at elevene skulle få øve på tallvenner.
Istedenfor 8 kan du sette inn det aktuelle tallet dere jobber med. Bruk konkreter!
Hvis du har tid og lyst kan du også lage en butikk i klasserommet.

* Finn din tallvenn:
Finn din 20-venn! Bruk tallkort med tallene fra 0 til 20 og del ut et kort til hver elev.


Tallvenner

* Arbeidsark – jobb med konkreter:

Tallvenner_hjerter_- Gruppering (Kristine Solheim)

Tallvenner hjerter -_Gruppering – still opp som addisjonsstykker (Kristine Solheim)

Tallvenner_firkanter – Gruppering (Anne Marte N. Sandnes)

Tallvenner sirkler -_Jeg deler opp mengder – Gruppering (Anne Marte N. Sandnes)


Sortere i stigende / synkende rekkefølge

* Læringsstøtte til vegg:
Læringsstøtte til vegg_synkende/stigende (Kristine Solheim)