Ordklasser

Plakater, intro

Substantiv

REGEL

Et substantiv er et ord som setter navn på ting. Substantiv kalles derfor også navnord.

Vi skiller mellom to hovedgrupper substantiv:
fellesnavn (pult, stol, sekk, – ord vi kan sette en-ei elelr et foran)
egennavn (Oslo, Norge, Sandra, Hussein)

Eksempler på substantiv:

Fellesnavn
– en: dinosaur, slange, pult, kopp, regnbue, følelse, do, ferie, sko, søskenflokk, innsjø, skog, dal
– ei: høne, klokke, sklie, gate, hytte, mor
– et: kontor, hus, sykehus, eple, stabbur, bord, fjell, bilde, frø, eksempel, glass

Egennavn
Europa, Norge, Oslo, Lakkegata, Sandra, Hussein, Rema

Introduksjon til tema

PP_Hva er et substantiv

Ordjakt: Jeg finner substantiv

Tokolonnenotat

Bruk et tokolonnenotat der du skriver en kolonne med ord som er substantiv og en annen kolonne med ord som ikke er substantiv.

Tenk og skriv!

I løpet av en dag ser vi ganske så mye! Skriv ei liste med substantiv som forteller hva du ser i løpet av en dag; fra du åpner øynene dine om morgenen til du legger deg om kvelden. Det kan være både fellesnavn og egennavn. Tid: 5 min.

Spørreleker

– Alias: Beskriv et substantiv uten å bruke selve ordet du beskriver. De andre på gruppa gjetter.
– Lapp i panne: Hvilket substantiv er jeg?

Substantivlek

Del elevene opp i små grupper. Hver gruppe får utdelt et ark med kategorier på substantivene de skal finne. Deretter skal de innen en gitt tid (f.eks. 15 min) finne substantiver innen kategoriene som starter med bokstavene på arket.
Etterpå går man gjennom svarene. De som har svart det samme som andre grupper får 0 poeng. De som har «unike» svar får 3 poeng.

Stafett

Del klassen opp i to lag. Hvert lag må stille seg opp i en rekke. Hvert lag har en bunke med post-its-lapper og e blyant.
Tips:
1) Vær to voksne om mulig.
2) Sett op en oversikt på tavla med eksempel på et substantiv i hankjønn, et hunkjønns-og et intetkjønn, og hvordan de bøyes i entall og flertall, i ubestemt og bestemt form. Denne oversikten kan være til hjelp under stafetten.

På signal fra læreren løper den fremste i rekken på hvert lag frem til læreren og trekker to ispinner. Først entall eller flertall, deretter bestemt form eller ubestemt form. Deretter trekker eleven et bilde, og løper så tilbake til laget sitt med to ispinner og et bilde. Vi brukte bilder av dyra i skogen, siden det var det tverrfaglige temaet vi jobbet med den uka.

For eksempel kan bildet vise et rådyr, og ispinnene flertall og ubestemt form. Laget samarbeider for å finne hvilket ord de skal skrive på post-it -lappen, i dette tilfelle rådyr. Når laget har funnet ordet, springer nestemann i rekka frem med lappen til læreren. Læreren ser om svaret er riktig, og legger svarene som er riktig i en bunke, og svarene som ikke er riktig i en annen bunke. Eleven gir tilbake ispinnene til læreren. Deretter velger eleven et nytt bilde, og trekker to nye ispinner. Slik fortsetter det. Vinneren er det laget som har flest poeng når stafetten avsluttes.

Adjektiv

REGEL

Adjektiv beskriver noe eller noen.

Eksempler på adjektiv:

stor, liten, tynn, tjukk, bred, stygg, pen, fantastisk, nydelig, motbydelig, flekkete, prikkete, grønne, gule, gode, ekle, varme, kalde, bleke, velduftende, stinkende, dyktige, ivrige, engasjerte

Musikk: Adjektivsangen

Oppgave: Gjør teksten mer spennende

Adjektivhistorie

Lag en adjektivhistorie. La elevene få fylle inn adjektivene som mangler. De som ønsker kan gjerne lese historien sin høyt for resten av klassen, slik at det blir tydelig hvor forskjellig historiene kan bli avhengig av hvilke adjektiv man velger.

Denne historien kan elevene få fylle ut adjektiv selv.

Les opp noen av historiene etterpå, slik at elevene får se hvor forskjellige historiene kan bli bare ved å velge ulike adjektiv.

Ord som beskriver deg

La en elev i klassen få komme frem. Hvilke adjektiv beskriver de positive egenskapene til denne eleven? La de andre elevene i klassen få komme med forslag. Skriv ei liste på tavla. Dere kan også eventuelt bruke tagul.com eller wordle.net slik at eleven kan få med seg ordene hjem.

Hvem er jeg?

Skriv en liste med adjektiv som beskriver deg. Skriv deretter en tekst der du bruker adjektivene for å fortelle hvem du er. Læreren kan samle inn tekstene og lese de høyt for klassen. La elevene få gjette hvem teksten beskriver. Hvilke adjektiv var det som gjorde at eleven skjønte hvem som ble beskrevet?

Beskriv en person du kjenner godt

Tokolonnenotat

Bruk et tokolonnenotat der du skriver en kolonne med ord som er substantiv og en annen kolonne med ord som ikke er substantiv.

Oppdrag: Let etter adjektiv i leseleksa

Adjektiv_Disse adjektivene fant jeg i leseleksa mi

Beskriv og tegn

Se for deg en person/figur/gjenstand som du skal beskrive for elevene. Bruk adjektiv for å beskrive hvordan personen/figuren/gjenstanden ser ut.
La elevene få tegne etter hvert som du beskriver.
Etterpå får alle elevene holde opp tegningen sin og vise den for klassen.

Rygg mot rygg

La to og to elever jobbe sammen. Hvert parr sitter rygg mot rygg. Den ene eleven beskriver (f.eks. en person eller en gjenstand), og den andre eleven tegner og følger instruksjonene gitt av medeleven. Bytt.

Verb

REGEL

Et verb forteller oss hva noen gjør eller hva som skjer.

Eksempler på verb:

løpe, springe, gå, krabbe, hyle, rope, reise, hinke, hoppe, klappe, synge, gaule, drikke, spise, øve, hente, kjøre, handle, plukke, vaske, male, tegne, fotografere, spille, trille, vasse, svømme, gjemme, fly, sove, våkne, klatre

Mim et verb

Mim et verb! De andre gjetter hvilket verb du mimer. Kan gjøres i mindre grupper og i full klasse.

Tenk og skriv

I løpet av en dag gjør vi ganske så mye! Skriv ei liste med verb som forteller hva du gjør i løpet av en dag; fra du åpner øynene dine om morgenen til du legger deg om kvelden.

Tokolonnenotat

Bruk et tokolonnenotat der den ene kolonnen er en liste over verb og den andre kolonnen er en liste over ord som ikke er verb.

Oppsummering av tema ordklasser

Fluesmekke

Skriv ordklassene på tre ark, og heng arkene opp på tavla. Del opp klassen i to lag. Læreren sier et ord, og det laget som slår først på riktig ordklasse får poenget. Vinneren er laget med flest poeng.

En morsom aktivitet

Lag en tabell med fire kolonner. Den første kolonnen inneholder navn på elevene i klassen (må være nummerert). Deretter en kolonne for hver av ordklassene: verb, adjektiv og substantiv (sted).

Elevene skal etter tur velge et verb og si et nummer. Når alle verbene er ferdig fylt inn, går du videre til neste ordklasse.

Avslutt med å lese opp setningene.

Gym: Ordklasse-stafett

Legg lapper med ord fra de tre ordklassene på den ene siden av gymsalen. Det må være like mange ord fra hver ordklasse.

Del elevene opp i tre lag, og gi hvert lag en ordklasse: substantiv/verb/adjektiv.

På signal fra læreren skal elevene løpe en og en over til den andre siden av gymsalen for å hente en lapp som hører til i sin ordklasse. Vinnerlaget er det laget som blir først ferdig med å hente alle lappene sine.

Snøballkrig

Del ut en lapp til hver elev, og be elevene skrive et ord hentet fra f.eks. en tekst dere jobber med.

Legg tre A4-ark utover gulvet i samling, og skriv ordklassene, en ordklasse på hvert ark. Be elevene komme frem med lappen sin.

Deretter får elevene krølle sammen lappen sin og ha «snøballkrig» i ringen. Det gjør de ved å kaste lappen sin på hverandre.

Når læreren gir et stopp-signal skal alle elevene ta en lapp hver. Elevene leser opp ordet på lappen sin, og ved hjelp av de andre elevene i klassen bestemmer vedkommende hvilken ordklasse ordet hører hjemme i. Lagg lappen på arket med ordklassen i midten av ringen.

Postit-lapper

Lag en stor plakat for hver ordklasse. Skriv navnet på ordklassen som overskrift på plakatene. Del klassen opp i grupper, og la hver av gruppene få en bunke med gule post it-lapper som de skal skrive ord på, for så å klistre ordet på riktig plakat.
Neste time kan du følge opp med å vise plakater der du klistrer på kun de post it-lappene som var feil, for så å samtale felles om hvilken ordklasse ordene hører hjemme i.

Hopp i havet

Finn substantiv, adjektiv og verb. Bestem bokstaver selv!