Jeg finner spor i teksten

Lesestrategi:
Jeg er en lur detektiv.
Jeg finner spor.
Hva kan komme til å skje?


Klassesamtale

Hva er en teori?
Hva er et spor? (Få frem at ordet er et homonym – det har flere betydninger!)
Hvorfor er det viktig at vi lager en teori når vi leser en tekst?
Hvilke type tekster gjelder denne lesestrategien for?


Stopp opp underveis – lag en teori

Les en fortelling høyt for elevene. Stopp opp underveis og fortell hva du tenker. Bruk spor i teksten til å lage en teori om hva du tror kommer til å skje.

La også elevene få være med i diskusjonen. Elevene fortelle sin egen teori til læringspartneren sin. Istedenfor å la elevene fortelle kan du gjengi det du hører at de sier på et akademisk språk.


Del opp teksten

Finn en spennende fortelling som du kan dele opp i to deler.
Først jobber dere med del 1 av fortellingen – førforståelse, se på overskrift og bilder og lese teksten. Se etter spor.
Hvordan kommer historien til å fortsette?
Tenkepause: La elevene få lage sin egen teori (ca. 2 min)
Deretter forteller elevene om teorien sin til læringspartneren, før de skriver teorien sin i skriveboka.
Neste time får elevene utdelt del 2 av fortellingen. Snakk om hva dere fikk vite i del 1. La noen av elevene få lese teorien sin til klassen. Stopp opp underveis og spør om det er noen som vil endre teorien sin.
Les del 2 av fortellingen. Stemte teoriene?