Skrivestopp

Dette er en uteskoleaktkivitet som kan brukes til mange tema, for eksempel enkel-og dobbelkonsonant, setninger, geometriske figurer, farger, stavelser, regnefortelling, telleøvelser, osv.

I denne uteskoleaktiviteten må læreren på forhånd tenke ut tema, hvilke skrivestopp som egner seg, og hvor mange skrivestopp dere skal bruke.

Skrivestopp er en arbeidsmåte som består av tre deler:

Del 1:
Oppstart

 • Fortell elevene om temaet dere skal jobbe med. Eks: Alfabetet.
 • Syng en sang knyttet til temaet! Musikk er viktig i seg selv, og bidrar også til å skape god stemning i gruppa. Til temaet «alfabetet» brukte vi denne:
  Youtube – Alfabetsangen. Det er ikke alltid det er lett å finne en passende sang, men prøv i den grad det er mulig.
 • Gjennomgå arbeidsarket. Da jeg brukte arbeidsarket «alfabetet» sa jeg at det er bare fint om de klarer å finne flere ord som begynner på samme bokstav.
 • Del ut blyant, skrivebrett og arbeidsark til hvert læringspar.

Del 2:
Ut på tur med innlagte skrivestopp

 • Gå sammen med læringspartner. Når dere kommer frem til første skrivestopp, får elevene 2 minutter til å skrive ned alle ord de klarer på ting de kan se rundt seg. Læreren tar tiden. Bruk gjerne en mobil, slik at det kommer et høyt stoppsignal og alle kan høre når tiden er ute. Da er det ikke lov å skrive mer. Skap engasjement ved å si «klar, ferdig ……gå!» når de skal starte, og ved å heie på elevene underveis. Gå rundt til elevene og gi veiledning til de som måtte trenge det under skrivingen.
 • Eksempler på skrivestopp kan være: et trikkestopp, ei gate, ei grøft, ved ei kirke, en lekeplass, en blomstereng, en butikk, en barnehage, en park, et marked, ved side av en bil, osv.
  I skrivestopp-økta med alfabetet hadde vi fem skrivestopp:
  1) i en veikant
  2) på en trikkeholdeplass
  3) ved ei kirke
  4) i en park
  5) på en lekeplass

Del 3:
Oppsummering

 • Avslutt med en felles oppsummering når dere kommer frem til destinasjonsstedet. Det er viktig at elevene sitter sammen med læringspartneren sin.

  Da vi hadde skrivestopp med utgangspunkt i alfabetet, gikk vi igjennom bokstav for bokstav, og elevene fikk fortelle hvilke ord de hadde funnet. Det var hver sin tur, og hvis de ikke hadde funnet ord på bokstaven kunne de få hjelp av en klassevenn (altså spørre de andre i klassen, som rakk opp hånda for å gi tips). Under gjennomgangen er det viktig at læreren kommenterer ordene. Gi knagger ordene henges på, f.eks:
  – Det var jo et sammensatt ord! Hvilke ord er ordet satt sammen av?
  – Skrives (ordet) med eller uten dobbeltkonsonant?
  – Har ordet en diftong? Hvilken?
  – Kan ordet ha flere betydninger? (homonym)
  Noen ganger kan det også være fint å spørre: «Hvor så dere det?». Da kan elevene bruke preposisjoner for å svare, og det er god trening. F.eks: «Håndtaket så vi på døra», eller «meitemarken fant vi under et blad».
 • Noen ganger kan det være fint å samle inn arkene for å gi elevene tilbakemelding. Hvis målet med skrivestoppen er å stave ordene riktig, kan læreren for eksempel samle inn arbeidsarkene slik at de kan rettes. På skolen dagen etter kan elevene få i oppdrag å skrive en linje i skriveboka si med ordene som ikke er stavet riktig. En ekstra oppgave kan være å bruke ordet i en setning. Deretter kan man ha en felles oppsummering hvor hvert læringspar får fortelle om et ord de har retten. Hva måtte de huske på for å skrive ordet?
 • Syng sangen fra oppstarten av skrivestoppen flere ganger i uka, og snakk om det dere så og det dere lærte. Repetisjon er gull verdt!

Eksempler på arbeidsark til skrivestopp:

2 kommentarer om “Skrivestopp”

 1. Tusen takk for et strålende opplegg! Vi brukte oppgaven om alfabetet.
  Dette var en morsom oppgave som skapte stort engasjement blant elevene 🤩

Det er stengt for kommentarer.