Påskebingo – ord og begreper

Her er en påskebingo til dere som skal jobbe med ord og begreper knyttet til påska.

I klassen min skal elevene selv få komme med forslag til «påskeord» vi har lært. Jeg skriver alle ordene opp på tavla, og disse ordene får elevene velge blant når de skal bestemme hvilke ord de vil skrive på spillbrettet sitt. Når vi spiller, forklarer jeg ordenes betydning uten å bruke selve ordet – som i alias. Det er elevene selv som skal komme frem til hvilket ord jeg viser til.

God påske! Hilse Anne Marte

Direktelink:

Høytider og markeringer: Påske