Regnestrategier – subtraksjon

Om knappe fem uker er det sommerferie. På lærerrommet diskuterer vi oss imellom: Hvordan skal vi jobbe i tiden frem mot sommerferien? Hva er det vi vil at elevene skal kunne når de er ferdige med første klasse? Er det noe i pensum som vi kan gi mindre plass, for heller å bruke mer tid på det vi mener er viktigst?


I matematikk valgte vi å prioritere regnestrategier. Vi ønsker at elevene skal kunne regnestrategier for addisjon og subtraksjon i tallområdet 0-20, og at de skal utvikle et matematisk språk slik at de etter hvert kan lære seg å sette ord på hva de tenker. Vi ønsker også at elevene skal kunne bruke tallinje som regneverktøy.


I dette blogginnlegget vil jeg dele en av oppgavene vi brukte da vi jobbet med repetisjon av regnestrategier i subtraksjon. Dette oppgavesettet består av fire sider, og på hver side er det oppgaver knyttet til en regnestrategi i subtraksjon: «telle nedover»-strategien, «finne differansen/forskjellen», «halvering» og «tiere og enere». Jeg har ikke tatt med «tiervenner». Denne regnestrategien hadde vi allerede repetert.


Til hver regnestrategi er det to oppgaver. Elevene må vise at de kan ta bort/trekke fra noe av en mengde, og i tillegg må de løse subtraksjonsstykket på tallinja. Det viktigste er derimot den matematiske samtalen dere har underveis: Hvilken regnestrategi ville du brukt for å finne svaret? Oppgavene egner seg godt til lærerstyrt stasjon. Det er lurt å ha en oversikt over regnestrategiene dere har lært liggende på stasjonen, slik at det blir lettere for elevene å sette ord på det de tenker.


Vær obs på at oppgavene kan brukes på flere måter. Kanskje holder det å velge to sider slik at dere kan gå i dybden? Kanskje elever som trenger utfordringer kan få skrive navnet på regnestrategien de ville brukt ved siden av regnestykket? Kanskje kan dere lage regnefortellinger som passer til bildene? Kanskje dere kan lage flere regnestykker der dere ville brukt samme regnestrategi?

Last ned oppgavesettet her:

Følg www.undervisningsmetoder.com og bli varslet på e-post hver gang det kommer nye innlegg. (Se oppe til høyre).

Legg igjen en kommentar