Dobling/halvering

Arbeidet med dobling/halvering og partall/oddetall innebærer at elevene må kunne:

🌸 gi eksempler på når vi bruker begrepene i praktiske sammenhenger
🌸 telle med to og to
🌸 dele på to (halvering gir elevene en forsmak på deling/divisjon, dobling er en forsmak på multiplikasjon) og forstå hva som menes med at hver del må være like mange/like stor, osv
🌸 bruke tegning/konkreter for å finne svaret

➡️Tips: Bruk gjerne en tape midt på pulten, eller eventuelt tegn en strek. En elev kalte den for «delestrek» da vi jobbet med halvering.

DOBLING

Å doble betyr å ta det samme en gang til.

Regnestrategi-plakat

Denne plakaten kan du laste ned på siden MATEMATIKK – Regnestrategier.

Læringsstøtte til vegg

Da vi lærte om dobling erfarte jeg at det var fint å bruke læringsstøtte på veggen. Denne ble hengt opp på veggen bakerst i klasserommet. Jeg forstørret kopiene fra A4 til A3, klippet ut hvert kort og laminerte det. Slik kunne de henges opp under hverandre, godt synlig for alle, uansett hvor du befant deg i klasserommet.

Formålet var ikke å bruke den til å pugge, men til å forstå. Elevene kunne bruke den til å sjekke om svaret på oppgavene sine var riktige. I tillegg kunne jeg ta med elever bort for å se på sammenhenger mellom tallene.

Da vi skulle lære om halvering brukte vi det vi hadde lært om dobling. Igjen kunne vi se etter sammenhenger, både mellom tallene og mellom regnestrategiene dobling og halvering.

I ettertid var det også fint å ha den der, slik at vi hele tiden kunne holde det ved like.

MKX – Dobling

1. MK_X – Dobling (6:12): https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/6/avspiller

2. MK_X – Dobling (8:12): https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/8/avspiller

Sang fra MKX om dobling

Uteskole

Jobb sammen to og to. Læreren legger tallkortene utover på bakken (tallkort finner dere på siden MATEMATIKK-Tallkort og tallplakater).

Hvert par trekker et tallkort og lager tallet ved å bruke ting dere kan finne ute i naturen. For eksempel kan en pinne representere en tier og en stein representere en ener. Trekker elevene for eksempel tallet 14 kan de velge å lage tallet ved hjelp av en pinne og fire steiner.

Utfordringen ligger i at de skal finne det dobbelte. Hvordan kan man tenke da? Elevene lager det dobbelte av tallet ved hjelp av ting de finner ute i naturen. Når de er ferdige, henter de læreren som gir en tilbakemelding og ber elevene forklare hvordan de tenkte.

Dersom de får godkjent, går de tilbake med tallkortet sitt og trekker et nytt tallkort.

Det kan være lurt av læreren å ta bilder av elevenes arbeid etter hvert, slik at bildene kan brukes til en felles gjennomgang i ettertid. Da kan vært læringspar få fortelle hvordan de tenkte for alle i klassen, samtidig som de forklarer til bildet.

Rebusoppgave med dobling (0-20)

Stigespill og ludo

Flytt brikken dobbelt så mange plasser som antall øyne på terningen viser.

Først til 50 klosser

La elevene spille sammen to og to. Kast en terning, og deretter dobler man antallet øyne som terningen viser. Noter gjerne i skrivebok underveis. Hvem blir først til 50?
Elever som trenger ekstra utfordringer kan spille først til 100 og bruke to terninger.

Loop med doblinger

HALVERING

For å finne halvparten av noe må du dele det i to like store deler.

Regnestrategi-plakat

Denne plakaten kan du laste ned på siden MATEMATIKK – Regnestrategier.

Intro

Del elevene opp i par. Hvert par får utdelt en skål med fruktbåter eller godterier (popcorn f.eks). Antallet biter må være et partall. Hvert par får i oppdrag å dele på bitene slik at begge to blir fornøyd. Diskuter: Hvordan tenkte dere?

MKX – Halvering

1. MK_X – Halvering (3:12): https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/3/avspiller
Denne episoden viser hvordan vi finner halvparten av 8 (partall) og hvordan vi finner halvparten av 11 (oddetall).

2. MK_X – Halvering (12:12): https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/12/avspiller

Lær å halvere på uteskole!

Les blogginnlegget fra 21. september 2020 for å få en nærmere beskrivelse av undervisningsopplegget. Dette er et opplegg som jeg har hatt stor suksess med. Anbefales på det varmeste!

Tallkortene kan du laste ned på MATEMATIKK: Tallkort og tallplakater

Arbeidsarkene kan du laste ned her:

Loop med halveringer

PARTALL OG ODDETALL

Et partall er et tall som kan deles på to.
Et oddetall er et tall som ikke kan deles på to.

Diskuter

  • Studer tallene. Hva kjennetegner partall? Hva kjennetegner oddetall?
    Hvordan kan vi se på tallet om tallet er et partall eller et oddetall?
  • Hva skjer når vi adderer et partall med et partall?
  • Hva skjer når vi adderer et oddetall med et oddetall?

Intro

Del elevene opp i par. Hvert par får utdelt en skål med fruktbåter eller godterier (popcorn f.eks). Antallet biter må være et partall. Hvert par får i oppdrag å dele på bitene slik at begge to blir fornøyd. Diskuter: Hvordan tenkte dere?
Spis opp innholdet i skålen.

Gjenta aktiviteten en gang til, men denne gangen er antallet biter et oddetall. Oppdraget er det samme: Fordel bitene slik at begge to blir fornøyd. Diskuter: Hvordan tenkte dere?
Spis opp innholdet i skålen.

Diskuter avslutningsvis: Hva har vi lært nå om partall og oddetall?

Uteskole: Lær om partall og oddetall med naturmaterialer!

Jobb sammen to og to. Læreren legger tallkortene utover på bakken (tallkort finner dere på siden MATEMATIKK-Tallkort og tallplakater).

Hvert par trekker et tallkort og lager tallet ved å bruke ting dere kan finne ute i naturen. For eksempel kan en pinne representere en tier og en stein representere en ener. Trekker elevene for eksempel tallet 14 kan de velge å lage tallet ved hjelp av en pinne og fire steiner.

Utfordringen ligger i at de skal finne utom tallet er et oddetall eller et partall. Hvordan kan man tenke da? Når de er ferdige, henter de læreren som gir en tilbakemelding og ber elevene forklare hvordan de tenkte. Ta utgangspunkt i mengden de har laget ved å bruke naturmaterialer.

Dersom de får godkjent, går de tilbake med tallkortet sitt og trekker et nytt tallkort.

Det kan være lurt av læreren å ta bilder av elevenes arbeid etter hvert, slik at bildene kan brukes til en felles gjennomgang i ettertid. Da kan vært læringspar få fortelle hvordan de tenkte for alle i klassen, samtidig som de forklarer til bildet.

Uteskole: Stafett med partall og oddetall

Legg lapper med partall på den ene siden. På den andre siden legger dere lapper med oddetall. Det er viktig at det er like mange lapper med partall som lapper med oddetall.

Del elevene opp i to lag. Et lag får i oppdrag å finne partall, det andre laget får i oppgave å finne oddetall.

På signal fra læreren skal elevene løpe en og en over til den andre siden av gymsalen for å finne en lapp innenfor sin kategori. Vinnerlaget er det laget som har flest riktige tall.

En annen variant kan være at lappene ligger med tallsiden vendt ned. Da skal deltagerne trekke en lapp, og hvis det er en lapp innenfor den kategorien som laget skal finne, får vedkommende ta den med tilbake til laget sitt. Hvis ikke må lappen legges tilbake på plass igjen. Også i denne versjonen er vinnerlaget det laget som har flest riktige lapper.

NYTTIGE LINKER

😀 Telle videre og telle nedover

😀 Tiervenner og hundrervenner

😀 Dobling og halvering

😀 Tiere og enere

😀 Fylle opp tieren og regne om tieren

😀 Finne forskjellen

😀 Regnestrategi-plakater