Dobling/halvering

Arbeidet med dobling/halvering og partall/oddetall innebærer at elevene må kunne:

– gi eksempler på når vi bruker begrepene i praktiske sammenhenger
telle med to og to
dele på to (halvering gir elevene en forsmak på deling/divisjon, dobling er en forsmak på multiplikasjon) og forstå hva som menes med at hver del må være like mange/like stor, osv
bruke tegning/konkreter for å finne svaret

Bruk gjerne en tape midt på pulten, eller eventuelt tegn en strek. En elev kalte den for «delestrek» da vi jobbet med halvering.

DOBLING

Å doble betyr å ta det samme en gang til.

Regnestrategi-plakat

Læringsstøtte til vegg

MKX – Dobling

1. MK_X – Dobling (6:12): https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/6/avspiller

2. MK_X – Dobling (8:12): https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/8/avspiller

Sang fra MKX om dobling

Uteskole

Jobb sammen to og to. Trekk et tallkort. Bruk pinner, steiner og annet dere finner i naturen rundt dere til å lage mengden.
Hva er det dobbelte?

Rebusoppgave med dobling (0-20)

Stigespill eller ludo

Flytt brikken dobbelt så mange plasser som antall øyne på terningen viser.

Først til 50 klosser

La elevene spille sammen to og to. Kast en terning, og deretter dobler man antallet øyne som terningen viser. Hvem blir først til 50?
Elever som trenger ekstra utfordringer kan spille først til 100 og bruke to terninger.

Loop med doblinger

HALVERING

For å finne halvparten av noe må du dele det i to like store deler.

Regnestrategi-plakat

Intro

Del elevene opp i par. Hvert par får utdelt en skål med fruktbåter eller godterier (popcorn f.eks). Antallet biter må være et partall. Hvert par får i oppdrag å dele på bitene slik at begge to blir fornøyd. Diskuter: Hvordan tenkte dere?

MKX – Halvering

1. MK_X – Halvering (3:12): https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/3/avspiller
Denne episoden viser hvordan vi finner halvparten av 8 (partall) og hvordan vi finner halvparten av 11 (oddetall).

2. MK_X – Halvering (12:12): https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/12/avspiller

Uteskole

Les blogginnlegget fra 21. september 2020 for å få en nærmere beskrivelse av undervisningsopplegget.

Tallkortene kan du laste ned på MATEMATIKK: Tallkort og tallplakater

Arbeidsarkene kan du laste ned her:

Loop med halveringer

PARTALL OG ODDETALL

Et partall er et tall som kan deles på to.
Et oddetall er et tall som ikke kan deles på to.

Diskuter

  • Studer tallene. Hva kjennetegner partall? Hva kjennetegner oddetall?
    Hvordan kan vi se på tallet om tallet er et partall eller et oddetall?
  • Hva skjer når vi adderer et partall med et partall?
  • Hva skjer når vi adderer et oddetall med et oddetall?

Intro

Del elevene opp i par. Hvert par får utdelt en skål med fruktbåter eller godterier (popcorn f.eks). Antallet biter må være et partall. Hvert par får i oppdrag å dele på bitene slik at begge to blir fornøyd. Diskuter: Hvordan tenkte dere?
Spis opp innholdet i skålen.

Gjenta aktiviteten en gang til, men denne gangen er antallet biter et oddetall. Oppdraget er det samme: Fordel bitene slik at begge to blir fornøyd. Diskuter: Hvordan tenkte dere?
Spis opp innholdet i skålen.

Diskuter avslutningsvis: Hva har vi lært nå om partall og oddetall?

Uteskole

Jobb sammen to og to. Trekk et tallkort og bruk pinner, steiner og annet dere finner i naturen rundt dere til å lage mengden, for så å finne ut om tallet er et partall eller et oddetall.

Stafett med partall og oddetall

Legg lapper med partall på den ene siden. På den andre siden legger dere lapper med oddetall. Det er viktig at det er like mange lapper med partall som lapper med oddetall.

Del elevene opp i to lag. Et lag får i oppdrag å finne partall, det andre laget får i oppgave å finne oddetall.

På signal fra læreren skal elevene løpe en og en over til den andre siden av gymsalen for å finne en lapp innenfor sin kategori. Vinnerlaget er det laget som har flest riktige tall.

En annen variant kan være at lappene ligger med tallsiden vendt ned. Da skal deltagerne trekke en lapp, og hvis det er en lapp innenfor den kategorien som laget skal finne, får vedkommende ta den med tilbake til laget sitt. Hvis ikke må lappen legges tilbake på plass igjen. Også i denne versjonen er vinnerlaget det laget som har flest riktige lapper.

3 kommentarer om “Dobling/halvering”

  1. Så hyggelig å høre, Yasemin!
    Jeg har det som ligger ute, men kan godt lage til halvering også. Kan gjøre det i løpet av helgen og legge det rett ut på temasiden, jeg 🙂

Det er stengt for kommentarer.

%d bloggere liker dette: