Tallkort og tallplakater

Tallplakater, 1-20

Disse tallplakatene ligger ute til nedlastning på siden
Matematikk – tall-og mengdeforståelse 0-20.

Sirkler med tall, 0-100

Disse tallsirklene kan lastes ned i A4-format, men dersom du ønsker større kan du fint forstørre sirklene fra A4 til A3-format.

Vil du støtte arbeidet med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. TUSEN TAKK til alle som bidrar!

NOK 35.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.