Tall- og mengdeforståelse 0-100

Uteskole: Telling og gruppering av mengder

Gå på kastanjenøtter-jakt og tell hvor mange dere klarer å finne! Undervisningsopplegget kan du lese i blogginnlegget fra

Foto: Anne Marte N. Sandnes

Plassverdi

* Arbeidsark:Tallhus_Tresifrede tall_tomt Arbeidsark til ulike typer konkreter.

Arbeidsark:
Tallhus_Tresifrede tall_fyll ut
Jobb med penger (konkreter).
La elevene få skrive både ensifrede og tosifrede tall i tallhus, for deretter å tegne pengene.
Eks: 4, 14, 144, snakk om likheter og forskjeller.

Tallrekker

Tallrekker_oppgaver_0-100 (Kristine Solheim)

Spill

Plump

Utstyr: spillbrett, tre terninger, blyant.
La elevene spille sammen to og to. På spillbrettet er det et rutenett med tallene fra
1-36. Utfordringen ligger i at den spilleren som kaster terningene skal bruke de fire regneartene (eller de regneartene elevene har lært) for å komme frem til et tall som står i rutenettet.
Dersom spilleren klarer å krysse av et tall får han 1 poeng.
Dersom neste spiller også klarer å markere et tall, får denne spilleren ekstra poeng dersom ruta han markerer grenser til et tall som allerede er markert. Man får så mange poeng som ruta man velger grenser til.
Dersom spilleren ikke klarer å krysse av et tall får spilleren et Plump.
Dersom en spiller får fire plump har han tapt.
Vinneren er den spilleren som får færrest plump.
Ide fra Ingvar Persson.Spillbrettet kan du laste ned fra siden til matematikksenteret.no .

Førstemann til 100

To spillere spiller mot hverandre. Førstemann slår terningen og legger sammen antall øyne. Hun kan holde på så lenge hun vil, men får hun 1 taper hun alle poengene i denne runden og turen går over til andremann. Hun kan også bestemme seg for å stoppe. Da beholder hun poengene sine fra denne runden og legger dem til det hun har opparbeidet fra tidligere runder. Førstemann til 100 (eller en annen verdi man blir enige om) vinner. Det kan være lurt å avtale på forhånd om man må komme nøyaktig til 100 eller om man kan gå forbi.
Spillet kan lett tilpasses elevenes nivå ved å bruke ulike terninger (sekserterninger, tierterninger, tjuerterninger, osv). Del gjerne ut en tallinje til hver spiller.

Høyest og lavest mulig tall

Tiere og enere: Høyest og lavest mulig tall_ med tiere og enere

Lapp i panna

Legg noen tallkort i en eske. En elev kommer frem og trekker et kort med et tallsymbol på. For at ikke eleven skal se hvilket tall som står på lappen, festes kortet i panna med lærertyggis.
Eleven prøver å finne ut hvilket tall det er ved å stille spørsmål til klassen med utgangspunkt i begreper vi har lært. F.eks:
“Hvor mange siffer har tallet?”
“Hva er halvparten av tallet?”
Det kan være lurt å oppfordre eleven med lapp i panna til å fortsette å stille spørsmål,
selv om hun/han tror hun vet svaret. Slik får elevene mer trening.

Pyramidespill

Hvilket tall skal være i rutene?
Her kan elevene bruke både addisjon og subtraksjon for å finne svarene.
Pyramidespillene og oppgavene er laget av Kristine Solheim.

Pyramide

Spill pyramide del 1


Spill pyramide del 2

Spill pyramide del 3

Spill pyramide del 4

Spill pyramide del 5

Spill pyramide del 6

Spill pyramide del 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.