Tall- og mengdeforståelse 0-100

Lærerveiledning:

Telling og gruppering av mengder er en fin aktivitet å bruke i overgangen fra tallområdet 0-20 til tallområdet 0-100.

Tall-og mengdeforståelse er så viktig at det bør være med hele veien, uansett hvilket tema elevene lærer om.

Når jeg jobber i tallområdet 0-100 tenker jeg at jeg beveger meg frem og tilbake mell

Tallkort 0-100

Disse tallkortene kan brukes til mange av oppgavene og aktivitetene du finner på denne siden, og under arbeidet med tall-og mengdeforståelse i tollområdet 0-100 generelt.
Tallkortene må lamineres og klippes ut.

Tierne fra 0-100

Hundrerruta, pusleaktivitet med oppgaver

Hentebingo

Hentebingo med 100-nett. Elevene løper og henter lapper med tall fra 1-100. Og fargelegger på et stort 100-ark. To lag med ulike farger konkurrerer om å få fem på rad/tre på rad først. Kan gjøres både inne og ute.

Telling

Tellestafett

Denne tellestafetten kom jeg på selv. Bakgrunnen var at elevene kunne telle til 100, men var usikker på tierovergangene. Dermed ble den slik:

Begynn med å definere et tallområde dere skal telle, f.eks. nedover fra 100-0.

Marsjer i takt og tell sammen: “100, 99, 98…”. Når dere kommer til 90 sier læreren “FRYS!”, og alle stopper midt i bevegelsen.
– Hvilket tall er en mindre enn 90?, spør læreren.
Elevene som står i frys får rekke opp hånda, og eleven som svarer riktig får velge neste bevegelse. For eksempel: “89 er 1 mindre enn 90. Nå skal vi gjøre knebøy!”.

For å få med tierovergangen starter dere å telle fra 90, og fortsetter nedover til neste hele tier, denne gangen mens dere gjør knebøy. På 80 sier læreren frys igjen. Elevene gjetter tallet som er 1 mindre, og velger så en ny bevegelse. Fortsett slik til dere kommer i mål!

Telling og gruppering av mengder

Et eget blogginnlegg om dette kommer!

Foto: Anne Marte N. Sandnes

Tallord

Her lærer elevene hvordan vi skriver tallene fra 0-10, men også reflektere over hva tallordene forteller oss.

Diskusjon i forkant av tallord-oppgavene
Ha gjerne hundrernettet til støtte under samtalen.
Hvilke tallord er det som er sammensatte ord?
Hvilke tallord er ikke sammensatte?

Ledetråder kan være:
* studer tallene fra 0-10
* studer tallene fra 10-20
* studer tierne: 10, 20, 30 … osv.

Viktig poeng å få frem:
Vi sier “førtitre”, noe som egentlig betyr “førti og tre”, altså 40+3.
Slik kan vi vite noe om verdien til tallet bare ved å høre tallordet.

I letekrysset må elevene tenke over hvordan tallordene skrives. I denne oppgaven er fokuset flyttet til betydningen av tallordene.

Nabotall

Aktivitet

Bruk tallkortene øverst. Trekk 5 kort. Skriv tallet + nabotallene i skriveboka. Legg deretter kortet tilbake, og trekk 5 nye tallkort.

Introduser gjerne aktiviteten med ark først. Passer fint som stasjonsarbeid.

Plassere tall på tallinja

Pultstriper: Tallinjer (0-50, flere utgaver)

Arbeidsark (0-50, flere utgaver)

Pultstriper: Tom tallinje 0-100

Oppgave på tom tallinje med tallkort:

Trekk 5 tallkort. Lag en tom tallinje fra 0-100 i skriveboka. Marker på tallinja hvor tallene du trakk skal plasseres.

Tallrekker

Laminer kun de tallrekkene du trenger. I starten vil noen kanskje være litt vanskeligere, men etter en stund vil du kanskje kunne bruke også de tallrekkene som er mer utfordrende.

Ta en tallrekke og skriv de 5 neste tallene i tallrekka (eller de 10 neste tallene, dette bestemmer du)

Ta en tallrekke og skriv videre på en gitt tid, f.eks. 2 min. Deretter stopp og ta en ny.

Lærerstyrt stasjon: Gi hvert læringsparr en tallrekke. Skriv videre i to minutter, deretter stopp. Diskuter: Hva er mønsteret? Hva tenkte dere for å finne mønsteret?
Ha gjerne hundrerruta liggende ved siden av, slik at elevene kan bruke det for å vise når de forklarer hva de tenker.

Bland stigende og synkende tallrekker.

Tallområdet 0-50

Tallområdet 50-100

Stigende rekkefølge

Aktiviteter i samling

Bruk tallkort:

Bruk tallkortene fra 0-100 øverst. Legg alle tallkortene på gulvet med tallsiden ned. La en elev få komme frem og trekke fem tallkort. Legg kortene på rekke.

Diskuter:
Hvordan kan vi sortere tallene i stigende rekkefølge?
– Hva betyr stigende?
– Hva er det motsatte av stigende? (synkende)
– Hva kjennetegner tall som er sortert i stigende rekkefølge? (tallene er sortert fra tallet med minst verdi til tallet med høyest verdi)
– Hva er lurt å gjøre på denne type oppgaver for å unngå å gjøre feil?

Bruk elever:

La fem elever få komme frem og få hvert sitt tallkort. Fortell hvordan de skal flytte på seg for å stille seg i stigende rekkefølge.

Tallområdet 0-50

Tallområdet 50-100

Tallområdet 0-100

Aktivitet med læringspartner

Bruk tallkortene. Legg tallkortene utover gulvet med tallsiden vendt ned.

Versjon 1: For nybegynnere

Begynn med å trekke (for eksempel) 5 tallkort. Samarbeid om å sortere tallkortene i stigende rekkefølge. Skriv deretter tallrekka i skriveboka. Legg så tallkortene tilbake igjen og velg 5 nye tallkort.

Versjon 2: For de viderekomne og/eller elever som trenger ekstra utfordringer

Trekk 5 tallkort. Gjør som i versjon 1, bare at neste gang elevene trekker, skal de trekke et kort mer enn forrige gang. I første runde trekker de altså 5 kort, neste gang 6, deretter 7, også videre. Elevene synes det er motiverende og gøy når de ser hvor langt de kommer.

Aktiviteten kan også nivådifferensieres ved å utvide eller innsnevre tallområdet elevene jobber i.

Foto: Anne Marte N. Sandnes

Tom tallinje, arbeidsark

ADDISJON

SUBTRAKSJON

Flere spill og aktiviteter

Hvilket tall?

Bruk tallkortene øverst. La en elev få komme frem og trekke et kort. Hold godt rundt kortet, slik at ikke de andre elevene ser hvilket tall som står på kortet.

2 ulike versjoner:

1) “Hvilket tall har jeg?”, spør eleven. For å finne ut hvilket tall det er, får de andre elevene rekke opp hånda og stille spørsmål. Eleven som gjetter riktig tall er den neste som får komme frem og trekke et tall.

2) “Hvilket tall har jeg?”, spør eleven. Eleven som trakk tallkortet forteller om tallet. De andre elevene gjetter. Eleven som gjetter riktig tall er den neste som får komme frem og trekke et tall.

Lapp i panna

Legg noen tallkort i en eske. En elev kommer frem og trekker et kort med et tallsymbol på. For at ikke eleven skal se hvilket tall som står på lappen, festes kortet i panna med lærertyggis.
Eleven prøver å finne ut hvilket tall det er ved å stille spørsmål til klassen med utgangspunkt i begreper vi har lært. F.eks:
“Hvor mange siffer har tallet?”
“Hva er halvparten av tallet?”
Det kan være lurt å oppfordre eleven med lapp i panna til å fortsette å stille spørsmål,
selv om hun/han tror hun vet svaret. Slik får elevene mer trening.

Favorittall

– Hvilket tall er ditt favoritt-tall?, spør jeg. Elevene rekker opp hånda og forteller.
– Mitt favoritt-tall er 8, svarer en.
– Hvorfor?
– Fordi jeg er 8 år, svarer eleven.
– Det er du jo! Har du forresten tenkt på at tallet 8 rimer på r……? (Elevene svarer “rotte”) og p…… (elevene svarer “potte”)? Og en annen litt morsom ting: Hvaligner tallet på dersom vi snur tallet (jeg viser med hendene)? (Elevene skjønner det fort: pupper, rompe. Det blir knising i rekkene).

Dette er en aktivitet som man kan bruke som et avbrekk, som avslutning på dagen, i en mattetime, osv. Når elevene begrunner svarene sine får vi frem mye matematikk. Det er selvfølgelig ekstra gøy når læreren kan legge til noe for på den ene siden å bekrefte at tallet er spennende og interessant, men også for å utvide repertoaret av assosiasjoner elevene har til tallet. Start gjerne med å avgrense tallområdet elevene får velge tall fra. Slik kan du bruke aktiviteten flere ganger.

Krig

Versjon 1: For nybegynnere

Bruk tallkortene fra 0-100. Spill sammen med læringspartner. Trekk 10 tallkort hver. Hold kortene i en bunke med tallsiden vendt ned. Si: “1-2-3!”, og helt samtidig. Spilleren som har kortet med høyest verdi får kortene.

Versjon 2: For de viderekomne og/eller elever som trenger ekstra utfordringer

Spill som i versjon 1, men differensier ved å la flere elever spille sammen, eller at hver elev legger frem flere tallkort.

Yatzy

Forslag til differensiering: La elevene som trenger ekstra utfordringer bruke flere terninger – og motsatt, la elevene som strever få spille med færre terninger, slik at de opplever mestring.

Plump

Utstyr: spillbrett, tre terninger, blyant.
La elevene spille sammen to og to. På spillbrettet er det et rutenett med tallene fra
1-36. Utfordringen ligger i at den spilleren som kaster terningene skal bruke de fire regneartene (eller de regneartene elevene har lært) for å komme frem til et tall som står i rutenettet.
Dersom spilleren klarer å krysse av et tall får han 1 poeng.
Dersom neste spiller også klarer å markere et tall, får denne spilleren ekstra poeng dersom ruta han markerer grenser til et tall som allerede er markert. Man får så mange poeng som ruta man velger grenser til.
Dersom spilleren ikke klarer å krysse av et tall får spilleren et Plump.
Dersom en spiller får fire plump har han tapt.
Vinneren er den spilleren som får færrest plump.
Ide fra Ingvar Persson.Spillbrettet kan du laste ned fra siden til matematikksenteret.no .

Førstemann til 100

To spillere spiller mot hverandre. Førstemann slår terningen og legger sammen antall øyne. Hun kan holde på så lenge hun vil, men får hun 1 taper hun alle poengene i denne runden og turen går over til andremann. Hun kan også bestemme seg for å stoppe. Da beholder hun poengene sine fra denne runden og legger dem til det hun har opparbeidet fra tidligere runder. Førstemann til 100 (eller en annen verdi man blir enige om) vinner. Det kan være lurt å avtale på forhånd om man må komme nøyaktig til 100 eller om man kan gå forbi.
Spillet kan lett tilpasses elevenes nivå ved å bruke ulike terninger (sekserterninger, tierterninger, tjuerterninger, osv). Del gjerne ut en tallinje til hver spiller.

Linker

Multi nettoppgaver

Regneregn

Kenguruoppgaver – oppgavebank

På denne siden kommer:
– synkende rekkefølge
– tom hundrerrute, fyll ut + hundrerrute-oppgaver
– tallgåter
– tiere og enere, loop/domino
– tallhus
– tallrekker, vanskeligere (partall, oddetall)
– dagens tall
– butikk
– like mange
– høyest verdi
– skrive tallet, lage tallet, tallinje, osv., intorudusere tallområdet
– kort med varer de kjøper i butikken. Hvor mye koster varene tilsammen? Svarark med ruter
-Tallrekke til regneverktøy
– lesegåter og tallgåter, hvem er jeg?
– spørreaktivitet med sentrale begreper
– domino med blandede oppgaver, begreper
– loop-kort med tallene til 100
-Bygge mengder med tellebrikker, mynter, base 10 etc
-Trill to terninger og lag tosifrede tall, noter etter minst og størst
– Hemmelig tall En satt med hundreruta og sa f.eks “Mitt tall har sifferet 4 på enerplassen og sifferet 6 på tierplassen. Hvilket tall er jeg?” Så skulle den andre lage tallet med tallkort. De byttet på. Noen gikk også videre fra 100, mange gode samtaler. Vi fikk øvd inn begrepene siffer og tall. La inn bilder her i gruppa.
– Tallkort, bygge mengder: legge under tiere og enere
– tallhus

-Talldiktat-Lesekort med tallrekker-Matto/bingo


Lever biblioteksbøker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.