Leseforståelse

Fra ord til bilde

Les ordene nøye med lesefinger. Sett strek fra ord til riktig bilde. Snu arket og skriv en liste over alle ordene du husker.
Bytt deretter oppgaveark med læringspartner og rett hverandres besvarelse.

2-lydsord

3-lydsord

4-lydsord

5-lydsord

Å lese nøye

Les ordene nøye med lesefinger. Sett kryss på ordet som passer til bildet.
Diskuter: Hvorfor er det viktig å lese nøye?

2-lydsord

3-lydsord

4-lydsord

5-lydsord

Les, klipp og lim

2-lydsord

3-lydsord

4-lydsord

5-lydsord