Personvernerklæring

1  Innledning

Jeg er opptatt av at du skal ha tillit til meg og hvordan jeg behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer jeg derfor hvorfor jeg samler inn informasjon om deg, hvordan jeg bruker denne informasjonen og hvordan jeg tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Jeg, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at personopplysninger om deg blir brukt i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har jeg om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir, hvordan du bruker nettstedet, og hvilke tillatelser du gir, har jeg disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: E-mailadressen til brukene som velger å følge/»subscribe» siden.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir når du tar kontakt, som eposter sendt mellom oss.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon jeg får når du bruker nettstedet, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil, nettbrett eller PC), IP-adesse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

3  Hva bruker jeg personopplysningene til

Jeg bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

 1. Tilby nettside og app: Jeg bruker opplysninger for å tilpasse nettsiden til det tekniske utstyret du bruker.
 2. Statistikk: WordPress utarbeider statistikk for å forbedre og videreutvikle nettstedet. Dette blir gjort med anonyme opplysninger, uten at jeg vet hvem informasjonen er knyttet til.

Det rettslige grunnlaget er berettiget i interessen i å kunne tilby og videreutvikle nettstedet.

4  Hvem deler jeg personopplysninger med

Jeg deler personopplysninger med Manatee, selskapet som er ansvarlig for annonsering på Undervisningsmetoder. Manatee har rett til å selge reklameplass, samt anonymisert brukerdata for disse annonsene til reklamenettverk og annonsører.

Jeg har avtaler med firmaet for å skre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

E-miladressen til følgerne av siden blir lagret så lenge de følger siden. Deretter slettes den.

Vi lagrer informasjon om din bruk av nettsidene i opptil 6 måneder.

Kommunikasjon via mail med bruker blir lagret i en måned, med mindre vi trenger å lagre det lenger, for eksempel i prosjekter som går over tid.

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. 
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. 
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med meg hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil jeg gjerne at du kontakter meg slik at jeg kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

7  Cookies

Jeg bruker cookies på nettstedet for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på nettstedet du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.

8  Endringer i personvernerklæringen

Jeg vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av personvernerklæringen her på nettsiden.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med meg, kan du sende meg en mail: undervisningsmetode@gmail.com.

Med vennlig hilsen

Anne Marte N. Sandnes