Spill med språk i fokus

Fortell om

I dette spillet får elevene øve på å svare med fulle setninger, og bruke språket sitt.

Spill sammen to og to. Kast terningen og les høyt teksten i ruta spillbrikken din lander på. Deretter svarer du på spørsmålet selv. Etter at du har svart, må også den andre spilleren svare. Deretter er det den andre spilleren sin tur til å kase terningen.

Det er viktig at læreren forteller at spillerene skal prøve å svare mest mulig utfyllende på spørsmålene. Når elevene spiller kan gjerne læreren gå rundt og lytte, og av og til også stille oppfølgingsspørsmål for å få elevene til å svare utfyllende.

Jeg anbefaler å forstørre arket fra A4 til A3 når du skriver ut!

Villkatten

Hvem er jeg?