50-leken

50-leken er en aktivitet som passer aller best å gjennomføre utendørs, gjerne i skolegården. Leken gir god trening i samarbeid og krever mye fysisk aktivitet. Den kan brukes i alle fag og tema.

Og for ordens skyld: 50-leken kan også være 40-leken eller 30-leken! Hva du kaller den er avhengig av hvor mange spørsmål du velger å bruke.

Utstyr

 • Laminerte oppgaver som er nummerert med tallene 1-30 eller 1-50.
 • Fasit
 • En terning til hver gruppe (gjerne store om dere har!)

Forberedelser

 • Velg hvor mange poster dere vil ha med spørsmål. Disse kan læreren lage selv, eller det kan gjøres i samarbeid med elevene. Spørsmålene kan knyttes til ulike fag og temaer, eller det kan være helt generelle spørsmål. Det ligger også ferdige sett med spørsmål til gratis nedlastning her på Undervisningsmetoder. Spørsmålene må være nummererte. Du kan enten velge å ha tallet på den ene siden av arket og spørsmålet på den andre siden av arket, eller slik som jeg: for enkelthetens skyld tar jeg spørsmålet og nummeret på samme side. Det er lurt å laminere postene. De kan brukes flere ganger.
 • Definer et avgrenset område i skolegården hvor postene skal være. Postene legges på bakken og henges opp i trærne, på gjerder, vegger, lekestativ, og lignende. Det er lurt å tenke på at jo mer postene spres, jo mer må elevene løpe, og jo lengre tid tar leken.
 • Gjennomgå reglene for leken. Bestem hva regelen skal være hvis gruppa svarer feil (se forslag til ulike alternativer nederst).
 • Del elevene inn i grupper med 3-5 elever på hver gruppe. Før leken starter må hver gruppe bli enige om en dyrelyd som skal være deres lokkesignal. Pass på at alle gruppene har forskjellig dyrelyd.

Regler

 • Leken starter ved at en på hver gruppe kaster terningen. Rop høyt: «Klar-ferdig-gå!», slik at alle kaster samtidig. Gruppene løper for å lete etter posten som terningen viser. Hvis terningen viser for eksempel 5 prikker, skal gruppa spre seg og lete etter post 5.
 • Når en på gruppa finner posten, skal vedkommende rope lokkelyden høyt for å tilkalle de andre. Når alle har kommet, snur de posten og leser spørsmålet. Gruppa blir enige om svaret, og løper tilbake til læreren og sier for eksempel «Post 5: Hovedstaden i Spania er Madrid».
 • Hvis svaret er riktig, får gruppa et nytt kast. Elevene på gruppa bytter på å kaste. For hvert terningkast, summeres prikkene på terningen. Hvis for eksempel terningen denne gangen viser 6 prikker, legger de 6 til antallet prikker terningen viste forrige gang. For eksempel 5+6=11. Da må gruppa løpe rundt for å finne post nummer 11. Slik jobber alle gruppene frem til en av gruppene bikker 50 poeng (om det er 50 spørsmål).
 • La elevene få hjelpe til med å samle inn postene.

Alternativer

 • Alle gruppene jobber frem til en av gruppene bikker 50 poeng.
 • Sett en tid på forhånd, for eksempel 20 minutter. Vinneren er den gruppa som kommer lengst når tiden er ute.
 • Bestem på forhånd hva regelen skal være hvis gruppa svarer feil. Eks:
  1) gruppa får prøve å svare en gang til,
  2) Gruppa må gå et trinn videre for å finne neste post, og får ikke kaste terningen. For eksempel dersom de var på post 11, får de gå videre til post 12,
  3) en «straff» i form av for eksempel 10 spensthopp, 10 armhevinger, eller lignende. Dersom gruppa svarer feil er det også viktig at læreren sørger for at alle på gruppa vet svaret før de får gå videre.

50-leken med høyfrekvente ord!

Denne 50-leken kan du laste ned her:

NORSK – Høyfrekvente ord

50-leken: Ut i naturen!

Denne 50-leken kan du laste ned her:

Naturfag – Årstider og måneder

50-leken: 17.mai

Denne 50-leken kan du laste ned her:

Høytider og markeringer – 17. mai