Jeg bruker bildene

Skriveoppgave

Skriv «Jeg ser …»-setninger til et bilde. Bruk gjerne bildet som er på fremsiden av boka elevene leser i lekse.

Billedbokhylla

https://billedbokhylla.no/ kan du lese bøker digitalt. Her finner du en liste over bøker de har samlet, og du kan også søke etter forfattere, titler og emner blant disse bøkene.

Prosessnotat i matematikk

https://undervisningsmetoder.wordpress.com/2017/03/12/prosessnotat-i-matematikk/