Divisjon

Regnetegnet for divisjon er : og det leses dividert med (eller delt på).
I noen sammenhenger brukes også vannrett eller skrå brøkstrek som divisjonstegn.
Dividend er det tallet som skal deles.
Divisor er det tallet som dividenden skal deles på.
Kvotienten er forholdstallet mellom dividend og divisor. Kvotienten er altså det tallet som er svaret på regnestykket.

Divisjon og multiplikasjon er motsatte eller inverse regneoperasjoner, akkurat som addisjon og subtraksjon. Mer presist: Divisjon er en regneoperasjon hvor kvotienten er det tallet som ganget med divisoren gir dividenden. Altså: Ganger vi et tall med et annet, og deler deretter tallet med det samme som vi ganget med, kommer vi tilbake til det opprinnelige tallet. For å kunne dividere må man kunne multiplisere.

Se bilder av divisjon på google.

OPPGAVEGENERATORER:
– Multi Oppgavegenerator

Vi har to typer divisjon:

Delingsdivisjon bruker vi når vi vet hvor mange det skal fordeles på.
Svaret forteller hvor mange det blir til hver.

Eks:

a) 12 tulipaner skal deles i tre buketter.
Hvor mange tulipaner blir det i hver bukett?

Divisjon_red

b)

450 tulipaner fordeles i 90 buketter.
Hvor mange tulipaner blir det i hver bukett?

Målingsdivisjon bruker vi når divisoren sier hvor mange det skal være i hver mengde.
Svaret forteller hvor mange det rekker til.

Eks:

12 tulipaner fordeles i buketter.
Det skal være tre tulipaner i hver bukett.

Hvor mange buketter blir det?

Divisjon_måling 1.png

Som multiplikasjon kan tenkes som gjentatt addisjon, kan divisjon tenkes som
gjentatt subtraksjon: Hvor mange ganger kan 3 subtraheres fra 12?

Lær å dividere med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10!

Disse viklekortene finner du HER i nettbutikken!

Delesangen: (starter 2:09)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8XBoXNZEmZE?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent]

En annerledes divisjonsalgoritme:

http://skive2day.dk/problemer-med-at-dividere/

MATEMATIKK: Multiplikasjon