Tiere og enere

Først og fremst er tiere og enere viktig i tall-og mengdeforståelse. Det er plassen sifrene i et tall står på som bestemmer hvilken verdi sifferet har. Dette kalles plassverdi. Spesielt i starten bruker jeg derfor å diskutere hva som er forskjellen på tall som består av de samme sifrene, men likevel har ulik verdi (32 og 23, 45 og 54, osv).

Elevene skal lære at tallene kan skrives på utvidet form. Her er det viktig å få med alle varianter, for regnestykket kan vi sette opp på flere ulike måter: 14=10+4, 14=4+10, 4+10=14 og 10+4=14. Dette er så viktig at jeg bruker å legge det inn i morgenrutinen, og legge det til oppstart i samling. Etter at vi har telt hvor mange elever som er tilstede, skriver vi tallet på tavla, f.eks: 18. Først må elevene rekke opp hånda og argumentere for hvordan tallet skrives. Tallet har 1 tier og 8 enere, altså må tallet være 10 og 8. Deretter skriver vi 18 på utvidet form, for så å sette opp regnestykket på så mange ulike måter vi klarer. Noen ganger varierer jeg ved å sette opp regnestykkene selv som en ligning der et tall i hvert regnestykke mangler. Da får elevene finne tallet, for så å fortelle hvordan de tenke for å komme frem til tallet. 

Når elevene etter hvert beveger seg inn i tallområdet fra 20-100 blir det med en gang flere andre regnestrategier som er aktuelle, som har med tiere og enere å gjøre. Omgruppering er når vi regner 45+23 og finner svaret ved å gruppere tierne for seg og enerne for seg. Vi tenker: 45+23= 40+20+5+3= 68. Det samme gjelder subtraksjon: 68-45= (60-40) og (8-5), og finner at svaret er 23. Vær obs på at det ikke er alle regnestykker i subtraksjon vi kan bruke omgruppering (f.eks: 34-26). 

En annen aktuell regnestrategi er «å dele opp». Regner vi 35+23 kan vi finne svaret ved å dele opp den ene addenden, for eksempel slik: 35+23= 35+20+3 =58. Det samme gjelder subtraksjon. 58-35= kan vi finne svaret på ved å dele opp den ene addenden, for eksempel slik: 58-30-5. 

I både omgruppering og «å dele opp» er tieroverganger viktig å kunne. Derfor er regnestrategiene «å fylle opp tieren» (i addisjon) og «regne via tieren» (i subtraksjon) regnestrategier som er viktig å lære i denne sammenhengen.

Regnestrategi-plakater

Disse plakatene kan du laste ned på siden MATEMATIKK – Regnestrategier.

Å legge til eller trekke fra hele tiere

Aktivitet: spørr – spørr – bytt

Del ut et tallkort til hver elev. På signal fra læreren går alle elevene rundt i klassen. Når elevene treffer en klassevenn stopper de. En starter med å vise tallkortet sitt, for så å spørre:
Hvilket tall er 10 mindre enn (tallet på tallkortet)?
Den andre eleven svarer, og deretter er det den andre eleven sin tur å vise kortet sitt, og spørre: Hvilket tall er 10 mindre enn (tallet på tallkortet)?

Her kan du legge føringer på forhånd utifra hva du ønsker at elevene skal lære. F.eks: mer/mindre, og hvor mange tiere de skal trekke fra eller legge til. Det er fint å starte med 10, deretter kan du ta 20 neste gang, og etter hvert la elevene velge hvor mange tiere de vil trekke fra.

MKX

NYTTIGE LINKER

🥰 Tall- og mengdeforståelse 0-20

🥰 Tall og mengdeforståelse 0-100