Preposisjoner

En preposisjon sier noe om hvordan noe eller noen er plassert i forhold til noe annet.

Når man skal undervise i temaet er det greit å vær obs på at ikke alle språk har preposisjoner. Noen språk, som finsk, har postposisjoner. Store norske leksikon skriver:

«Noen språk, som finsk, har postposisjoner som fyller samme funksjon (juhlan jälkeen, «festen etter»). I andre språk, for eksempel tyrkisk, kan kasusbøying av substantiver uttrykke de samme forholdene som norske preposisjoner (eksempel masada, hvor «masa» betyr bordetog «da» betyr ).»

Eksempler

på, i, over, under, til venstre for, til høyre for, mellom, ved

Plakat

Powerpoint

Les, tegn og fargelegg

Videoer