Enkel og dobbel konsonant

Jeg elsker å spisse kebab og pizza!”

FORKLARING

Enkel konsonant
Ord med lang vokal, dra-ord, får enkel konsonant.

Dobbel konsonant
Ord med kort vokal, sprettord, får dobbel konsonant.

Eksempler

Plakat, læringsstøtte til vegg

Oppgave: Ordjakt på flere ulike måter

Jakt etter ord med dobbelkonsonant i leseboka, aviser, blader og bøker!

Denne oppgaven kan fint passe uansett hvilket tema en jobber med. Lærer dere om steinalderen, gå på dobbeltkonsonant-jakt i bøker som handler om steinalderen. Jobber dere med temaet «dyra på gården», velg tekster fra temaet.

Uteskole: Oppgaven kan fint gjøres både inne og ute. Gå på ordjakt ute i skolegården, i skogen eller i parken. Ha en felles oppsummering etterpå.

Oppgave: Tenk og skriv

Eksempel 1:
Læreren forteller: “Det er morgen. Du står ferdig påkledd, klar til å gå på skolen. Se for deg skoleveien din. Hva ser du på veien som har dobbeltkonsonant i seg? Skriv alle ordene du kommer på.” Stopp elevene etter ca 5 min. Ha en felles gjennomgang, og skriv en liste på tavla med ord som elevene har funnet.

Eksempel 2:
Læreren forteller: “Skoledagen er ferdig og du skal hjem igjen. Se for deg skoleveien din. Hva ser du på veien som har enkel konsonant i seg? Skriv alle ordene du kommer på”. Stopp elevene etter ca 5 min. Ha en felles gjennomgang, og skriv en liste på tavla med ord som elevene har funnet.

Konkurranse: Fluesmekke

Skrives ordet med enkel- eller dobbeltkonsonant? Skriv JA og NEI på tavla.

Del klassen i to lag, og gi en fluesmekke til hvert lag. Når læreren sier et ord og spørr om det har dobbeltkonsonant, er det førstemann til å slå på JA eller NEI på tavla.
Laget med flest poeng vinner.

Ordpuslespill: Ord med dobbeltkonsonant,
3 versjoner

Lær å lese ord med dobbeltkonsonant på en lekende og morsom måte!

I denne pakken får du tre forskjellige puslespill, og til hvert av puslespillene hører det med et spillebrett.

Spillet med flest brikker (32 stk!) passer for de som ønsker ekstra utfordringer. De andre spillene har 16 og 24 brikker.

Start puslespillet med å finne brikken det står START på. Les ordene og se på bildene på brikken for å finne brikkene som passer ved siden av.

Fargen på linjekantene viser hvilket spillbrett og hvilke brikker som hører sammen. Slik blir det lettere å ta vare på spillene uten at kortene blandes.

Spillet hører til serien Ordpuslespill.

Du får puslespillene på bokmål og nynorsk.

Disse ordpuslespillene finner du HER i nettbutikken!

La oss skrive!

Silhuetter og bokstavhus

La oss skrive i silhuetter!

Minimale par

Eksempler

Oppgave: Fyll inn riktig ord

Formingsoppgave: Tegn og skriv

Vis ved tegning at ordet skifter betydning om vi skriver det med enkel-eller dobbeltkonsonant. Skriv en setning under ordet for å sette ordet i en kontekst. I denne pakken får du 28 ulike arbeidsark. Dersom alle i klassen lager en side hver kan det stiftes sammen til en fin klassebok.

Løko, 4 spill

Uteskole: Skrivestopp

«Skrivestopp» er kort forklart en uteskole-aktvitet der elevene jobber på veien til destinasjonen dere skal til, istedenfor når dere kommer frem.

Disse arbeidsarkene har jeg laget med tanke på at elevene har tre skrivestopp der de leter etter ting rundt seg som har dobbeltkonsonant. Elevene skriver på tid, for eksempel 5 min (dette må læreren bestemme). Tanken er at elevene skal jobbe effektivt. Ta gjerne en felles oppsummering før dere går videre fra hvert skrivestopp, og avslutt med en felles oppsummering når dere kommer frem til destinasjonen.

Les nærmere beskrivelse av arbeidsmåten her: UTESKOLE – Skrivestopp.

Uteskole: Natursti, 15 oppgaver

Denne naturstien passer for 1.-3. klasse.

Postene i naturstien handler om vokaler, konsonanter, rimord, «hvilket ord skal ut?», «hvem er jeg? (leseforståelse), staving av lydrette ord, «hvilket ord gjemmer seg her?» (regning), minimale par og sanger som handler om bokstavene i alfabetet.

Du får produktet på bokmål og nynorsk.

Naturstien om enkel og dobbel konsonant ligger ute HER i nettbutikken!

Linker

Salto 2: Kapittel 4 – Dobbelkonsonant

Ordtrener: Lang og kort vokal

Kaleido 5: Enkel og dobbel konsonant

Netteleven: Samleside med linker