Enkel og dobbel konsonant

Jeg elsker å spisse kebab og pizza!”

FORKLARING

Enkel konsonant
Ord med lang vokal, dra-ord, får enkel konsonant.

Dobbel konsonant
Ord med kort vokal, sprettord, får dobbel konsonant.

Eksempler på ord med dobbeltkonsonant:
alle, bakke, ball, banne, bekk, bille, bjeffe, briller, damm, dobbel, drikke, fille, finn, forfatter, gjennom, glass, grønn, gull, gutt, hake, hette, hikke, hull, hylle, ikke, jogge, kakerlakk, kasse, kjøkken, kopp, klokke, knopp, kropp, lakk, lekke, legge, ligge, lukke, mamma, mann, masse, musikk, opp, papp, pappa, penn, purre, rekke, samme, sekk, skolisser, slutt, sopp, spisse, suppe, svømme, sykkel, takk, telle, tigger, tjukk, topp, tygge, tyggis, tynn, vann, vegg, venn, osv.

Oppgave: Ordjakt på flere ulike måter

Jakt etter ord med dobbelkonsonant i leseboka, aviser, blader og bøker!

Denne oppgaven kan fint passe uansett hvilket tema en jobber med. Lærer dere om steinalderen, gå på dobbeltkonsonant-jakt i bøker som handler om steinalderen. Jobber dere med temaet «dyra på gården», velg tekster fra temaet.

Uteskole: Oppgaven kan fint gjøres både inne og ute. Gå på ordjakt ute i skolegården, i skogen eller i parken. Ha en felles oppsummering etterpå.

Oppgave: Tenk og skriv

Eksempel 1:
Læreren forteller: “Det er morgen. Du står ferdig påkledd, klar til å gå på skolen. Se for deg skoleveien din. Hva ser du på veien som har dobbeltkonsonant i seg? Skriv alle ordene du kommer på.” Stopp elevene etter ca 5 min. Ha en felles gjennomgang, og skriv en liste på tavla med ord som elevene har funnet.

Eksempel 2:
Læreren forteller: “Skoledagen er ferdig og du skal hjem igjen. Se for deg skoleveien din. Hva ser du på veien som har enkel konsonant i seg? Skriv alle ordene du kommer på”. Stopp elevene etter ca 5 min. Ha en felles gjennomgang, og skriv en liste på tavla med ord som elevene har funnet.

Konkurranse: Fluesmekke

Skrives ordet med enkel- eller dobbeltkonsonant? Skriv JA og NEI på tavla.

Del klassen i to lag, og gi en fluesmekke til hvert lag. Når læreren sier et ord og spørr om det har dobbeltkonsonant, er det førstemann til å slå på JA eller NEI på tavla.
Laget med flest poeng vinner.

Minimale par

Eksempler på minimale par:
bake – bakke, biler – biller, blek – blekk, damer – dammer, gul – gull, hake – hakke, klase – klasse, kloke – klokke, lese – lesse, luke – lukke, man – mann, mase – masse, reke – rekke, spiker – spikker, spise – spisse, tak – takk, tiger – tigger, osv.

Oppgave: Fyll inn riktig ord

Formingsoppgave: tegn og skriv

Vis ved tegning at ordet skifter betydning om vi skriver det med enkel-eller dobbeltkonsonant. Skriv en setning under ordet for å sette ordet i en kontekst. I denne pakken får du 28 ulike arbeidsark. Dersom alle i klassen lager en side hver kan det stiftes sammen til en fin klassebok.

Natursti

Linker

Salto 2: Kapittel 4 – Dobbelkonsonant

Ordtrener: Lang og kort vokal

Kaleido 5: Enkel og dobbel konsonant

Netteleven: Samleside med linker