Steinalderen i Norge

Fakta om steinalderen

Raudeberg skole

Skolen har laget sin egen ressursside om steinalderen. Her kan du lese om planter og dyr, mat, klær, hus, jakt og fiske, helleristninger, redskaper, osv.

NRK Skole

På NRK sin side om Steinalderen finner du klipp fra NRKs TV- og radioarkiv som handler om temaet.

Google

På google finner du mange bilder fra steinalderen som kan være interessant å se nærmere på.

Boka «Steinalderen»

Les boka «Steinalderen» skrevet av Ida Kristin Hanevold:

Skriveoppgaver

Utforsk/forestill deg hvordan det var å være barn i steinalderen. Bruk sangen «Barn i steinalderen» (se nedenfor under sanger).

Forming

Steinalder

Steinalderbosted i skoesker er laget av elever i 2. klasse ved Tau skole. Lærer Mari Ravnaas forteller at elevene jobbet sammen to og to. De brukte god tid på å lage en arbeidstegning og en liste over hva de måtte samle ute av steiner og kvister. Foto: Mari Ravnaas Hansen

Uteskole

Lag kokegrop! På matprat.no og kmspeider.no kan du lese hvordan man går fram.

Sanger

Barn i steinalderen

Steinaldervisa av Inger Hagerup med melodi av Finn Kalvik

Aktuell litteratur

Min første bok om Steinalderen
av Cecilia Lindstrøm og Kåre Vigestad

Denne boka handler om menneskene som levde i Norden i steinalderen. Vi får blant annet vite hvordan de bodde og skaffet seg mat, hva de spiste og hvordan de kledde seg. Det fortelles også litt om hva de trodde på. Boka viser til virkelige utgravninger og funn, og forteller hvordan disse funnene har gitt oss mer kunnskap om steinalderen. Boka er gitt ut i serien Faktaløve, og den passer for elever på små- og mellomtrinnet.

Det navnløse landet i nord av Jon Ewo

Dette er den første boka i en serie, og den forteller om steinalderen, bronsealderen og jernalderen. Kapitlene om steinalderen er delt inn i eldre og yngre steinalder. Du kan blant annet lese om hvor steinaldermenneskene bodde, hva de spiste, og om hvilket verktøy de hadde. Boka passer best for elever på mellom- og ungdomstrinnet.

Steinalderen av Ole Røsholdt

Det har bodd mennesker i Norge i mer enn 10 000 år. Hvem var de første som kom hit? Hvordan klarte de å livnære seg i det kalde nord? Bodde de i hus som oss? Hva slags mat spiste de? Hvordan klarte de å fange hvaler? Disse, og mange flere spørsmål, får du svar på i denne boka. Den forteller om steinaderfolkets liv i Norge, fra de første reinjegerne streifet omkring til mennesene hadde fått husdyr og begynte å dyrke jorden. Boka passer best for mellom- og ungdomstrinnet.
Du kan lese hele boka på hjemmesidene til Nasjonalbiblioteket.

Ismannen av Shelley Tanaka

En dag for mer enn 5 000 år siden var en mann på vandring i fjellene. Plutselig ble han overrasket av et fryktelig uvær. Mannen frøs, og han var trett og sulten. Han fant ly for været bak en stein, og la seg for å hvile. Der sovnet han – og frøs ihjel. Kroppen hans tørket inn og frøs fast i isen og snøen. Flere tusen år senere, i 1991, smeltet isen rundt mannen, og mannen ble undersøkt av arkeologer. De trodde ikke sine egne øyne da de skjønte at dette var en mann fra steinalderen. I denne boka kan du lese histroein om den eldste, best bevarte menneskekroppen som noen gang er funnet. Det fortelles om hvordan livet til steinaldermannen kan ha vært, og om utgravingen og undersøkelsene av mannen. Bka passer for elever på mellom- og ungdmstrinnet.
Du kan lese hele boka på hjemmesidene til Nasjonalbiblioteket.

Bli med til steinalderen 
av Charlotte Hurdman

Den første perioden i menneskets historie kaller vi steinalderen. Folk brukte stein til å lage redskaper og verktøy, og disse tingene er fortsatt bevart. I denne boka kan du lese om hvordan steinalderfolket levde og bodde, om jakt og fiske, og kunst og håndverk og om krig og våpen. Bka forteller ikke spesielt om steinalderfolk fra Norden, men presenterer steinalderfolk fra hele verden. Bok passer for elever på mellom- og ungdomstrinnet.

Bilde i berg: helleristningar i Norge 
av Olav Norheim

For mange tusen år siden, begynte folk her i landet å lage bilder i berg. De laget helleristninger med bilder av store og små dyr, fugl og fisk, båter og hjul. Vi deler helleristningene inn i to: Veideristninger og jordbruksristninger. Veideristningene er de eldste bildene, og de fleste veiderstningene er fra steinalderen. I denne boka kan du lese om helleristninger som ble laget i stein- og bronsealderen.
Du kan lese hele boka på hjemmesidene til Nasjonalbiblioteket.