Lydkulisser

Hva er lydkulisser?

Lydkulisser er lyder som gjenskaper et miljø. I radioreportasjer kalles dette ofte for kontentum eller miljølyd, men i dramatiserte fortellinger for lyd kalles det for lydkulisser.
Eksempel: En scene som foregår i skogen kan inneholde bakgrunnslyder, lydeffekter og hørbare kulisser som vindsus i trær, fuglekvitter, bekk som sildrer, kvist som brekker, rasling i løv, osv. Lydkulisser er altså med på å skape indre forestillinger og mentale bilder i lytterens hode (Wikipedia).

Hvordan leke og eksperimentere med lyder?

 • Bruk kroppen: tramping, klapping, knipsing, plystring, beat boxing, osv.
  Kan vi lage lyder på andre måter med kroppen vår?
 • Stemmen – utforsk ved å lage ulike lyder
 • Blås på flaske
 • Slå på metall, dører, hyller, søppelkasser, osv.
 • Fyll glass med vann i ulike tonehøyder og spill på dem
 • Spill en rytme. Hva skjedde? Snakk sammen om hvordan lydene kan tolkes. La elevene få bruke sin tolkning som utgangspunkt for å skrive en historie.
 • Stå i en ring. På forhånd må alle sammen tenke på en lyd slik at de er klar når det er deres tur. Læreren begynner med å lage en lyd, deretter lager eleven ved siden av en lyd. Fortsett å lage lyden. Etter hvert blir det stadig flere lyder.Alle i ringen skal lage en lyd hver. Læreren runder av og lager en avslutning.
 • Lydeffekter på internett:
  Findsounds.com
  Free-loops.com
  The recordist free sound effects

Eks: Africa – Angel City Chorale
I videoen nedenfor ser vi hvordan koret lager regnvær med lyn og torden ved å gni hendene mot hverandre, knipse og klappe med begge hendene på låret.
Oppgave: La elevene gå sammen i grupper på 4-5. Gruppene får utdelt en årstid hver som de skal lage lydkulisser til. La eleven få komme frem og fremføre for hverandre.

Lydkulisser til dikt

Eks 1: Velg et skummelt halloween-dikt. Start med å gjennomgå teksten sammen med elevene. La elevene få komme med forslag til hvordan dere kan lage lydkulisser for å vise innholdet i diktet. Skriv ei liste.
La noen få av elevene lese diktet. Del ut rytmeinstrumenter til resten av klassen. Andre kan bruke kroppen til å lage lydkulisser. Gjør opptak og lag en film.
Dersom du gjennomfører opplegget med flere klasser, er det gøy å ha en felles filmfremvisning. Slik ser elevene hvor forskjellig det kan bli avhengig av hvordan lydkulissene er.

Eks 2: Lag lydkulisser til diktet «Regn» av Sigbjørn Obstfelder.

Lydkulisser til eventyr 

 • Tenk tverrfaglig!
  I norsk kan dere skrive et eventyr sammen. Lag lydkulisser til eventyret i musikktimen. Ta gjerne lydopptak slik at andre kan få høre på det seinere.
 • Dramatiser et eventyr!
  La en gruppe elever få bruke ulike rytmeinstrument for å illustrere det som skjer i historien.
  Eks: Bukkene Bruse. Velg 5 elever som skal være skuespillere: en forteller, tre bukker og et troll. Finn et passende bord som kan være broa. Resten av elevene i klassen får utdelt rytmeinstrumenter, f.eks: triangel for forteller, tromme for troll, bjellekrans for lille bukken, marakas for mellomste og tamburin for den største bukkene bruse. Når fortelleren sier: «Så kom den lille bukkene bruse», må bjellekransene lage lyd og bli stille før bukken kan lage tripp, trapp over brua. Og før trollet kan si noe, må tromma ha slått noen ganger. Her er det viktig at alle elevene passer på og spiller når det er sin tur.
  Her er et manus jeg har skrevet til mine musikkelever:
  De tre Bukkene Bruse_dramatisering med lydkulisser
 • Bruk digitale verktøy!
  Bruk digitale verktøy i arbeidet med å lage egne lydkulisser.
  Eks: http://www.audacityteam.org/
  Her kan du lese om lydredigering med Audicity.

Lydopptak

 • Mikrofonplassering: Jo nærmere lydkilden lydopptakeren plasseres, jo mindre etterklang og annet vil bli med på opptaket.
 • Filformat:
  Wave (.wav) for videre bearbeiding.
  MP3 for digital distribusjon.
 • Innspillingsnivå: Velg høyest mulig innspillingsnivå for å oppnå best resultat, men aldri på maks.