Skriverammer

Hva skal jeg skrive? Hvordan skal jeg sette opp teksten?

Skriving er knakende gøy! Hvor fascinerende er det ikke at vi kan sette sammen bokstaver, og det blir til ord. Og at vi kan sette sammen ord, og det blir setninger. Og setningene kan vi sette sammen til tekster. Det er ganske stilig.

Med gode skriverammer kan det bli lettere for elevene å skrive tekster. På denne siden kan du velg en skrivemal tilpasset nivået på den enkelte elev, slik at alle kan føle mestring.

Dersom du har ønske om en skriveramme som du ikke finner under, send en mail til annem1984@gmail.com.

Kos dere med skrivingen!

Bildefortellinger,
2 versjoner a 3 nivå

På temasiden Skriveopplæring kan du lese om oppdagende skriving med utgangspunkt i bildefortellinger.

Under kan du laste ned to ulike versjoner: en versjon der overskriften er «Min bildefortelling» og en versjon der elevene skal finne overskrift selv.

Begge versjoner får du på tre ulike nivå: arbeidsark med 3 skrivelinjer, med 4 skrivelinjer og med 5 skrivelinjer. Jo mer fokus på tekst, jo mindre fokus og plass til tegning. Slik får elevene som ønsker det muligheten til å skrive mer.

Skriverammer med overskrift, tegnerute og linjer

5 linjer, overskrift og bilde + bakside

6 linjer, overskrift og bilde + bakside

7 linjer, overskrift og bilde + bakside

Tegneserier, 10 ulike versjoner