Statistikk

Begreper

Søylediagram, linjediagram, sektordiagram

Førsteakse, andreakse, frekvenstabell

Sentralmål, gjennomsnitt, median

Frekvenstabell

En frekvenstabell bruker vi for å få en oversikt over opplysninger vi har samlet inn.

Frekvens betyr antall ganger noen har svart noe, eller antall ganger en observasjon forekommer.

Den relative frekvensen forteller noe om hvor ofte et svar forekommer. Hvis du summerer den relative frekvensen til hvert svaralternativ, vil svaret alltid bli 1.

Diagrammer, intro

Søylediagram

Tell biler

Tell biler og fremstill undersøkelsen i et søylediagram

Lag en frekvenstabell sammen i klasserommet. Skriv en kolonne med farger, og en kolonne til tellestreker. Hvilken farge tror dere vil få høyest frekvens? Hvilken farge tror dere vil få lavest frekvens?

Tell biler og fyll ut tabellen underveis. Fremstill frekvenstabellen i et søylediagram når dere kommer tilbake i klasserommet.

Oppgaver:

Multi 5A kapittel 2: A) Søyledigram og B) Tabeller og rutenett

Linjediagram

Ta pulsen

Spring så fort dere kan rundt skolen. Mål pulsen når dere er ferdige med å løpe. Mål etter 0, 1, 2, 3, og 4 minutter. Lag en tabell.

Fremstill tabellen i et linjediagram som viser hvordan pulsen endrer seg over tid etter løpeturen.

Sentralmål: Gjennomsnitt, median og typetall

Oppgaver

Matemagisk 7A kapittel 1, s. 11