Halloween

BAKGRUNN

Halloween blir feiret 31. oktober hvert år. Det er dagen før Allehelgensdag som er den kristne kirka sin minnedag over de døde.

Lysfesten Samhain

Tradisjonen halloween ble startet av keltiske stammer som bodde i Skottland og Irland. Til ære for guden Samhai, de dødes gud, feiret de en spesiell høytid. De feiret Samhai 31. oktober, på det de mente var nyttårsaften. Folk trodde at på den kvelden kunne de dødes sjeler komme tilbake igjen til jorden for å besøke sine gamle hjem. Ifølge troen deres var noen av sjelene onde, og kunne skade både mennesker og dyr. For å skremme bort de slemme sjelene, tente de derfor store bål.

Romertiden og de kristne

Da romerne erobret Storbritannia, brakte de med seg to egne feiringer som ble slått sammen med den gamle Samhain. Den ene var Feralia, sent i oktober da romerne markerte de døde. Den andre var en dag til ære for Pormona, den romerske guden for frukt og trær.

Den kristne kirken så på den gamle, keltiske tradisjonen som hedensk. Derfor ble feiringen flyttet til «All Hallows Eve», som betyr de helliges kveld. På «All Hallows Eve» skulle man feire de kristne helgenene.

Halloween er altså en tradisjon som stammer fra Europa. Da skottene og irene utvandret til USA på slutten av 1800-tallet, tok de tradisjonen med seg. Tradisjonen kom til USA med de første immigrantene.

Dagens halloween-feiring

I dag har halloween blitt en kommersiell tradisjon som butikkene tjener mye penger på.

Mange barn går «knask eller knep». De kler seg ut som hekser, zombier, trollmenn, og andre skumle vesener og får godteri. Hvor denne tradisjonen kommer fra vet vi ikke sikkert. En teori er at det begynte med en gammel irsk skikk der guttene i landsbyen gikk i flokk fra hus til hus. For å varsle at de kom, blåste de i et horn. Da kom fruen i huset ut og ga de brød eller penger. Dersom hun ikke gjorde det, ble familien utsatt for en godlynt spøk.

ORD OG BEGREPER

Eksempler:

Vesener: vampyr, Frankenstein, Dracula, heks, monster, spøkelse, mumie,

Heksa: hatt, sopelime, heksebrygg, gryte

Dyr: svart katt, frosk, flaggermus, edderkopp/spindelvev, rotte

Pynt: gresskar, hodeskalle

Steder: hjemsøkt hus, kirkegård/gravsted/gravstein

Utkledning og feiring: kostyme, maske, hatt, godteri, øks, ljå, slim, lykt

Natur: tåke, lyn, torden, måne, mørkt, skygge

Farger: oransje, svart, gul

Annet: skjelett, fugleskremsel, morder, hyl, død, redd, blod

To ordlister (BM, NN, ENG)

Disse to ordlistene er først og fremst laget med tanke på elever som har norsk som andrespråk, men de er fine å bruke for alle. Begge ordlistene kan du laste ned på bokmål, nynorsk og på engelsk.

Ordlistene kan du velge å bruke enkeltvis eller begge to sammen. I undervisningen kan de brukes på flere måter.

Forslag til bruk:

1) Læringsstøtte til vegg: 
Heng den opp godt synlig i klasserommet gjennom perioden dere jobber med temaet på. Slik kan elevene selv finne frem til ord de er usikre på. Forstørr til A3-format når du printer ut.

2) Skriv setninger med ordene
Her kan elevene også klippe ut et bilde, lime bildet i boka si, for så å skrive en setning med ordet ved siden av.

3) Skriv en fortelling der du bruker ordene
Sett kryss på over rutene du har brukt. Hvor mange av halloween-ordene på ordlista klarte du å bruke?

Øv på å lese ordene, slides til ordlistene – redigerbar versjon

Her er to powerpointer; en til hver av ordlistene ovenfor. Til hver av ordlistene har jeg her laget en powerpoint der du kan gå igjennom hvert enkelt ord og øve på å lese ordet med korrekt uttale.

For elevene på Velkomst deler jeg først ut ordlista som de limer inn i boka si. Deretter går vi igjennom ordene sammen med powerpointen som hører til den aktuelle ordlista (se under). Siden mange av ordene er nye, leser jeg et og et ord, og elevene hermer. Eventuelle feil i uttalen korrigeres underveis.

Deretter jobber elevene sammen i læringspar og leser ordene vi har gjennomgått med utgangspunkt i ordlista. Når elevene jobber med oppgaver til de aktuelle ordene i timen, bruker de ordlista i boka si som støtte. Neste time starter jeg med å vise powerpointen med ordene, men denne gangen powerpointen med ordene UTEN bildene. Husker de ordene vi lærte?

Ordliste 1

Ordliste 2

Fra ord til bilde

Alias

Skriv ut en eller begge ordlistene med halloween-ord øverst på siden. Klipp ut kort med bilde og tilhørende ord. Legg gjerne ordene i en halloween-korg.

La en og en elev få  komme frem og forklare ordet, men uten å bruke selve ordet. De andre elevene i klassen gjetter. Kan også spilles i grupper.

Halloween-kryssord

Halloween-domino

Halloween-bingo, 2 nivå

«Hvilke halloween-ord har dere lært? Rekk opp hånda og fortell!»


Skriv ei liste med halloween-ordene på tavla. Deretter velger elevene ord fra lista som de skriver på bingo-brettet sitt.

Når alle er klare til å starte spillet beskriver læreren et av ordene på lista, men uten å bruke selve ordet (jfr. alias). F.eks: «Det første ordet er noe vi har inni kroppen vår.» Alle elevene som har ordet «skjelett» på sitt bingobrett kan krysse av ordet.

I den enkleste varianten med 9 store ruter er vinneren er den som er først til å få tre kryss på rad, enten vannrett, loddrett eller diagonalt. I den andre varianten med 16 ruter er vinneren den som først får fire på rad, enten vannrett, loddrett eller diagonalt. Deretter kan man også velge å spille videre. Hvem er først til å få fullt brett?

Bokmål/Nynorsk:

Halloween-ordpuslespill

Skriv ut arkene, laminer og klipp ut alle bokstavbrikkene! Denne versjonen laget jeg fordi elevene jobbet med å lære de store og de små bokstavene, og å skille mellom dem. Tenk igjennom om du ønsker å bruke alle ordene eller ta bort noen av puslespillene – tilpass vanskegraden til din elevgruppe.

Legg brikkene i en haug hulter til bulter. Jeg bruker å legge brikkene på gulvet og bruke aktiviteten som en «liggestasjon» i stasjonsundervisningen. La elevene jobbe sammen to og to eller i små grupper. Elevene kan pusle ord, eller pusle ord for s å skrive ordet med små og store bokstaver i boka si, eventuelt bruke ordet i en setning.

Hvem skal ut? 10 oppgaver

Er det et halloween-ord? Språklig bevissthet, argumentasjon

Dette er en aktivitet der målet er å jobbe med språklig bevissthet. Aktiviteten kan gjøres på flere ulike måter. Merk at på siste side i fila kan du skrive inn ord selv dersom du ønsker å skrive inn ord som passer akkurat til din elevgruppe. Du kan også velge å bruke kun noen av ordene, du trenger ikke bruke alle.

Forslag:
Elevene sitter i samling. Legg ned JA og NEI, kortet, og de andre kortene med ord kan du enten:

Alternativ 1:
Vise frem to og to: for eksempel tar du frem slem og snill, flagg og flaggermus, osv. Spør elevene: «Hvilket ord er et halloween-ord?». Elevene skal så prøve å argumentere for svaret sitt. Kanskje argumenterer de så godt at begge kortene må legges under samme? Grip fatt i ordene underveis: her er det antonymer, sammensatte ord og ord i ord, blant annet. Oppdag språkets egenart sammen med elevene: «Hvorfor er monster et halloween-ord, men Mons er det ikke?», osv. Utforsk: Hva er det som kjennetegner halloween-ordene?

Alternativ 2:
Legg alle ordkortene utover gulvet med teksten vendt opp. La en og en elev få komme frem, velge en lapp, for så å plassere den under riktig plakat. Eleven må begrunne valget. Her er det lov til å få hjelp fra publikum, og enda mer engasjerende kan det bli dersom noen andre av elevene klarer å finne motargument, og argumentere for at den kan legges under den andre plakaten.

Alternativ 3:
Stasjonsarbeid: Velg noen av halloween-ordene og legg de i en oransje halloween-korg. La elevene trekke en lapp fra korga, for så å skrive en setning med ordene.

HALLOWEEN-SPILL

Stigespill

Etter å ha spilt stigespill ei helg på hytta og oppdaget spillet på nytt, måtte jeg lage et stigespill til halloween! Spill sammen to og to. Dere trenger en terning og en spillbrikke hver. Lander du på ei hvit rute får du bevege deg oppover på spillbrettet. Lander du derimot på ei svart rute, faller du ned.

Spillet laget jeg i to versjoner. Begge spill har de samme reglene, men i versjon 2 har jeg litt mindre «skumle» bilder.

Jeg anbefaler å skrive ut stigespillene i A3.

Halloween-stigespillet ligger ute HER i nettbutikken.

Førstelyd/midtlyd/sistelyd, bokstavrepetisjon

Elevene spiller sammen to og to. De trenger terning, i tillegg til en spillbrikke hver. I dette spillet er historien som følger: Om kvelden, på selveste halloween, går du og vennene dine ut for å se på spøkelseshuset i skogen. Hva er det egentlig som skjuler seg der? Dere er så spente, og skynder dere alt dere kan. Hvem kommer først?

Hvis du kommer på en svart rute, blir du skremt av barna som går «trick and treat». Da må du gå to ruter tilbake. Dersom du kommer på en hvit rute, sier du et ord som har bokstaven i ruta som førstelyd. I premie får du hoppe en rute frem. Hvis du har elever som trenger større utfordringer kan de finne ord som har bokstaven i ruta som midtlyd eller som sistelyd.

LESEOPPGAVER

Lesebingo: Å lese med innlevelse

SKRIVEOPPGAVER

Det hjemsøkte huset, ordklasser

Planlegg en fortelling

Monsterleksikon

Skriv en bok om monstre! Dette er en skriveoppgave som alle kan mestre. Undervisningsopplegget finner du i blogginnlegget publisert 01.11.2020. En passende oppgave i kunst og håndverk kan være å lage monstre med maling og sugerør (se under «formingsoppgaver»).

Skriveramme:

Planlegg en grøsserfortelling, skriveramme

Skriv en ordentlig grøsserfortelling! Skriverammen gjør det lettere å komme i gang og få en struktur i historien. Skriverammen er laget av Rita Elin Holst.

Les, tegn, klipp og lim setninger med halloweentema

Setning: Heksa flyr på en sopelime.

Setning: Hun har på seg et kostyme.

La oss skrive! Silhuetter og bokstavhus, flere utgaver

Letekryss, 2 nivå

Bokmål/Nynorsk:

Min heksegryte

Lag din egen heksegryte-oppskrift!

Hva skal den inneholde? Tåneglen til en bussjåfør, en deilig, grønn larve, et lass med godteri, en kilo meitemark – eller kanskje mer vanlige ingredienser som mel, sukker og vann?

Skriv oppskriften, klipp ut rundt heksa og lim oppskriftene på en felles plakat.

Kanskje vil dere lage en kokebok for sultne hekser?

Aktivitet: Mine ord, dine ord

Del 1: Mine ord
Start med at hver enkelt elev skriver ned halloween-ordene vedkommende husker på en gitt tid, for eksempel 5 min. Mine ord skrives på kolonnen til venstre.

Del 2: Dine ord
La elevene vandre rundt i rommet. Når læreren sier «stopp!», må elevene stoppe ved eleven som sår nærmest.

-Hils på hverandre ved å gi «high five»
-Les listene for hverandre, eller eventuelt les lista til den andre
-Velg et ord fra lista til den andre og skriv det under «Dine ord» (høyre kolonne).

Dette gjentar du så mange ganger du ønsker, og som passer for dine elever. Avslutt aktiviteten med å oppsummere felles, og la de som ønsker få lese listene sine.

ENGELSK

From word to picture

Puslespill NO-bilde-ENG

Dette puslespillet gjør innlæringen av gloser til en lek! Print ut, laminer og klipp ut spillkortene. Til hver glose er det tre kort: ordet på norsk, et bilde av ordets betydning, og ordet på engelsk.

REGNE-OPPGAVER

Halloween-regnefortellinger, 2 nivå

Halloween tekstoppgaver

Regnegåter, 5 oppgaver

FORMINGS-OPPGAVER

Lag monstre med maling og sugerør

Foto: Trine Lepperød Cartwright

PDF og PPTX med fremgangsmåte (laget av Trine Lepperød Cartwright):

Lag skjelett av ørerensere

Lag gresskar

Lag skumle girlander

Lag flaggermus av dorull og kartong

Fargeleggingsoppgaver

🎃 100 Free printable Halloween coloring pages

Øisteins blyant:

🎃 H for halloween

🎃 Lær å tegne skjelett, flaggermus, monster og gresskar

🎃 Den unge gresskargutten

LEKER

Epler i vann

Til denne leken trenger du en balje fylt med vann og et eple i vannet, til hver elev. La to elever konkurrere mot hverandre om å være førstemann til å få tak i et eple som flyter i vann, uten å bruke hendene. «Epler i vann» er en klassisk halloween-lek.

Nese på heksa

Dette er halloween-versjonen av leken «sette hale på grisen». Istedenfor en gris, tegn hodet til ei skummel/morsom heks. La en elev få et skjerf rundt øynene go surr rundt to ganger. Deretter skal eleven tegne nese på heksa. Passer for de yngste.

Heksa går i blinde

En elev får et enkelt heksekostyme, for eksempel en hatt og ei kappe. Deretter snurres eleven rundt noen ganger. De andre elevene løper så rundt i klasserommet og sier: «Heksa går i blinde, du skal oss finne!». Elevene prøver å fordele seg rundt i klasserommet, for deretter å sitte eller stå helt musestille. Heksa skal prøve å finne elevene, og skal prøve å kjenne igjen elevene bare ved å ta på dem.

Hold spøkelset i luften!

Tegn et skummelt spøkelseansikt på to oppblåste ballonger. Del elevene opp i to lag. Hvert lag får sitt spøkelse (ballong) som de skal holde i luften. Gi elevene en bestemt tidsramme, for eksempel 4 minutter. Hver gang spøkelset havner på gulvet får lagene et minuspoeng. Hvilket lag vinner?

Dracula

Dette er først og fremst en bli kjent-lek. Alle deltakerne står i ring. Midt i ringen står dracula. Den som er dracula lager en skummel grimase i ansiktet og står med armene rett ut foran seg. Når dracula har funnet seg et offer, går hun/han mot offeret sitt. Offeret må se seg rundt etter en hjelper, en av de andre i ringen.
Dersom en av de andre i ringen treffer blikket til dracula og sier navnet til den som dracula går mot, er vedkommende befridd. Da må dracula tilbake midt i ringen og finne seg et nytt offer.
Dersom ingen klarer å befri vedkommende, blir han/hun tatt av dracula og må bytte plass. Fo rå gjøre leken vanskeligere kan en ha flere som er dracula samtidig.

Hvem er morderen?

Sitt i en ring. Alle lukker øynene. Læreren går rundt og prikker elevene på ryggen for å gi de ulike roller i leken. En elev skal være morder, en skal være detektiv og resten av elevene skal være vanlige borgere.

1 prikk = vanlig borger
2 prikker = morder
3 prikker = detektiv

Leken starter ved at alle vandrer rundt i rommet og ser hverandre i øynene. Morderen dreper ved å blunke til de han går forbi. Når en borger blir drept, må han telle langsomt til 10 inni seg, før hen faller om på gulvet. Detektiven skal prøve å finne ut hvem morderen er før han selv blir blunket til.

Når detektiven tror han vet hvem morderen er, må detektiven peke på den som er mistenkt og si: «Jeg tror du er morderen!». Dersom detektiven tar feil, og det viser seg å ære en borger, dør morderen, og leken fortsetter.

Leken er ferdig når morderen dreper detektiven, eller når detektiven finner ut hvem morderen er.

SANGER, VIDEOER OG FILMER

Vennebyen: Halloween

Learn English:
Halloween songs for kids

Super Simple Learning:
Halloween Songs for Kids

Who took the candy?

Skeleton dance

Curious George: Halloween special

Mr. Bean på Halloween

Sang: Katten Alexander, Halloween (Kor Arti 10)

BØKER

Ingunn Aamodt: Pulverheksa feirer halloween

En sen pg mørk høstkveld banker det på døra til det lille heksehuset i Pulverskogen. utenfor står en bitteliten heks. Knask eller knep, sier den lille heksa og forteller at det er halloween.

Pulverheksa, Hokus og Pokus har aldri feiret halloween før, men nå får de veldig lyst til å kle seg ut og gå knask eller knep de også. De legger ut på en runde i Pulverskogen og møter både Politimannen, Tyven, Krokodillen og Drømmeprinsen.

Boka passer for barn fra 4 år og oppover, og egner seg til høytlesning.

Jørn Lier Holst: Operasjon heksegryte

Denne boka er en del av serien «Detektivbyrå nr. 2». Her møter vi Tiril, Oliver og Åtto som er klar for den store halloween-festen på Elvestad teater. Til sin store forskrekkelse oppdager de at hengelåsen på den store heksegryta som brukes til pengeinnsamling er brutt opp. Hvorfor har noen åpnet lokket til gryta?

For å finne løsningen må Tiril og Oliver lete blant fugleskremsler, flaggermus, skjeletter, vampyrer, spøkelser, hekser, mumier og monstre.

Boka passer for 8 år og oppover.

Evastina tørnquist: Vi feirer halloween

Denne boka passer for deg som har lyst til å finne ut mer om halloween: Om skikkene, skumringene, lekene, kostymene og maten.

Du kan lese om historiene bak feiringen, og alt det skumle som kan skje denne kvelden. I tillegg får du tips om gode matoppskrifter, pynting og kostymer.

Hvis du tør kan du også våge deg på tre skumle spøkelseshistorier på slutten av boka.

AKTUELLE LINKER

🎃 Salaby: halloween 1-4 og 5-7

🎃 Google: Halloween-templates

🎃 Gratisskole.dk: Regnestykker til halloweenbilder