Tall- og mengdeforståelse 0-100

Tallkort 0-100

Disse tallkortene kan brukes til mange av oppgavene og aktivitetene du finner på denne siden, og under arbeidet med tall-og mengdeforståelse i tallområdet 0-100 generelt.
Tallkortene må lamineres og klippes ut.

Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse, 20-40

Sorteringskortene i tall-og mengdeforståelse 20-40 ligger ute HER i nettbutikken!

Tegn, ulike størrelser

Tierne fra 0-100

Youtube: MKX tiere-sangen

Se episoden og lær refrenget sammen: «10, 20, 30, 40, 50 og 60, 70, 80, og 90, 100, vi teller ti og ti», og syng den ofte! For å visualisere antall tiere vi synger, bruker jeg å ta frem fingrene underveis i sangen. Still gjerne oppfølgingsspørsmål etter sangen:
«Hvilket tall er 10 mer enn 40? Hvilket tall er 10 mindre enn 30? osv».

Læringsstøtte til vegg

Som læringsstøtte til vegg har jeg laget disse stjernene. De skriver jeg ut i A3-format, laminerer og klipper ut. For å visualisere hver tier bygger elevene hver av tierne på uteskole. Jeg tar bilder av arbeidet deres, og henger bildene opp under stjernene.

Uteskole: Aktivitet med hele tiere

Stjernene med tiere overfor lager jeg to sett av. Det ene settet er til å henge opp i klasserommet, det andre settet er til uteskole. På uteskole bruker vi refrenget i tier-sangen til MKX til oppvarming. Deretter deler jeg ut tierne til elevene, og de elevene som får utdelt en tier får så i oppgave å stille seg på en rekke, slik at tierne står i stigende rekkefølge. Tilhørerne som ikke har fått et tall, kan få komme med tips. Når de selv mener at de står riktig plassert, får en og en vise tallet sitt og lese det. Deretter leser vi alle tallene i kor. Vi diskuterer:
«Ser vi et mønster? Hvilket? Og hvordan kan vi bruke det vi kan fra før til å lære oss tierne fra 0 til 100?».

Deretter deler jeg ut tierne på nytt. Denne gangen passer jeg på at elevene som ikke fikk forrige gang er de første som får nå, så får eventuelt noen få to ganger. Denne gangen er utfordringen: «Hvordan vil dere stille dere for å sortere tierne i synkende rekkefølge?». Vi diskuterer igjen: «Ser vi et mønster? Hvilket? Og hvordan kan vi bruke det vi kan fra før til å lære oss å telle nedover med tierne fra 100 til 0?»

Til slutt lager vi tiere med naturmaterialer. Vi legger tallene på bakken i stigende rekkefølge. Elevene jobber sammen med læringspartner, og hvert par får i oppgave å lage tiere. Noen lager tiere med kongler, andre med steiner, andre med blomster, osv. Læreren tar bilder av det de lager, og henger det opp i klasserommet under tierstjernene.

Telling og gruppering av mengder

Et eget blogginnlegg om dette kommer seinere! Foto: Anne Marte N. Sandnes

Plassverdi og utvidet form

Aktivitet: Løp, hent tallkort og fyll ut!

Aktivitet inne eller ute:

Kopier arbeidsarket tosidig. Legg de gule tallkortene (øverst på siden) utover en benk i klasserommet med tallsiden vendt ned, eventuelt inni en rockering ute med tallsiden vendt ned. Hvis du ønsker å ha en rolig aktivitet på stasjoner, kan du la tallkortene ligge midt på pultene.

Slik gjør du:
-Elevene løper bort og henter seg et tallkort, for så å ta det med tilbake til plassen sin.
-Skriv tallet i den gule ruta. Skriv deretter tiere og enere og tallet på utvidet form. Sjekk: Er dere enige om svarene? Hvordan tenkte dere?
-Løp tilbake til benken og legg kortet tilbake igjen med tallsiden vendt ned, for så å ta med et nytt tallkort.

Tips:
Be elevene skrive navnet sitt på, slik at læreren kan samle de inn ved timens slutt. Se igjennom arkene og finn eksempler der elevene har gjort feil. Hvilke misoppfatninger kan vi gripe tak i? Velg noen av feilene og ta utgangspunkt i disse misoppfatningene i neste økt!

Denne aktiviteten ble først omtalt i blogginnlegget «DIRIGENTEN: En litt annerleds form for stasjonsundervisning», publisert 14.04.2024.

Tallhus, 4 versjoner

Uteskole: Hopp tiere og enere på tallinja

Ta med tallkortene i en bøtte eller eske. Lek som om marka er en tallinje. Elevene jobber i små grupper, og bytter på å trekke et tall som de hopper med tiere og enere. De andre på gruppa gjetter. For eksempel: Ole trekker tallet 36. Han hopper 3 lange hopp (tiere) og 6 korte hopp (enerhopp). Denne aktiviteten passer like godt ut som inne. Husk å avtale på forhånd hvilken bevegelse som representerer tiere og hvilken bevegelse som representerer enere.

Uteskole: Aktivitet med tiere og enere

“Hvordan kan vi bygge tosifrede tall, tall med tiere og enere, av ting vi finner ute i naturen?” La elevene få komme med forslag. Ha tallkortene i en bøtte/eske eller lignende. Hvert læringspar henter et tallkort og finner passende naturmaterialer som representerer tiere og enere, slik at de bygger tallet. Læreren går rundt og tar bilder. Avslutt med en felles oppsummering inne i klasserommet, eventuelt dagen etterpå, der bildene blir vist på storskjerm, og elevene får fortelle hva de tenkte da de laget tallet. 

Spill: Størst og minst verdi med tiere og enere

Puslespill

Dette er en serie på 4 puslespill der elevene får øve på sammenhengen mellom tall, plassverdi og tallet på utvidet form.

Et puslespill går på tall i tallområdet 10-20, et spill går på tallområdet 20-100, et spill på tallområdet 100-1000 og et spill på tollområdet 1000 og oppover. Slik blir det enkelt å nivådifferensiere i undervisningen.

En perfekt aktivitet til stasjonsundervisningen og som ekstraarbeid!

Til hvert tall er det tre brikker. Print ut, laminer og klipp ut brikkene, så er de klare til bruk!

Disse puslespillene ligger ute HER i nettbutikken!

Minitallhus med tallremser

Foto: Anne Marte N. Sandnes/Undervisningsmetoder

Disse minitallhusene med tallremser laget jeg for at elevene skal få lære om plassverdi spesielt, og begreper, tall-og mengdeforståelse generelt, ved å ta utgangspunkt i tallhuset overfor.

Fin aktivitet til for eksempel lærerstyrt stasjon!

Eks:

Lag et tall som har større verdi enn

Lag et tall som har mindre verdi enn

Lag et partall/oddetall.

Lag et tall som har … tieretierplassen.

Lag et tall som har … enereenerplassen.

Lag tallet som har … tiere og … enere.

Lag tallet som har størst mulig verdi.

Lag tallet som har minst mulig verdi.

Hvordan tenker du om du skal legge til 1? Hvordan tenker du om du skal trekke fra 1?

Hvordan tenker du om du skal legge til 10? Hvordan tenker du om du skal trekke fra 10?

Mini-tallhusene ligger ute HER i nettbutikken!

Hundrerruta

Denne kan du ha stort slått opp fremme på smartboarden mens dere jobber i klasserommet.

Hundrerruta som læringsstøtte

Print ut hundrerruter fra heftet «pusleaktivitet med hundrerruta» (se under), gjerne forstørret til A3. Laminer og klipp ut slik at du har en hundrerrute til hver elev i klassen din, eventuelt en til hvert læringspar. Ta frem hundrerruta på pulten og ha den liggende fremme i hver mattetime. Den innbyr til diskusjoner om tall, i tillegg ligger det mye læring i å bruke den aktivt i undervisningen.

Hundrerruta – mønster og sammenhenger

Del ut ei hundrerrute til hvert læringspar. Ha hundrerruta godt synlig fremme på smartboarden. Start med de kjente tallene først, fra 0-20. Spør: «Ser dere noen mønstre og sammenhenger?» (For eksempel øker tallene med 1 for hvert ledd når du beveger deg mot høyre, og synker med 1 motsatt vei. Når du beveger deg ei rute ned får du 10 mer, og motsatt: beveger du deg ei rute opp, blir det 10 mindre). La elevene få studere hundrerruta sammen med læringspartner før dere tar det felles.

Utvid tallområdet dere studerer fra 0-100, og gi elevene nok et oppdrag: «Hvilke mønstre og sammenhenger finner dere her?». Elevene diskuterer med læringspartner, og læreren går rundt og hører hva elevene tenker. Gi gjerne ledetråder, fordi det beste er at elevene oppdager sammenhengene selv! Her er det mange mønster å oppdage, for eksempel:
* de hele tierne fra 0-100 på høyre side, loddrett (stigende/synkende rekkefølge)
* partall
* oddetall
* nabotall
* diagonaler
* tiere og enere, loddrett og vannrett
* hvorfor har hundrerruta form som et kvadrat?

Oppgave:

Pusleaktivitet med hundrerruta

Uteskole: Hentebingo

Spill hentebingo med hundrerruta! Jobb sammen med læringspartner. Elevene bytter på å løpe rundt og finner lapper med tall fra 1-100. Hvert tall de finner skal de løpe tilbake igjen og fargelegge i hundrerruta si. Hentebingo kan være en aktivitet elevene gjør sammen med læringspartner, men det kan også spilles som en konkurranse der læringsparene konkurrerer om å få for eksempel fem på rad først. Versjon 1 er lettere enn versjon 2, så her har du også muligheten til å nivådifferensiere.

Uteskole: Førstemann til 50 / 100

«Førstemann til 50» og «førstemann til 100» har jeg laget slik at du enkelt kan nivådifferensiere, og at det like godt kan spilles ute som inne. På uteskole jobber elevene sammen med læringspartner. Hvert par får utdelt skrivebrett, blyant, rutenett og arbeidsark. Elever jobber med «førstemann til 50» og «førstemann til 100» alt ettersom hvilket nivå de er på. Elevene har arbeidsarket (tosidig) på skrivebrettet. De bytter på å løpe og kaste terningen, for så å komme tilbake for å sette like mange kryss på rutenettet og skrive regnestykket på arbeidsarket. For hvert kast teller de videre fra forrige. Vi bruker den altså ikke som stafett, men som en læringsaktivitet. I klasserommet spiller de det sammen to og to, sammen med læringspartner. Da har de hver sine ark. Hvem blir førstemann?

NYNORSK

Dagens tall

DAGENS TALL BESTÅR AV TRE DELER.
Ta på en tellesang på smartboarden mens elevene kommer inn til timen (f.eks:1-100 rap eller The Big Number song). Introduser dagens tall på en morsom måte. F.eks:
* gjem tallet ved å klistre det fast under en pult, og be alle sjekke pulten sin
* fortell en historie der tallet er sentralt, og be elevene gjete hvilket tal som er dagens tall

DEL 1: Felles oppvarming (muntlig)
Finn tallet i hundrernettet. Læreren har hundrernettet stort slått opp på smartboarden (se hundrernettet over), og hvert læringspar har et hundrernett foran seg på pulten).
Tell sammen til dere kommer til dagens tall.
Hvilket tall er mindre? Hvilket tall er større?
Hva er nabotallene til tallet?
Hvilket tall er 10 mer? Hvilket tall er 10 mindre?
Ta like mange hopp (eller en annen fysisk aktivitet) som dagens tall.

DEL 2: Lag et tankekart i skriveboka (med læringspartner)
Gjør oppgavene «Vi utforsker dagens tall» sammen med læringspartner. Oppfordre elevene til å bruke baksiden for å finne ut hva ordene betyr.
Læreren kan skrive ut plakaten i A3-format, tosidig. Laminer en plakat til hvert læringspar, slik at den kan tas frem hver gang det her dagens tall. Elevene skriver dagens tall på plakaten med whiteboardtusj. Ha plakaten fremme på smartboard under arbeidet.

DEL 3: Felles oppsummering (muntlig)
Ta en runde der alle læringspar får fortelle en ting hver som de fant ut om dagens tall. Læreren skriver det på en plakat, og etter timen henges plakaten opp på veggen, godt synlig, i klasserommet. Snakk om det dere fant ut flere ganger i uka, og vis til plakaten.

Uteskole: Dagens tall med bilskilt

Dagens tall med de fire regneartene

Telling

Tellestafett med vekt på tieroverganger

For at elevene mine skulle lære tierovergangene, laget jeg en tellestafett. Den går slik:

Start med at læreren forteller hvilket tallområde dere skal øve på, for eksempel tallene fra 50-0 (telle nedover). Alle marsjerer i takt og teller sammen:

«50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40…»
«FRYS!», roper læreren, og alle elevene fryser midt i bevegelsen.
«Hvilket tall kommer nå? Hvilket tall er en mindre enn 40? 40-1?»
Elevene rekker opp hånden, og svarer: «39 er en mindre enn 40».
«Er dere enige?», spør læreren, og forhåpentligvis roper resten av elevene: «JAAA!».
«Flott! Hvilken øvelse skal vi ta nå?»
Eleven som svarte får bestemme: «Knebøy!».
«Da tar vi knebøy!», sier læreren. «For at vi skal lære tierovergangen, begynner vi å telle nedover fra 40».
Og slik fortsetter det.

Etter telleøvelsen oppsummerer læreren:
«Hvilket tall er en mindre enn 40? 40-1?»
«Hvilket tall er en mindre enn 30? 30-1?»
«Hvilket tall er en mindre enn 20? 20-1?»
«Hvilket tall er en mindre enn 10? 10-1?»

Tallord

Her lærer elevene hvordan vi skriver tallene fra 0-100, men også å reflektere over hva tallordene forteller oss.

Diskusjon i forkant av tallord-oppgavene
Ha gjerne hundrernettet til støtte under samtalen.
Hvilke tallord er det som er sammensatte ord?
Hvilke tallord er ikke sammensatte?

Ledetråder kan være:
* studer tallene fra 0-10
* studer tallene fra 10-20
* studer tierne: 10, 20, 30 … osv.

Viktig poeng å få frem:
Vi sier «førtitre», noe som egentlig betyr «førti og tre», altså 40+3.
Slik kan vi vite noe om verdien til tallet bare ved å høre tallordet.

I letekrysset må elevene tenke over hvordan tallordene skrives. I denne oppgaven er fokuset flyttet til betydningen av tallordene.

Nabotall

Aktivitet: Spørr – spørr – bytt

Variant 1:
Del ut et tallkort til hver elev. På signal fra læreren går alle elevene rundt i klassen.
Når elevene treffer en klassevenn stopper de. En starter med å vise tallkortet sitt, for så å spørre:
«Hvilke tall er nabotallene til (tallet på tallkortet)?«
Den andre eleven svarer, og deretter er det den andre eleven sin tur å vise kortet sitt, og spørre: «Hvilke tall er nabotallene til (tallet på tallkortet)?» Elevene bytter tallkort, for så å gå videre.

På signal fra læreren kommer alle elevene frem i samling. En og en elev viser tallkortet sitt, og klassevennene rekker opp hånda for å si nabotallene. Den eleven som svarer er nestemann.

Variant 2:
Samling: Legg tallkortene med tallsiden vendt ned. La en elev få komme frem i samling, trekke et tall, for så å fortelle hvilke tall som er nabotallene til tallet. Eleven kan si for eksempel:
«En mer enn tallet er 56. En mindre enn tallet er 54. Hvilket tall har jeg?»
Eller:
«Nabotallene til tallet mitt er 156 og 54. Hvilket tall har jeg?»
Eleven som står fremme velger en elev som får svare. Eleven som svarer riktig er nestemann til å komme frem. Fortsett slik noen ganger. Snakk underveis om hvordan elevene tenker for å finne nabotallene.

Aktivitet: Løp, hent tallkort og fyll ut!

Aktivitet inne eller ute:

Kopier arbeidsarket tosidig. Legg de gule tallkortene (øverst på siden) utover en benk i klasserommet med tallsiden vendt ned, eventuelt inni en rockering ute med tallsiden vendt ned. Hvis du ønsker å ha en rolig aktivitet på stasjoner, kan du la tallkortene ligge midt på pultene.

Slik gjør du:
-Elevene løper bort og henter seg et tallkort, for så å ta det med tilbake til plassen sin.
-Skriv tallet i den gule ruta og fyll inn nabotallene. Fyll deretter ut tallet som er en mindre (-1) og tallet som er en mer (+1). Sjekk: Er dere enige om svarene? Hvordan tenkte dere?
-Løp tilbake til benken og legg kortet tilbake igjen, for så å ta med et nytt tallkort

Tips:
Be elevene skrive navnet sitt på, slik at læreren kan samle de inn ved timens slutt. Se igjennom arkene og finn eksempler der elevene har gjort feil. Hvilke misoppfatninger kan vi gripe tak i? Velg noen av feilene og ta utgangspunkt i disse misoppfatningene i neste økt!

Denne aktiviteten ble først omtalt i blogginnlegget «DIRIGENTEN: En litt annerleds form for stasjonsundervisning», publisert 14.04.2024.

Aktiviteter med tallkort og hundrerruta

Versjon 1: Legg tallkortene utover gulvet. La en og en elev få komme frem og trekke. Hva er nabotallene til tallet? Ha gjerne hundrerruta ovenfor fremme på smartboarden under aktiviteten. Se på hundrerruta og diskuter:
Hva er nabotallene til det tilsvarende tallet i tallområdet 0-10? Når vi allerede kan det, hvorfor blir det da lettere å finne nabotallene til tallet vi trakk?

Versjon 2: Legg tallkortene utover gulvet fremme i klasserommet (slik at elevene må bevege seg) eller på pultene på en stasjon. Hvert læringspar trekker 5 tallkort (dersom tallkortene ligger fremme i klasserommet, må de bytte på å gå frem). Skriv tallene i skriveboka under hverandre, og fyll inn med nabotall. Deretter bytter læringspartnerne skrivebok, og retter hverandres. Legg så tallkortene tilbake og velg 5 nye. Det er viktig at hvert læringspar har hundrerruta liggende ved siden av, slik at de kan bruke den som støtte underveis i arbeidet.

Bingo med nabotall

Velg et tallområde, f.eks. tallene fra 20-50. Alle elevene fyller ut et bingobrett hver der de velger tall fra tollområdet. De får bare skrive inn hvert av tallene de velger kun en gang. Når spillet begynner skriver læreren første oppgave på tavla, f.eks: 24 ____ 26, og sier «24 og 26 er nabotallene – til hvilket tall? Sett kryss på tallet på bingbrettet ditt dersom du har det. Skriv en liste på tavla med Bigo-oppgavene under hverandre. Hvem er den første til å få 3(4) på rad, enten vannrett eller loddrett? Hvem er den første til å få fullt brett? Bingobrett i ulike variasjoner finner du nederst her på siden under «Flere spill og aktiviteter».

Oppgaver

Her har jeg bygd videre på oppgavene om tallvenner som dere finner på «Tall og mengdeforståelse 0-20» og laget disse! Her får elevene øve på nabotall, men samtidig kan de se etter mønster, som for eksempel tieroverganger, tiere og enere, osv. Oppgavene med nabotall kan du enten velge…
* å printe ut, for så å laminere og klippe ut, slik at elevene kan skrive på med whiteboardtusj * å printe ut som hand-outs
… eller begge deler!

Plassere tall på tallinja

Pultstriper, tom tallinje i flere utgaver

Her er tomme tallinjer i to utgaver. Den første versjonen har jeg laget til å bruke i tallområdet 0-50, den andre i tollområdet 0-100. De kan brukes på flere måter:


* Lærerstyrt stasjon: bytt på å trekke et tallkort, lese tallet, og deretter skal alle på gruppa plassere det på tallinja si. Samarbeid to og to. Deretter spør læreren:
«Hvordan tenkte dere for å finne ut hvor dere skulle plassere tallet på tallinja»?
Her må elevene argumentere for valget sitt. Det er god trening fordi de får brukt begreper som større enn, mindre enn, osv, i tillegg til at det er med på å bygge en mental tallinje i hodet deres.


* Full klasse (versjon 1): Fem elever får komme frem og trekke et tallkort hver. Læreren skriver tallene opp på tavla, godt synlig for alle. Deretter får elevene i oppdrag å plassere tallene på sin egen tallinje. Jobb gjerne to og to sammen med læringspartner. Ta en felles gjennomgang av oppgaven, der en og en elev får komme frem og vise på tallinja på tavla og skrive på tallet. Læreren spør: «Hvordan tenkte dere for å finne ut hvor dere skulle plassere tallet på tallinja»?.


* Full klasse (versjon 2): Legg tallkortene lett tilgjengelig for alle, for eksempel fremst i klasserommet. Enten kan du velge å printe ut for eksempel en side med tomme tollinjer i tallomårdet dere jobber (se tallinjene under), eller kan elevene lage sine egne tomme tollinjer i skriveboka. Elevene jobber sammen med læringspartner.
Bytt på å gå frem og hente 5 tallkort. Ta med tallkortene tilbake til plassen, og marker på tallinja hvor de fem tallene hører hjemme. Gå tilbake med tallkortene og trekk fem nye. Denne aktiviteten er selvgående, så læreren går rundt og ser om de tenker riktig, og spør om elevene kan fortelle hvordan de har tenkt.


* Uteskole: Til denne uteskoleaktiviteten trenger dere kritt og tallkort. Jobb sammen to og to. Tegn en tom tallinje på veien, og marker for eksempel 0, 50 og 100. Trekk fem tallkort og marker tallene på tallinja. Legg tallene tilbake, og trekk fem nye tallkort. Læreren går rundt og veileder, og spør elevene hva de tenkte da de valgte å plassere tallene. Læreren tar bilder av arbeidet til elevene. Avslutt timen med en felles oppsummering inne i klasserommet der læreren viser bilder fra aktiviteten, og elevene forteller hva de tenkte.

Arbeidsark (0-50, flere utgaver)

Her er arbeidsark som kan brukes til å øve på å plassere tall på tallinja. De to første sidene har jeg laget som introduksjon. Dette er oppgaver som får frem hvordan man tenker. De påfølgende arbeidsarkene er arbeidsark som kan brukes flere ganger i løpet av året. Der skal elevene trekke fem tallkort, som de skal plassere på riktig sted på tallinja.

Tallrekker

Denne ideen fikk jeg da jeg satt og klipte ut tallkortene. Hvorfor ikke lage tallrekker på en tilsvarende måte som tallkort? Som sagt, så gjort!

Her er flere forskjellige tallrekker. For å gjøre det lettere å nivådifferensiere har jeg laget tallrekker i tallområdet 0-50 i både stigende og synkende rekkefølge, og tallrekker i tallområdet 50-100, også i både stigende og synkende rekkefølge. Bruk tallrekkene aktivt gjennom hele året.

Tallrekkene tenker jeg brukt slik:

  1. Lærerstyrt stasjon: Gi hvert læringspar en tallrekke. Skriv videre på tallrekka i to minutter, deretter stopp. Spør deretter:
    «Hva er mønsteret i tallrekka? Hvordan tenkte dere for å finne neste tall i rekka?».
    Ha ei hundrerrute til hvert læringspar liggende ved siden av, slik at elevene kan bruke det som støtte når de forklarer hvordan de tenker.
  2. Full klasse / stasjonsarbeid: Legg tallrekkene fremme, et godt synlig sted (eventuelt på pultene dersom det er stasjonsarbeid). La en elev fra hvert læringspar komme frem for å hente ei tallrekke. Oppdraget kan være enten å skrive videre på en gitt tid (f.eks. 2 min) eller å skrive de 5 neste tallene i rekka. Deretter går den andre eleven tilbake igjen med tallrekka og henter en ny.

Tallområdet 0-50

Tallområdet 50-100

Stigende rekkefølge

Aktiviteter i samling

Bruk tallkort:

Bruk tallkortene fra 0-100 øverst. Legg alle tallkortene på gulvet med tallsiden ned. La en elev få komme frem og trekke fem tallkort. Legg kortene på rekke.

Diskuter:
Hvordan kan vi sortere tallene i stigende rekkefølge?
– Hva betyr stigende?
– Hva er det motsatte av stigende? (synkende)
– Hva kjennetegner tall som er sortert i stigende rekkefølge? (tallene er sortert fra tallet med minst verdi til tallet med høyest verdi)
– Hva er lurt å gjøre på denne type oppgaver for å unngå å gjøre feil?

Bruk elever:

La fem elever få komme frem og få hvert sitt tallkort. La de andre elevene få fortelle hvordan de skal flytte på seg for å stille seg i stigende rekkefølge.

Tallområdet 0-50

Tallområdet 50-100

Tallområdet 0-100

Aktivitet med læringspartner

Bruk tallkortene. Legg tallkortene utover gulvet med tallsiden vendt ned.

Versjon 1: For nybegynnere

Begynn med å trekke (for eksempel) 5 tallkort. Samarbeid om å sortere tallkortene i stigende rekkefølge. Skriv deretter tallrekka i skriveboka. Legg så tallkortene tilbake igjen og velg 5 nye tallkort.

Versjon 2: For de viderekomne og/eller elever som trenger ekstra utfordringer

Trekk 5 tallkort. Gjør som i versjon 1, bare at neste gang elevene trekker, skal de trekke et kort mer enn forrige gang. I første runde trekker de altså 5 kort, neste gang 6, deretter 7, også videre. Elevene synes det er motiverende og gøy når de ser hvor langt de kommer.

Aktiviteten kan også nivådifferensieres ved å utvide eller innsnevre tallområdet elevene jobber i.

Foto: Anne Marte N. Sandnes

Tom tallinje, arbeidsark

ADDISJON

SUBTRAKSJON

Pyramidespill

Spill sammen to og to. Dere trenger et pyramidespill hver. 

Kast en terning for å fylle ut hver av rutene på nederste rad. Neste tall i ruta over finner du ved å finne summen av de to tallene i rutene under. 

Pyramidespillet har jeg laget for å øve innenfor flere tallområder. Slik blir det enkelt å nivådifferensiere. 

Derfor er det flere ulike utgaver av pyramidespillet:

-Vi spiller med enere
-Vi spiller med tiere
-Vi spiller med tiere og enere
-Vi spiller med hundrere
-Vi spiller med hundrere, tiere og enere.

Disse puslespillene ligger ute HER i nettbutikken!

Yatzy

Flere spill og aktiviteter

Hvilket tall?

Bruk tallkortene øverst. La en elev få komme frem og trekke et kort. Hold godt rundt kortet, slik at ikke de andre elevene ser hvilket tall som står på kortet.

2 ulike versjoner:

1) «Hvilket tall har jeg?», spør eleven. For å finne ut hvilket tall det er, får de andre elevene rekke opp hånda og stille spørsmål. Eleven som gjetter riktig tall er den neste som får komme frem og trekke et tall.

2) «Hvilket tall har jeg?», spør eleven. Eleven som trakk tallkortet forteller om tallet. De andre elevene gjetter. Eleven som gjetter riktig tall er den neste som får komme frem og trekke et tall.

Lapp i panna

Legg noen tallkort i en eske. En elev kommer frem og trekker et kort med et tallsymbol på. For at ikke eleven skal se hvilket tall som står på lappen, festes kortet i panna med lærertyggis.
Eleven prøver å finne ut hvilket tall det er ved å stille spørsmål til klassen med utgangspunkt i begreper vi har lært. F.eks:
“Hvor mange siffer har tallet?”
“Hva er halvparten av tallet?”
Det kan være lurt å oppfordre eleven med lapp i panna til å fortsette å stille spørsmål,
selv om hun/han tror hun vet svaret. Slik får elevene mer trening.

Favorittall

– Hvilket tall er ditt favoritt-tall?, spør jeg. Elevene rekker opp hånda og forteller.
– Mitt favoritt-tall er 8, svarer en.
– Hvorfor?
– Fordi jeg er 8 år, svarer eleven.
– Det er du jo! Har du forresten tenkt på at tallet 8 rimer på r……? (Elevene svarer «rotte») og p…… (elevene svarer «potte»)? Og en annen litt morsom ting: Hvaligner tallet på dersom vi snur tallet (jeg viser med hendene)? (Elevene skjønner det fort: pupper, rompe. Det blir knising i rekkene).

Dette er en aktivitet som man kan bruke som et avbrekk, som avslutning på dagen, i en mattetime, osv. Når elevene begrunner svarene sine får vi frem mye matematikk. Det er selvfølgelig ekstra gøy når læreren kan legge til noe for på den ene siden å bekrefte at tallet er spennende og interessant, men også for å utvide repertoaret av assosiasjoner elevene har til tallet. Start gjerne med å avgrense tallområdet elevene får velge tall fra. Slik kan du bruke aktiviteten flere ganger.

Bingo til regnestykker og begreper

Krig

Versjon 1: For nybegynnere

Bruk tallkortene fra 0-100. Spill sammen med læringspartner. Trekk 10 tallkort hver. Hold kortene i en bunke med tallsiden vendt ned. Si: «1-2-3!», og helt samtidig. Spilleren som har kortet med høyest verdi får kortene.

Versjon 2: For de viderekomne og/eller elever som trenger ekstra utfordringer

Spill som i versjon 1, men differensier ved å la flere elever spille sammen, eller at hver elev legger frem flere tallkort.

Yatzy

Forslag til differensiering: La elevene som trenger ekstra utfordringer bruke flere terninger – og motsatt, la elevene som strever få spille med færre terninger, slik at de opplever mestring.

Plump

Utstyr: spillbrett, tre terninger, blyant.
La elevene spille sammen to og to. På spillbrettet er det et rutenett med tallene fra
1-36. Utfordringen ligger i at den spilleren som kaster terningene skal bruke de fire regneartene (eller de regneartene elevene har lært) for å komme frem til et tall som står i rutenettet.
Dersom spilleren klarer å krysse av et tall får han 1 poeng.
Dersom neste spiller også klarer å markere et tall, får denne spilleren ekstra poeng dersom ruta han markerer grenser til et tall som allerede er markert. Man får så mange poeng som ruta man velger grenser til.
Dersom spilleren ikke klarer å krysse av et tall får spilleren et Plump.
Dersom en spiller får fire plump har han tapt.
Vinneren er den spilleren som får færrest plump.
Ide fra Ingvar Persson.Spillbrettet kan du laste ned fra siden til matematikksenteret.no .

Linker

Multi nettoppgaver

Regneregn

Kenguruoppgaver – oppgavebank

Mattelist barnetrinn

Vil du gi et bidrag?