17. mai

TIL DOVRE FALLER

NRK SUPER: Lær dansen til «Dovre faller» steg for steg!

ORD OG BEGREPER

Eksempler:

Historie
Eidsvoll, Eidsvollbygningen, nasjon/land, nasjonaldag, flagg, Danmark, Sverige, grunnlov, union, folkestyre, demokrati, statue, krans

Barnetog
heise, flagg, flaggstang, flaggheising, flaggborg, duskebærer, tale, marsjere, fane, russ, russetog, russebil, russekort, folkefest, rekker, tog, gamlehjem, sykehjem, eldresenter, kongefamilien, kongen, balkongen, ballong, kiosk, slott, konge, dronning, familie, hurra, hurrarop, skole, barnehage, sang, fløyte

Musikk
Korps, dirigent, marsjere, takt, instrumenter, trombone, stortromme, klarinett, tuba, valthorn, althorn, fløyte, uniform, kor, orkester, opptre, nasjonalsang, konsert, salutt, fanfare, buekorps, sang

Klær
Bunad, bunadsko, skjorte, sølje, kofte, dress, kjole, skjørt, pensko, rosett, slips, sløyfe, knapp

Mat og drikke
spekemat, potetsalat, rømmegrøt, bløtkake, pavlova, kransekake, kake, kakestykke, vaffel, pølse, is, brus, kaffe, frokost, is, softis, sukkerspinn

Pynt
Bjørk, bjørkeris, blomst, flagg, blomster, bukett

Ativiteter
Sekkeløp, natursti, 60-meter, stylter, ertepose, blikkboks, potetløp, hesteskokasting, tivoli, premie, karusell

Tankekart, aktiver forkunnskaper

Start med å se musikkvideoen «Til Dovre faller» for å komme inn i temaet dere skal jobbe med. Løft frem elevenes forkunnskaper ved å lage et felles tankekart. Hva vet dere om 17. mai?

Ordliste (A3-format)

Forslag til bruk:

 • 1) Læringsstøtte til vegg: 
  Heng den opp godt synlig i klasserommet gjennom perioden dere jobber med temaet på. Slik kan elevene finne ord de lurer på på egen hånd.
 • 2) Skriv setninger med ordene
  Her kan elevene også klippe ut et bilde, lime bildet i boka si, for så å skrive en setning med ordet ved siden av.
 • 3) Skriv en fortelling der du bruker ordene:
  Sett kryss på over rutene du har brukt.

Fra ord til bilde, sett strek

Sett strek fra ord til riktig bilde. Deretter kan elevene skrive setninger i skriveboka si der de bruker ordene i oppgaven knyttet til 17. mai. Husk stor bokstav, punktum og mellomrom.

17.mai – kryssord, 2 nivå

17.mai-kryssordene under har jeg laget to versjoner av slik at du kan nivådifferensiere.

Versjon 1: Bildekryssord med ordbank. Her har jeg satt inn en ordbank til høyre, med blå linje ved siden av. Eleven kan velge om ordbanken skal være der som støtte under hele arbeidet, eller lage en brett ved den blå linja, slik at man ordbanken bare brukes ved behov.

Versjon 2 er uten ordbank.

Letekryss, 2 nivå

17.mai – domino

Uteskole: Ordstafett med 17.mai-ord

I denne ordstafetten skal elevene jobbe sammen med læringspartner. Hvert par skal ha et skrivebrett med svarark, blyant og et ark med nummererte ord som ligger et stykke unna.

Bytt på å springe for å finne 17.mai-ordet som skal stå ved siden av nummeret på svararket som de har på skrivebrettet sitt. På slutten er det en stjerneoppgave der de skal velge minst to av ordene og skrive setninger.

For å nivådifferensiere kan du velge mellom to ulike versjoner. I versjon 1 står ordene i rekkefølge. I versjon 2 har jeg satt ordene i tilfeldig rekkefølge, noe som krever litt mer.

Jeg kaller den ordstafett, men bruker den som en aktivitet elevene gjør to og to. Slik får de bedre tid på seg til å lese og skrive ordene riktig. Arkene med 17.mai-ordene må skrives ut i A3-format.

Aktivitet: Kategorisering av ord

Ideen til denne aktiviteten fikk jeg da vi jobbet med temaet “jul” i desember. Den var så vellykket at jeg måtte lage den i 17.mai-versjon også.

Slik gjør du:

* Del inn elevene i grupper på 3-4. Hver gruppe har en blyant og et svarark (skrevet ut i A3-format).
* Legg lappene med 17.mai-ord (bør være laminerte) utover på en benk midt i klasserommet, eller eventuelt et annet passende sted. Ordene bør være vendt opp.
* På signal fra læreren går en elev fra hver gruppe frem til benken og henter en lapp med et ord tilbake til gruppa si. Eleven leser ordet høyt, og deretter diskuterer elevene på gruppa i hvilken kategori ordet hører hjemme. Dersom de ønsker kan de velge å plassere et ord i flere ulike kategorier. Etter at de har plassert ordet, får en annen elev på gruppa gå frem til benken, legge lappen på plass, for så å ta med en ny lapp tilbake.
* Etter en stund stopper læreren aktiviteten (f.eks etter 10-15 min), og hver gruppe tar med seg svararket sitt frem i samling. I samlingen er det en felles oppsummering der læreren ber hver av gruppene om å lese ordene de har plassert i en av kategoriene. Første gruppa leser historie-ord, andre gruppa leser barnetog-ord, tredje gruppa leser klær-ord, og fjerde gruppa leser mat og drikke-ord. Etter hver presentasjon spør læreren om det er noen som har flere ord å tilføye, eller eventuelt om noen har valgt å sortere ordene annerledes.

Ved at ordene er vendt opp kan elever i en viss grad velge ord etter sitt eget nivå. I tillegg kan aktiviteten tilpasses ved at læreren velger ord som passer til sin elevgruppe. Du trenger ikke ta med alle ordene som står i PDF-filen, dette er bare et utgangspunkt. Du kan både velge å ta bort ord (for lette eller for vanskelige), og du kan velge å erstatte ord ved å skrive de på lapper selv (se siste side i PDF-filen).

I etterkant av aktiviteten kan lappene med 17.mai-ord brukes til for eksempel alias, lapp i panne, og trekke et ord som elevene skriver setninger med.

17.mai – bingo, 2 versjoner

Slik spiller du:

1. Lag en felles ordliste
Hvilke ord tenker dere på når dere hører ordet “17.mai”?
La elevene komme med forslag, og skriv ei liste over ordene på tavla.

2. Fyll ut bingobrettet
La elevene velge 9 av ordene på lista (eller 16 av ordene på lista i den andre versjonen) og skrive ordene i vilkårlig rekkefølge. Det er bare lov å bruke hvert ord en gang. 
Siden noen av elevene vil bli fort ferdig, og andre vil bruke noe mer tid, er det lurt å planlegge noe som kan være ventearbeid (f.eks. andre oppgaver eller tegne på baksiden).

3. Spill bingo!
Når spillet starter, velger læreren ett ord fra lista. Forklar ordet uten å bruke selve ordet – akkurat som i alias. Elevene skal på egen hånd koble forklaringen til riktig ord, for så å krysse det ut dersom de har skrevet det på spillbrettet sitt. Læreren skriver ned ordet på et ark for seg selv, for slik å ha oversikten. Deretter velger læreren et nytt ord fra lista.

4. Kår en vinner (eller flere)
Vinneren er den som er førstemann til å få 3 på rad, enten vannrett, loddrett eller diagonalt. I versjonen med 16 ruter gjelder tilsvarende, bare at her er vinneren den som er førstemann til å få 4 på rad, enten vannrett, loddrett eller diagonalt.

Man kan velge å kåre en 1.plass, en 2. plass og en 3. plass, eventuelt kan man også ta førstemann til å få fullt brett.

Kort oppsummert: en morsom og lærerik måte å spille bingo på! 

Og selv om tanken er å bruke bingo til ord og begreper, så kan den selvfølgelig brukes i matematikk eller andre fag også!

«Alias» og «lapp i panne«

Bruk ord-lappene fra «Kategorisering av ord»-aktiviteten ovenfor. Velg ut ord som er aktuelle for din elevgruppe. Du kan også bruke lappene på siste side til å lage egne lapper selv. Det kan ofte være gøy å starte med enkle ord som elevene kan betydningen av fra før, for deretter å velge mer krevende ord etter hvert som dere jobber dere inn i temaet.

ALIAS: La en og en elev få  komme frem og forklare ordet, men uten å bruke selve ordet. De andre elevene i klassen gjetter. Kan også spilles i grupper.

LAPP I PANNE: En elev kommer frem og får en ordlapp klistret fast på panna. Teip går fint! De andre elevene i klassen rekker opp hånda og forteller om ordet, uten å bruke selve ordet. Når vedkommende har klart å gjette ordet, er det nestemann sin tur.

HVORDAN FEIRER VI 17. MAI?

Youtube: God i norsk – 17mai

Hentediktat, med ord og/eller setninger

Dette er en rykende fersk variant av en hentediktat! Skriv ut oppgavene, laminer og heng alene opp på veggen rundt omkring i klasserommet. Hentediktaten kan gjennomføres både inne og ute. Elevene jobber sammen med læringspartner. Hvert par har et svarark. Bytt på å være den som skriver og å være den som går for å lete etter ord eller setninger.

Denne hentediktaten har jeg laget slik at du enkelt skal kunne nivådifferensiere. De elevene som fremdeles er på ord-nivå kan skrive ord på svararket sitt. Elevene som er på setning-nivå kan skrive setninger. Det kan være lurt å kopiere opp arket i A3-format, slik at elevene får plass nok til å skrive. Og her ser jeg også for meg et tredje nivå, som er å finne ord, for så å bruke det i en egen setning. Elevene som er på dette nivået må sette strek under ordet de fant på oppgavekortet.

Etter at hentediktaten er gjennomført, kan du klippe opp kortene for å bruke de videre i undervisningen. For eksempel kan du klippe opp hvert oppgavekort i tre (et bordkort, et bildekort og et setningkort), for så å bruke det som et sorteringsspill der elevene skal finne ordet og setningen som passer til hvert bilde. Du kan bruke enten ord-kortene eller bildetortene til alias, eller som utgangspunkt for å skrive setninger.
Her er det rett og slett mange muligheter!

HVORFOR FEIRER VI 17. MAI?

Linker

🇳🇴Salaby: Film om Norges grunnlov

🇳🇴Stortinget: Fortellingen om 1814 – til høytlesning

🇳🇴NRK Super: Hvorfor feirer vi 17. mai?

🇳🇴Det norske kongehusets barnesider:
1814: Grunnlov og union med Sverige

🇳🇴Eidsvoll: 1814 og grunnloven

Fargelegg tegninger fra 1814

På Mossekonvensjonen sin side finner du flere fargeleggingsark, blant annet denne tegningen av Eidsvollbygningen, fargelagt av en elev på 1. trinn.

Hvorfor feirer vi 17. mai?

Youtube: Mossekonvensjonen

Omvisning på Eidsvoll med Eline

17. MAI – SANGER

Sang: «Ja, vi elsker dette landet«

Oppgave: Klipp og lim

Youtube

Sang: «Vi ere en nasjon vi med «

SKRIVEOPPGAVER

La oss skrive 1

La oss skrive 2

Finn rimord

Skrivemaler i ulike versjoner

Skrivemaler i ulike variasjoner kan du laste den på siden: NORSK – SKRIVEMALER. Lag en bildefortelling fra en 17.mai-bok dere har lest, skriv en tekst der elevene forteller om hvordan de feiret 17. mai – mulighetene er mange!

Skriv en 17.mai-tale

Kaleido: Skriv en tale til 17. mai

Skrivesenterets oppgaver

På siden til Skrivesenteret finner du skriveoppgaver til 1., 5. og 8. trinn. Hvorfor feirer vi 17. mai? Skriveoppgavene er knyttet opp mot kompetansemålene og viser hvordan hele skolen, fra 1. til 10. trinn, kan jobbe rundt samme tema.
Her er direktelinker til oppleggene laget for 1. og 5. trinn:

SKRIVESENTERET: Figurdikt (1. trinn)

SKRIVESENTERET: Å lage brosjyre (5. trinn)

Dette vet jeg om 17. mai

REGNEOPPGAVER

Tallrekker 0-20

Tallrekker 0-100

NATURSTI

50-LEKEN

Du trenger

 • Laminerte oppgaver som er nummerert med tallene 1-30, 1-40 eller 1-50.
 • Fasit
 • En terning til hver gruppe (gjerne store om dere har!)

Regler

Plasser postene utover i skolegården. La gjerne elevene hjelpe til med dette.

Del elevene opp i grupper på 2-3 elever i hver gruppe. På klarsignal fra læreren løper en elev fra hver gruppe frem og kaster terningen. Viser terningen 4 prikker, må gruppa løpe for å finne post 4. Når gruppa tror de vet svaret, løper de tilbake til læreren. Hvis svaret er riktig, får de kaste terningen på nytt. Dersom terningen viser 5 prikker, skal de denne gangen finne post nummer 4+5, altså post nummer 9. Hvis man ønsker kan man bestemme en «straff» dersom svaret er galt, for eksempel 10 spensthopp, osv. Førstemann til 50 (eller mer) er vinnerne!

Reglene til 50-leken detaljert forklart finner du på siden «50-LEKEN», som ligger under «UTESKOLE» oppe på hovedmenyen. Direktelink finner du her.

50 oppgaver

Om du vil ha 30-leken bruker du kun de 30 første oppgavene, eventuelt de to siste arkene som du kan bruke til å lage selv. Om du vil ha 40-leken bruker du de 40 første oppgavene, og om du vil ha 50-leken bruker du alle oppgavene. Jeg har laget oppgavesettet slik at vanskegraden øker etter oppgave 30. Oppgavene har jeg delt opp i 5 kategorier: feiring, mat og drikke, musikk, kongefamilien og historie. Bakerst i oppgavesettet har jeg laget to oppgavesider som du selv kan bruke til å lage egne oppgaver dersom du ønsker å bytte ut noen oppgaver slik at det passer til dine elever.

PS: Oppgavesettet har jeg også laget med tanke på at forberedelsene skal gå lettest mulig. For hvert A4-ark trenger du bare å klippe loddrett på midten, og vannrett på midten, og det gjør du ved å følge de svarte strekene. Ved å bruke hele arket sparer vi oss for arbeid.

Fasit, 2 sider (til læreren)

FORMING

Lag ditt eget russekort

Last ned arbeidsark med PDF-utskrift på Salaby.

Fargelegg og klipp ut det norske flagget

Dekorer vinduer og vegger med det norske flagget! Foto: Anne Marte N. Sandnes

Vindusdekorasjon med flagg av hender

Foto: Gry Nordheim Olsen

Flagg av kongler

Foto: Stine Aker Larsen

Maiblom i kartong

Nærmere beskrivelse av oppgaven og mal til blomsten finner du her:
(Foto: Synnøve Heggelid)

17.mai-sløyfe

Troll

Disse flotte 17.mai-trollene er laget av elevene til Henriette Marie Aarsand. De fant steiner ute i naturen som de tok med seg tilbake til klasserommet. Ved hjelp av knapper, en svart sprittusj, lim og rødt/hvitt/blått garn, ble steinene gjort om til troll.

Håret laget de ved å tvinne rødt, hvitt og blått garn rundt fingrene ca 6-8 ganger, knytte i midten, og deretter klippe opp endene.

Ideen fikk hun på www.trigonor.no.

Foto: Henriette Marie Aarsand

Flagg på pinner og 17.maibok

Bildet til venstre viser pinner pyntet med garn i rødt, hvitt og blått.


Bildet til høyre viser flotte 17.mai-bøker, hvor noen elever har skrevet om hva de liker å gjøre på 17. mai, og andre om hva de skal gjøre på 17. mai.

Tusen takk til Silje Kristin Nilssen for deling av gode tips!

Male på gråstein

Hjerte i rødt, hvitt og blått

Dette er en formingsaktivitet som er enkel å gjennomføre, og som ikke krever de store forberedelsene. Slik gjør du:
– klipp ut et papphjerte
– bruk trippel tråd (rød, hvit, blå)
– knytt fast trådene på papphjertet
– snurr trådene rundt til det er jevnt
– fest trådene med en knute

BØKER

DIGITAL BILDEBOK:
Mina og løven
Mina får være med moren på jobb i Stortinget. Der møter Mina løven som viser henne rundt. Mina lærer masse om Stortinget og demokratiet. 
Passer for barn fra 5 år og oppover.
Foto: Anne Marte N. Sandnes

FORTELLING:
Straffangen som hugget ut løvene
Det er ikke alle som vet at løvene som ligger foran Stortinget ble hugget ut av to straffanger. Her kan du lese fortellingen om en av dem. Egner seg godt til høytlesing.

«Karsten og Petra hilser på kongen» er en fortelling om Oslo. Karsten og Petra tar toget til Oslo, sammen med morfar. I løpet av noen dager blir Karsten og Petra og Løveungen og Frøken Kanin kjent med byen. De får se bygninger som Slottet og Stortinget. De tar ferge ut til Bygdøy, ser på Sinnataggen i Frognerparken og opplever 17. mai på Karl Johan.
Boka er skrevet av Tor Åge Bringsverd.

Passer for 1. klasse

«17. mai» i FAKTALØVE-serien er en bok skrevet av Pia Grimstad. Boken passer for de yngste.

BOK / VIDEO:
My grandmother ironed the kings shirt

Boka er skrevet av Torill Kove, og handler om bestemoren hennes som forteller historier til Torill som lita jente. Boka har blitt nominert til Oscar og vunnet mange priser.

Passer for barn fra 9-12 år.

NYTTIGE LINKER

❤️Det norske kongehusets barnesider:
Grunnlov og union med Sverige

På det norske kongehus sine barnesider finner du blant annet historien om hvorfor vi feirer 17. mai. Under fanen «kongefamilien» er det en fin oversikt over alle i kongefamilien med bilde til, der du kan gå inn og lese om hver enkelt. Fint å vise i klasserommet, interessant for elevene. Nederst på siden finner du også barnetegninger, spørrelek, barnas spørsmål og et filmarkiv som viser videosnutter fra historiske hendelser.

❤️Eidsvoll: Eidsvoll 1814

❤️Aftenposten: 17 fakta om 17. mai

❤️Kittys norskoppgaver: 17. mai 1814

❤️Store norske leksikon:
17. mai og tradisjoner

Her finner du en oversikt over artikler som handler om 17. mai i Store Norske Leksikon. Her kan du blant annet lese om 17. mai, Norges flagg, barnetog, russ, buekorps, Det selvstendige Norges fødsel, Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, torgslaget, Grunnloven og Det norske kongehuset.

❤️Fredagskilden: Nettsteder 17. mai