Skolestart

Forberedelser

Oppheng på veggen: alfabetplakater og tallplakater

Lærebøker og kladdebøker klare i klasserommet

Uteskolekasse: Skrivebrett, blyanter, plaster og førstehjelpsskrin, dopapir, klasseliste, lupe, flora for barn/evt soppbok, iesektsbok eller lignende

Gråblyanter, viskelær, fargeblyanter, blyantspissere

Sakser og limstifter

Dagsplan til tavla

Merke garderobeplasser

Telefonliste til foresatte på arbeidsrommet, i klasserommet og hjemme (kan også være lurt å føre på fødselsnummer)

Skriv ned telefonnummeret til alle du jobber på team med på din private telefon, både kontaktlærere, faglærere og assistenter. Kan også være lurt å ha telefonoversikt på teamrommet.

Lag timeplan både til temaet/deg selv og elevene! Det kan ofte være en fordel å legge inn faste innslag eller økter om det er mulig. F.eks:
Mandag: Gjennomgå ny ukeplan
Tirsdag: Time med ukas ord
Onsdag: Høring i leseleksa
Torsdag: Gjennomgang av ny leselekse
Fredag: Gjennomgå ukelekser, lever inn skriveboka til retting + ukebrev til foreldrene med info om uka som har gått
I perioden fra skolestart til høstferien kan det også være lurt å legge inn en fast turdag hver uke der det er fokus på relasjonsbygging og tema/fag.

Lag ukeplan

Fagfordeling på teamet

Ekstraoppgaver klare i klasserommet

De første ukene

Den første tiden på skolen etter sommerferien er det lurt å tenke enkelt. Legg opp til økter du vet elevene mestrer (helst korte med gode avbrekk), og tenk også organisering. Hva lykkes klassen best med? Stasjonsundervisning? Dele opp klassen i to der den ene halvdelen er ute og leker med en assistent og du er inne og underviser med den andre halvdelen?

De første ukene frem til høstferien kan det være lurt å legge opp til (minst) en uteskoledag per uke. Slik får elevene en pustepause fra klasserommet, og ikke minst får man en ypperlig sjanse til å jobbe med å skape gode relasjoner, både mellom lærer-elev og elev-elev, og på både klasse- og trinn-nivå. I tillegg kan det også være fint å ha en fast økt ute hver uke sammen med trinnet der man har fokus på å skape relasjoner på tvers av alle klassene på trinnet. For eksempel kan hver voksenperson ha ansvaret for en lek, og elevene i klassene fordeles slik at elevene Blades på tvers av klassene. Etter fellesleken kan økta avsluttes med frilek, der elevene oppfordres til å leke også med elever de ikke kjenner så godt. Både uteåskoledagen og denne økta vil også samtidig bidra til å lette læreren for arbeid knyttet til planlegging av undervisning, slik at lærerteamet heller kan bruke tiden på noe av alt det andre som må gjøres.

Timeplan til elevene, sendes hjem

Grupper til stasjonsarbeid

Merke skuffer (elevene kan godt lage merkelapper selv)

Turvenner

Læringspartnere

Ordenselevliste

Bli kjent-leker

Lag nye klasseregler

Beskjeder til foreldre (innesko, skiftetøy, osv)

Felles regler og rutiner

Tenk grundig gjennom hvilke rutiner du vil innføre eller eventuelt videreføre. Hvilke rutiner tenker du fungerer godt for klassen? Hvilke rutiner kan forbedres i forhold til forrige skoleår?Hvilke rutiner kan man ha felles på trinnet? Hvordan kan vi sørge for at elevene på trinnet blir møtt på mest mulig lik måte av de voksne?

Husk at vi i skolen gjerne praktiserer regler på ulike nivå: klasseregler (eks: Vi inkluderer alle i leken), trinnregler (eks: 1-2-3, nå kommer en beskjed, og alle følger med! betyr at alle må sitte i lyttestilling, klar til å ta imot en beskjed) og skoleregler (f.eks: Vi går i gangene).

Eksempel:

Forrige skoleår byttet vi plasser i klasserommet annenhver uke, og plasser i samling annenhver uke innimellom der. Dette var en fin start på uka, og noe elevene syntes var stas. I tillegg ble elevene gode på å samarbeide med alle i klassen. Ved at elevene trakk en ispinne med navn var dette noe som ble så innarbeidet at vi kunne gjøre det ukentlig uten å måtte sette av mye tid til det. Dette fungerte så godt at det skal videreføres i år også.

Hvilke rutiner og regler ønsker du og teamet ditt?

Dagsplan

PS:
Bildene ovenfor viser et lite utvalg av dagsplankortene som er med i den nedlastbare filen. Har du ønske om flere aktiviteter eller lignende som du mener bør være med på dagsplanen? Send mail til undervisningsmetode@gmail.com!

Vimpler – velkommen tilbake!

Det er jammen koselig å pynte og klargjøre klasserommet til elevene kommer tilbake etter sommerferien!

I denne filen kan du laste ned vimpler med påskriften «VELKOMMEN TILBAKE». De som bruker nynorsk må huske å ta bort en M-bokstav😊 Du kan selvfølgelig også bestemme deg for å bare skrive «VELKOMMEN!». Gjør det som passer best!

Navnelapper til garderobe og bøker

Tema for navnelappene ble dyr og småkryp. Dette er noe elevene synes er spennende, og tanken er at navnelappene kan fungere som en igangsetter for samtaler elevene imellom om temaet. Det passer også godt nå når det er fokus på uteskole.

Filen nedenfor er lagt ut som PDF slik at du kan skrive rett på med tusj. Dersom du ønsker å skrive navn på med dataskrift kan du kopiere bildene under, sette bildene inn i et dokument, for så å sette inn en tekstboks. Kopier deretter tekstboksen til de andre navnelappene.

Husk at du kan forstørre og forminske navnelappene når du kopierer, slik at du har muligheten til å få de i akkurat den størrelsen du ønsker.

Stasjonsundervisning, gruppeoversikt

For dere som har stasjonsundervisning har jeg laget plansjer med gruppeoverksikt til temaene romfigurer, småkryp og skogsdyr. Hver gruppeoverksikt er laget i to versjoner, slik at du kan velge om du ønsker å ha fire eller fem grupper.

Romfigurer, 2 versjoner

Småkryp, 2 versjoner

Skogsdyr, 2 versjoner

Ordenselever, oversikt

Her er skoleåret frem til jul, uke for uke. Fyll inn navnene på hvem som skal være ordenselever, og heng plakaten godt synlig i klasserommet.

Ordenselever uke 34-45

Ordenselever uke 46-52

Stjernemelding

Bygg gode lærer-elev-relasjoner ved å ta elevene i å gjøre gode valg og gode handlinger!

Disse brevene er laget slik at du kan ha en bunke liggende i klasserommet, slik at det er lett tilgjengelig.

Gi stjernemelding til en elev som har gjort noe fint, og bruk det som positiv forsterkning. Nederst på høyre side kan du lime inn et bilde av eleven om du ønsker. For de yngste elevene kan det være stas å få velge et klistremerke å få klistre på.

Vennegrupper

Vennegrupper kan bidra til å skape et godt klassemiljø, både elevene og foreldrene imellom. Siden det er noe som foregår utenom skoletid, og som arrangeres av foreldrene, så bør det være et initiativ som kommer nettopp fra foreldregruppen.

Nedenfor finner du en redigerbar foreldreinfo, samt to versjoner av gruppeoversikter. Det eneste du trenger å gjøre er å gå igjennom den redigerbare versjonen med en foreldrerepresentant, samt dele inn elevene i grupper. Tenk godt over hvilke elever som skal være på samme gruppe. Det bør for eksempel være både jenter og gutter på hver gruppe så langt det tar seg gjøre.

Foreldreinfo – redigerbar versjon
Denne versjonen er til deg som velger å dele opp klassen i fire vennegrupper.
Denne versjonen er til deg som velger å dele opp klassen i fem vennegrupper.

Turvenner

Ut på tur – aldri sur! Det er alltid fint å ha en tydelig oversikt over hvilke elever som skal være turvenner. I tillegg til å henge den opp godt synlig i klasserommet kan det være fint å lage en egen uteskoleperm som blant annet inneholder denne oversikten. Det er fint for en eventuell vikar, men også praktisk å ha i bakhånd på turer.

Min gjøreliste

Noen ganger er det rett og slett MYE å gjøre! Da kan det være fint med en gjøreliste. Jeg har laget den med to kolonner. Dette fordi jeg liker å skrive ned ting som må prioriteres å få gjort i den ene kolonnen, og ting som ikke haster skriver jeg i den andre. Slik får jeg lettere oversikt over hva som må gjøres og i hvilken rekkefølge. Kryss av for det du har gjort i den grønne ruta ved siden av.

Finn en klassevenn som… 2 nivå

En klassisk, morsom og populær aktivitet etter sommerferien! Del ut et ark og en blyant til hver elev. På signal fra læreren går elevene rundt i klasserommet. Når de treffer en annen stopper de opp, og stiller et spørsmål fra lista. F.eks: «Har du badet i sjøen?», og hvis vedkommende svarer ja, får man skrive navnet ved siden av. Bytt deretter på å spørre, og fortsett med å gå rundt i klasserommet. Man skal aller helst ikke skrive et navn flere ganger. Læreren kan enten velge å gi elevene en viss tid å utføre aktiviteten på, eller stoppe etter en stund. Avslutt med en felles oppsummering der elevene får fortelle hvilket navn de har skrevet på hvert av punktene.

Versjon 1

Versjon 2

Natursti sommer

Uteskole er supert å ha gjennom hele skoleåret, og kanskje ekstra viktig i starten. Denne naturstien har jeg laget for at elevene skal kunne koble ting de har erfart og opplevd i sommerferien til til fagkunnskap. Her er det rom for mye å diskutere i ettertid av naturstien, så sett av god tid til gjennomgang etter at naturstien er gjennomført.

Denne naturstien kan du laste ned her:

https://undervisningsmetoder.com/naturfag/arstidene/

Nyttige linker

Førskoledag og første skoledag

https://undervisningsmetoder.com/hoytider/forste-skoledag/

Tallplakater 0-20

https://undervisningsmetoder.com/matematikk-2/tallforstaelse/

Bli kjent-leker:

https://undervisningsmetoder.com/klassemiljo/bli-kjent-leker/

Leker ute:

https://undervisningsmetoder.com/uteskole/leker-ute/

Hvordan skape et godt klassemiljø:

https://undervisningsmetoder.com/klassemiljo/hvordan-skape-et-godt-klassemiljo/

Sanger om vennskap:

https://undervisningsmetoder.com/vennskap/

%d bloggere liker dette: