Skolestart

Sommerferien er ferdig, og Verdens Beste Jobb venter på deg! 🤗

❤️Husk: Å jobbe er ikke noe man må, det er noe man får!

Tenk så heldig du er som virkelig kan utgjøre en forskjell for så mange! Jeg ønsker deg et utrolig fint skoleår, fylt med gode opplevelser. Ta godt vare på deg selv og de rundt deg.

Håper denne siden kan bidra til å gi deg en god start. Hvis det er noe mer du ønsker på denne siden, send meg gjerne en mail (undervisningsmetode@gmail.com), så legger jeg ut etter hvert.

Mange hilsener fra Anne Marte / Undervisningsmetoder

Forberedelser

Oppheng på veggen: alfabetplakater og tallplakater

Lærebøker og kladdebøker klare i klasserommet

Uteskolekasse: Skrivebrett, blyanter, viskelær, plaster og førstehjelpsskrin, dopapir, klasseliste, lupe, flora for barn/evt soppbok, insektsbok eller lignende

Gråblyanter, viskelær, fargeblyanter, blyantspissere

Sakser og limstifter

Dagsplan til tavla

Merke garderobeplasser

Telefonliste til foresatte på arbeidsrommet, i klasserommet og hjemme (kan også være lurt å føre på fødselsnummer)

Skriv ned telefonnummeret til alle du jobber på team med på din private telefon, både kontaktlærere, faglærere og assistenter. Kan også være lurt å ha telefonoversikt på teamrommet.

Lag timeplan både til temaet/deg selv og elevene! Det kan ofte være en fordel å legge inn faste innslag eller økter om det er mulig. F.eks:
Mandag: Gjennomgå ny ukeplan
Tirsdag: Time med ukas ord
Onsdag: Høring i leseleksa
Torsdag: Gjennomgang av ny leselekse
Fredag: Gjennomgå ukelekser, lever inn skriveboka til retting + ukebrev til foreldrene med info om uka som har gått
I perioden fra skolestart til høstferien kan det også være lurt å legge inn en fast turdag hver uke der det er fokus på relasjonsbygging og tema/fag.

Lag ukeplan

Fagfordeling på teamet

Ekstraoppgaver klare i klasserommet

De første ukene

De første ukene frem til høstferien kan det være lurt å legge opp til (minst) en uteskoledag per uke. Slik får elevene en pustepause fra klasserommet, og ikke minst får man en ypperlig sjanse til å jobbe med å skape gode relasjoner, både mellom lærer-elev og elev-elev, og på både klasse- og trinn-nivå. Frilek er også gull!

I tillegg kan det også være fint å ha en fast økt ute hver uke sammen med trinnet der man har fokus på å skape relasjoner på tvers av alle klassene på trinnet. For eksempel kan hver voksenperson ha ansvaret for en lek, og elevene i klassene fordeles slik at elevene blandes på tvers av klassene. Etter fellesleken kan økta avsluttes med frilek, der elevene oppfordres til å leke også med elever de ikke kjenner så godt. Både uteskoledagen og denne økta vil også samtidig bidra til å lette læreren for arbeid knyttet til planlegging av undervisning, slik at lærerteamet heller kan bruke tiden på noe av alt det andre som må gjøres.

Forslag til ulike bli kjent-leker finner du her!

Forslag til andre inneleker (lek generelt bidrar jo til at elevene blir kjent med hverandre!) finner du her!

Forslag til andre aktiviteter du kan gjøre for å skape et godt klassemiljø finner du her!

Andre ting å tenke på kan være:

🌸Timeplan til elevene, sendes hjem

🌸Grupper til stasjonsarbeid

🌸Merke skuffer (elevene kan godt lage merkelapper selv)

🌸Turvenner (det kan tre praktisk å la turvennene også være ordenselever sammen, slik kan de bli lettere å huske)

🌸Læringspartnere

🌸Ordenselevliste

🌸Bli kjent-leker

🌸Lag nye klasseregler

🌸Beskjeder til foreldre (innesko, skiftetøy, osv)

Språkleker

For de yngste elevene kan være fint å bruke hele året, men kanskje spesielt i begynnelsen av skoleåret. I boka «Språkleker» av Jørgen Frost og Annette Lønnegaard tar man utgangspunkt i lek som metode for å lære barn om talespråket. Målet er at elevene skal bli språklig bevisste, og gjøre de oppmerksom på at språket vårt har et innhold (mening) og en form (detaljer). Her kan læreren enten velge å følge et program over lengre tid, eller plukke det som måtte være aktuelt. Språklekene har fokus på å lytte, rim, setninger og ord, stavelser, framlyder og fonemer.

Det er verdt å merke seg at det anbefales å sette av ca 20 minutter hver dag for at elevene skal få størst mulig utbytte av språklekene.

I alle klasser jeg har hatt, så er det en språklek som har utmerket seg. «Hunden og kjøttbeinet». Denne språkleken passer perfekt å ha i samling!

Hunden og kjøttbeinet – et eksempel på språklek

Foto: Anne Marte N. Sandnes / Undervisningsmetoder

Velg en elev som skal være hunden. Denne eleven sitter i midten med et kjøttbein like ved siden av seg. Kjøttbeinet er i virkeligheten et nøkkelknippe.

Hunden får ikke se, og må derfor vende hodet ned mot gulvet og holde for øynene.

Alle i landsbyen, de andre elevene, sovner. Samtidig vandrer læreren langs rekken med elever og prikker lett en av elevene på skulderen. Denne eleven skal være tyven, og tar så kjøttbeinet så stille som mulig. Deretter må vedkommende finne plassen sin igjen.

Til slutt våkner alle barna, og roper i kor: «Hund, hund, det er noen som har tatt kjøttbeinet ditt!». Da våkner hunden og skal prøve å gjette hvem som tok kjøttbeinet. Tyven blir den nye hunden. Spill flere runder.

Felles regler og rutiner

Tenk grundig gjennom hvilke rutiner du vil innføre eller eventuelt videreføre. Hvilke rutiner tenker du fungerer godt for klassen? Hvilke rutiner kan forbedres i forhold til forrige skoleår?Hvilke rutiner kan man ha felles på trinnet? Hvordan kan vi sørge for at elevene på trinnet blir møtt på mest mulig lik måte av de voksne?

Husk at vi i skolen gjerne praktiserer regler på ulike nivå: klasseregler (eks: Vi inkluderer alle i leken), trinnregler (eks: 1-2-3, nå kommer en beskjed, og alle følger med! betyr at alle må sitte i lyttestilling, klar til å ta imot en beskjed) og skoleregler (f.eks: Vi går i gangene).

Eksempel:

Forrige skoleår byttet vi plasser i klasserommet annenhver uke, og plasser i samling annenhver uke innimellom der. Dette var en fin start på uka, og noe elevene syntes var stas. I tillegg ble elevene gode på å samarbeide med alle i klassen. Ved at elevene trakk en ispinne med navn var dette noe som ble så innarbeidet at vi kunne gjøre det ukentlig uten å måtte sette av mye tid til det. Dette fungerte så godt at det skal videreføres i år også.

Hvilke rutiner og regler ønsker du og teamet ditt?

Plassering i klasserommet – legg til rette for et elevaktivt klasserom!

Hvordan bør klasserommet se ut? Dette er et spørsmål jeg har brukt mye tid på å fundere på helt siden jeg begynte å jobbe som lærer. Jeg har prøvd mange forskjellige løsninger, og i årenes løp har jeg en klar favoritt. Det er en måte å organisere klasserommet på som gjør det enkelt å ha en undervisning preget av lek og mye fysisk aktivitet, selv innendørs.

Det som først og fremst kjennetegner denne organiseringsformen for meg er at det er mye boltreplass! Alle gruppene er plassert inntil veggen, noe som gjør at det blir god plass på gulvet i forhold til den mer tradisjonelle måten å tenke på, der pultene står spredt over hele rommet. På reint øyemål virker klasserommet også mye større med denne måten å tenke organisering på.

Et annet spørsmål er kateter eller ikke kateter. Etter å ha prøvd uten et par år, savnet jeg det veldig. Ikke det tradisjonelle kateteret igrunn, men et arbeidsbord for å ha et sted å legge ark og diverse ting som jeg trengte å ha lett tilgjengelig. En kontorstol klarer jeg meg heller ikke uten (det vil jo ikke dermed si at vi sitter der så mye, men av og til er det godt å kunne sette seg ned!).

Da vi hadde samling flyttet jeg enkelt kontorstolen foran tavla, og satt med elevene rundt meg. Slik satt vi tett på hverandre under gjennomgangen av nytt tema, noe som gjorde at alle ble med. Jeg opplevde at spesielt elever som slet med fokus og konsentrasjon av ulike grunner også mye lettere klarte å følge fellesundervisningen. Oppgaver gjorde de sammen med læringspartner, og til oppsummeringene møttes vi fremme.

Det aller beste var at denne måten å tenke plassering på bidro til at jeg fikk et «elevaktivt klasserom». Det var lett å ha avbrekk med dans, lek og ulike aktiviteter, og dermed ble bevegelse og fysisk aktivitet en betydelig mye større del av undervisningen. Denne måten å organisere klasserommet på fortjente en plass på denne siden. Slik kan jeg ta den frem igjen når jeg en dag forhåpentligvis kan være kontaktlærer igjen. I mellomtiden håper jeg at den kan inspirere mange andre lærere der ute til å legge til rette for et elevaktivt klasserom!

Dagsplan og kalenderkort, BM, NN, ENG

Har du ønske om flere fag eller aktiviteter som du mener bør være med på dagsplanen? Send mail til undervisningsmetode@gmail.com!

➡️ EN FUNFACT! 🤗
Disse kortene laget jeg tidlig i morgen, da jeg satt i skrivestua på hytta og så ut over innsjøen. Hvilken farge skulle rammen på kortene være? Jeg tenkte på året som var gått – et år preget av korona og nedstengning av skoler. På den tiden visste vi fremdeles ikke hvor lenge det ville vare. Dermed ble rammen rød. Jeg tenkte på symbolikken i fargen rød, fare. Så stod sola opp over innsjøen. Det var så vakkert! Som om den ville fortelle om håpet, og at det kom til å gå bra. Derfor fikk kortene også en gul ramme. Og det syntes jeg ble så fint: Hver dag, hver morgen når du går igjennom dagsplanen, så tenk på sola som lyser og forteller om håpet, og at det som regel vil gå bra!

➡️ ENDA EN FUNFACT! 🤗
Oppdaget ved en tilfeldighet at disse kortene passer perfekt til å oppbevare i fargeblyantbokser! Jeg legger kort med fag på venstre side i boksen, og andre kort jeg bruker spesielt ofte legger jeg på høyre side. Resten legger jeg i en bunke, slik at jeg enkelt kan finne de jeg trenger ved behov.

Bildene nedenfor viser et lite utvalg av kortene som er med i de nedlastbare filene. Legg merke til at kortene som «friminutt» of «mat»/»spising» har gul bakgrunnsfarge. Dette er for å gjøre øktene tydeligere for elevene. Heng opp kortene med magnettape på baksiden (eller lærertyggis, selvfølgelig!), og ta kortene ned fra tala igjen etter hvert som dere er ferdige med det som kortet viser.

Vimpler – velkommen tilbake!

Det er jammen koselig å pynte og klargjøre klasserommet til elevene kommer tilbake etter sommerferien!

I denne filen kan du laste ned vimpler med påskriften «VELKOMMEN TILBAKE». De som bruker nynorsk må huske å ta bort en M-bokstav😊 Du kan selvfølgelig også bestemme deg for å bare skrive «VELKOMMEN!». Gjør det som passer best!

Navnelapper til garderobe og bøker

Tema for navnelappene ble dyr og småkryp. Dette er noe elevene synes er spennende, og tanken er at navnelappene kan fungere som en igangsetter for samtaler elevene imellom om temaet. Det passer også godt nå når det er fokus på uteskole.

Filen nedenfor er lagt ut som PDF slik at du kan skrive rett på med tusj. Dersom du ønsker å skrive navn på med dataskrift kan du kopiere bildene under, sette bildene inn i et dokument, for så å sette inn en tekstboks. Kopier deretter tekstboksen til de andre navnelappene.

Husk at du kan forstørre og forminske navnelappene når du kopierer, slik at du har muligheten til å få de i akkurat den størrelsen du ønsker.

PS: Ønsker du å skrive navnene på navnelappene på pc kan du enkelt:

 1. Kopier bildet du vil bruke og lim det inn i et tekstbehandlingsprogram (f.eks. Word, Powerpoint, Pages, osv). Gjør bildet mindre eller større om ønskelig.
 2. Sett inn en tekstboks. Skriv inn for eksempel NAVN i tekstboksen, marker ordet og velg ønsket skrifttype og størrelse.
 3. Kopier tekstboksen og lim den inn på alle de andre tilsvarende feltene. Erstatt NAVN med navnene på elevene dine.

Tallplakater, 1-20

Her er 20 tallplakater til å henge opp på veggen i klasserommet.

Hvert tall har flere ulike representasjoner: tallsymbol, tallord, terning, tellestreker og mengde.

Dette produktet hører sammen med sorteringskortene i tall-og mengdeforståelse fra 1-20.

Tallplakatene får du på bokmål og nynorsk.

Tallplakatene finner du HER i nettbutikken!

Lyttestilling

Ida Heen Aaland har laget denne plakaten for å vise hva som kjennetegner en god lytter. Last den ned her.

Plakaten er super å bruke for de som jobber med de yngste elevene som trenger å øve på å sitte i lyttestilling. I klassen min har jeg hatt den godt synlig på tavla vi satt foran under samlingen.

Tilfeldigheter gjorde at gutten fikk navnet Mahmoud, og han var verdens beste lytter! Etter hvert ville alle sitte som ham. Mahmoud ble så populær at til og med foreldrene i klassen fikk høre om ham hjemme.

Jeg kommer aldri til å glemme Mahmoud, og heller ikke hvor lett det gikk å lære å sitte i lyttestilling ved å bruke denne plakaten aktivt hver dag. Veldig god hjelp! Takk Ida 🌸

Stasjonsundervisning, gruppeoversikt

For dere som har stasjonsundervisning har jeg laget plansjer med gruppeoverksikt til temaene romfigurer, småkryp og skogsdyr. Hver gruppeoverksikt er laget i to versjoner, slik at du kan velge om du ønsker å ha fire eller fem grupper.

Romfigurer, 2 versjoner

Småkryp, 2 versjoner

Skogsdyr, 2 versjoner

Ordenselever, oversikt

Her er en oversikt over ordenselever uke for uke gjennom hele skoleåret. Først i perioden frem til jul, deretter perioden fra jul og frem til sommeren. Fyll inn navnene på hvem som skal være ordenselever, og heng plakaten godt synlig i klasserommet.

Ordenselever frem til jul

Ordenselever uke 46-52

Ordenselever fra jul til sommerferien

Stjernemelding

Bygg gode lærer-elev-relasjoner ved å ta elevene i å gjøre gode valg og gode handlinger!

Disse brevene er laget slik at du kan ha en bunke liggende i klasserommet, slik at det er lett tilgjengelig.

Gi stjernemelding til en elev som har gjort noe fint, og bruk det som positiv forsterkning. Nederst på høyre side kan du lime inn et bilde av eleven om du ønsker. For de yngste elevene kan det være stas å få velge et klistremerke å få klistre på.

Vennegrupper

Vennegrupper kan bidra til å skape et godt klassemiljø, både elevene og foreldrene imellom. Siden det er noe som foregår utenom skoletid, og som arrangeres av foreldrene, så bør det være et initiativ som kommer nettopp fra foreldregruppen.

Nedenfor finner du en redigerbar foreldreinfo, samt to versjoner av gruppeoversikter. Det eneste du trenger å gjøre er å gå igjennom den redigerbare versjonen med en foreldrerepresentant, samt dele inn elevene i grupper. Tenk godt over hvilke elever som skal være på samme gruppe. Det bør for eksempel være både jenter og gutter på hver gruppe så langt det tar seg gjøre.

Foreldreinfo – redigerbar versjon
Denne versjonen er til deg som velger å dele opp klassen i fire vennegrupper.
Denne versjonen er til deg som velger å dele opp klassen i fem vennegrupper.

BliMe 2023, 22.sept

Undervisningsopplegg til BliMe-dansen finner du HER!

Turvenner

Ut på tur – aldri sur! Det er alltid fint å ha en tydelig oversikt over hvilke elever som skal være turvenner. I tillegg til å henge den opp godt synlig i klasserommet kan det være fint å lage en egen uteskoleperm som blant annet inneholder denne oversikten. Det er fint for en eventuell vikar, men også praktisk å ha i bakhånd på turer.

Min gjøreliste

Noen ganger er det rett og slett MYE å gjøre! Da kan det være fint med en gjøreliste. Jeg har laget den med to kolonner. Dette fordi jeg liker å skrive ned ting som må prioriteres å få gjort i den ene kolonnen, og ting som ikke haster skriver jeg i den andre. Slik får jeg lettere oversikt over hva som må gjøres og i hvilken rekkefølge. Kryss av for det du har gjort i den grønne ruta ved siden av.

Retninger: høyre og venstre

For de som jobber med de yngste elevene er denne fin! Begrepene høyre og venstre er grunnleggende begreper i all lese-og skriveopplæring. For å få disse begrepene på plass har jeg laminert høyre-og venstre-lapper, klipt ut, for så å henge de ulike plasser i klasserommet. For eksempel:

-øverst på døra inn til klasserommet, både på innsiden og utsiden av døra

-øverst på tavla, både den store, tradisjonelle grønne tavla og whitebarden

Slik er det lett å ta frem, og elevene kan enkelt bruke dette som lærngsstøtte for på egen hånd å finne ut hvilken retning som er venstre og hvilken retning som er høyre.

Finn en klassevenn som… 2 nivå

En klassisk, morsom og populær aktivitet etter sommerferien! Del ut et ark og en blyant til hver elev. På signal fra læreren går elevene rundt i klasserommet. Når de treffer en annen stopper de opp, og stiller et spørsmål fra lista. F.eks: «Har du badet i sjøen?», og hvis vedkommende svarer ja, får man skrive navnet ved siden av. Bytt deretter på å spørre, og fortsett med å gå rundt i klasserommet. Man skal aller helst ikke skrive et navn flere ganger. Læreren kan enten velge å gi elevene en viss tid å utføre aktiviteten på, eller stoppe etter en stund. Avslutt med en felles oppsummering der elevene får fortelle hvilket navn de har skrevet på hvert av punktene.

Versjon 1

Versjon 2

Hvem er jeg?

Denne skriveoppgaven er super å ha til oppstarten av nytt skoleår!

Hvis elevene i klassen er nye for hverandre er den fin å bruke etter at de har begynt å bli litt kjent med hverandre. Da er det gøy å tegne og skrive en «Hem er jeg?»-tekst om seg selv, for så å la de andre elevene i klassen gjette når teksten skal leses opp.

Hvis elevene i klassen har gått i samme klasse året før, så er den også fin å ha i oppstarten. I løpet av sommerferien kan mye bli glemt, og i tillegg kan noen ting også endre seg. En elev som bodde i Sofienberggata i fjor har kanskje flytta i løpet av ferien, så når eleven skriver: «Jeg bor i Tøyengata», så kan det bidra til forvirring.

I denne oppgaven kan du også velge å be elevene ha fokus på for eksempel stor bokstav, mellomrom og punktum når de skriver.

Skriverammer til «Hvem er jeg?» kan du laste ned på denne siden: Norsk – skriverammer. Må også nevne at denne skriveoppgaven er fin å henge opp på veggen. Blogginnlegget om «Hvem er jeg?»-oppgaven kan du lese her.

Et brev til læreren min

En annen fin oppgave til skolestart er å be elevene skrive en tekst om seg selv, slik at læreren kan bli bedre kjent med dem. Ofte kan det være fint å la elevene få være med å bestemme hva de skal skrive om. For eksempel kan dere bestemme at tittelen skal være «Et brev til læreren min», og at elevene skal skrive om familien sin, interessene sine, vennene sine, hva de liker/ikke liker, og om noe de ønsker å lære mer om. Skriv gjerne ei punktliste på tavla.

Ta varmt imot brevene! Kanskje er det noen av elevene som ønsker at du skal lese brevet høyt for alle i klassen? Selve teksten forteller jo mye om elevenes skriveferdigheter, så den kan være lurt å se nærmere på.

Skriverammer til denne oppgaven kan du laste ned på denne siden: Norsk – skriverammer.

Tegneserier, 10 ulike versjoner

Tegneserier kan brukes til flere anledninger. Noen eksempler:

 • Høytlesning
  f.eks: lag en tegneserie som viser handlingen i boka
  lag en tegneserie som forteller om en gang du opplevde det samme (noe som nok handlet om)
 • Temaarbeid:
  f.eks: lag en tegneserie om en gang du var syk (temaet var kroppen, vaksiner og sykdommer)
  lag en tegneserie som skal hande om vennskap (tema: venner og uvenner)
 • Ekstraarbeid

Tegneseriene kan du laste ned her: Norsk – skriverammer.

Natursti sommer

Uteskole er supert å ha gjennom hele skoleåret, og kanskje ekstra viktig i starten. Denne naturstien har jeg laget for at elevene skal kunne koble ting de har erfart og opplevd i sommerferien til til fagkunnskap. Her er det rom for mye å diskutere i ettertid av naturstien, så sett av god tid til gjennomgang etter at naturstien er gjennomført.

Tenk at august er den siste sommermåneden!

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!

Natursti høst

September er den første høstmåneden. Da er denne naturstien fin å ha på uteskole!

Denne naturstien kan du laste ned her:

Naturfag – Årstider og måneder

Bli kjent-aktivitet: Spør spør bytt!
26 spørsmål

En av mine FAVORITT-AKTIVITETER!

Her er 26 spørsmål (+2 spørsmål du kan fylle ut selv). Velg like mange spørsmål som antall elever du har, og velg de spørsmålene som passer best til dine elever.

Skriv ut fila og klipp opp arkene med en papirkutter. Du trenger ikke å laminere arkene eller spørsmålskortene.

Dette er en muntlig aktivitet som skal være lett å forberede. I «spør spør bytt» får elevene øve seg på å lese og svare med hele setninger, samtidig som de får bevege seg. Denne aktiviteten kan også brukes som avbrekk.

Slik gjør du:

Oppstart: La elevene sitte i en ring (eller sitte i samling). Elevene blir bedt om å holde ut hendene og lukke øynene, slik at læreren kan gå rundt og dele ut et kort til hver. På klarsignal fra læreren får alle elevene åpne øynene og lese kortet sitt.

Hoveddel: På signal fra læreren vandrer elevene rundt i klasserommet. Hver gang de treffer på en annen stopper de, hilser med å ta «high five», og deretter stiller de spørsmål og svarer etter tur. Når begge har stilt spørsmål og svart på den andres spørsmål, bytter de spørsmålskort og vandrer videre.

Avslutning: På signal fra læreren stopper elevene og alle tar med seg spørsmålskortet sitt tilbake til der dere startet. Avslutt med en oppsummering. Et alternativ er å la de elevene som ønsker få lese spørsmålet sitt, der de som vil kan rekke opp hånda og svare. Et annet alternativ er å ta runden og la alle få lese sitt spørsmål og la de som vil rekke opp hånda og svare. I denne felles oppsummeringen er det viktig at læreren «retter» og kommenterer underveis.

Merk at denne aktiviteten kan gjøres inne, men også på et avgrenset område på uteskole.

Repetisjonsstoff

Inne på de enkelte temasidene under hvert fag finner du mye stoff som du kan bruke til repetisjon! Til sammen er det lagt ut flere tusen filer her på nettstedet – alt til gratis nedlastning.

Hvis du har noen ønsker angående læringsmateriell du trenger til undervisningen din, så tar jeg hjertelig imot! Send e-mail til undervisningsmetode@gmail.com. Gleder meg til å høre fra deg!

Nyttige linker

Bli kjent-leker:

https://undervisningsmetoder.com/klassemiljo/bli-kjent-leker/

Hvordan skape et godt klassemiljø:

https://undervisningsmetoder.com/klassemiljo/hvordan-skape-et-godt-klassemiljo/

Leker inne:

https://undervisningsmetoder.com/klassemiljo/leker/

Leker ute:

https://undervisningsmetoder.com/uteskole/leker-ute/

Sanger om vennskap:

https://undervisningsmetoder.com/vennskap/

Førskoledag og første skoledag:

https://undervisningsmetoder.com/hoytider/forste-skoledag/