Verdier

Å jobbe mot felles verdier

På Lakkegata skole har vi fire felles verdier:

Samhold
Raushet
Ambisjoner
Stolthet

De to første ukene i oppstarten av skoleåret skal alle trinn jobbe med verdiene.
Videre jobber skolen med hver enkelt verdi, før vi oppsummerer arbeidet på slutten av skoleåret. Hver uke starter vi med en felles morgensamling for hele skolen ute i skolegården. Tema for hver morgensamling er verdien vi jobber med.

Nedenfor kan du lese litt om hvordan vi jobber med verdiene gjennom skoleåret.

SAMHOLD (sept-okt)

Klassesamtale
– Hva betyr ordet «samhold»? (En visuell forklarin på ordets betydning er at vi «holder sammen» med hendene.
– Hvorfor er samhold viktig i klassen? Hvorfor er samhold viktig på trinnet? Hvorfor er samhold viktig på skolen?
– Vi har fokus på trinn, ikke klasser.

Klasseregler
Elevene i hver klasse lager regler for hvordan de ønsker å ha det sammen.
Klassen lager en plakat som skal henges opp i klasserommet.

Leker
Vi leker sammen inne og ute, både i full klasse og i lekegrupper.

Vennegrupper
Foreldrene starter opp med vennegrupper. Kontaktlæreren deler inn elevene i grupper, og elevene besøker hverandre på fritiden. 

Uteskole
Vi har en uteskoledag i uka frem til høstferien. Slik skaper vi gode relasjoner og blir godt kjent med hverandre.

Vi sier hyggelige ting til hverandre
Vi snakker om hva som er hyggelig å si, og at noen ord kan såre. Elevene får i oppdrag å leke sammen ute og ha fokus på å være hyggelige mot hverandre, både i timer og i friminutt. Deretter er det samling med oppsummering av hvordan det har gått.

Fadderordning
Elevene på 4. trinn er faddere for elevene på 1. trinn. Trinnene drar på tur sammen, leker og blir kjent med hverandre.

Forskeruke
Uka før høstferien er det forskeruke. Denne uka skal alle elever på alle trinn få prøve seg som forskere. Hvert trinn får et tema som de skal forske på ved å bruke Nysgjerrigper-metoden. I løpet av uka er det foredrag, forsøk, ekskursjoner, besøk av forskere, og mange spennende aktiviteter både inne og ute.
Forskeruka ender opp med en «forskerkonferanse» der elevene på hvert trinn lager en utstilling, kler seg i hvite frakker, og viser frem hva de har laget og forteller om det de har funnet ut.

Klassebamse (for de minste)
De yngste elevene blir introdusert for klassebamsen. De finner et navn til bamsen, og trekker om hvem som skal få ha med seg bamsen hjem. Dagen etter viser eleven boka til bamsen, hvor foreldrene har skrevet hva bamsen har gjort, og eleven har tegnet til.

Høstfest
Tradisjonen tro er det høstfest for ale skolens elever, foreldre og lærere.
På høstfesten spiller skolekorpset, og foreldrene stiller med god mat og drikke.

RAUSHET (nov-des)

 • RAUSHET I SPILL
  – Samling: I samlingen snakker vi om hvordan vi kan være rause mot hverandre når vi spiller spill, noe vi ofte gjør i undervisingen. Vi snakker om at det kan være raust å la en annen få starte med spillet. Vi snakker om å være glad på andres vegne, og at det er raust å gratulere vinneren. Vi snakker om at når vi er rause mot andre, får vi en god følelse inni oss.
  – Elevene blir tildelt nye plasser i klasserommet.
  – Elevene setter seg i de nye gruppene sine. Hver gruppe får i oppgave å finne et navn på gruppa. Gruppene presenterer navnet sitt, og vi snakker om hvordan vi kan bli enige om et navn dersom ikke alle på gruppa vil ha det samme navnet (forslag fra elevene var å elle eller å ta avstemning om de ulike navneforslagene).
  Alle de fire gruppenavnene ble skrevet på tavla.
  – Hver gruppe velger seg et spill. Elevene skal spille for å bli kjent med de andre på gruppa si. Når elevene spiller, skal de ha fokus på å være rause med hverandre.
  – Siden vi jobber med å kunne bruke hviskestemme, stoppet jeg elevene i spillet da det var ca. 10 minutter igjen. Nå var utfordringen at de fortsatt skulle være rause med hverandre, men at de også skulle kunne spille sammen med hviskestemme. Gruppene fikk stjerner på tavla. Den gruppa som fikk flest stjerner, fikk velge en videosnutt på smartboard som klassen skulle få se sammen på slutten av timen, i tillegg til at alle på gruppa fikk en pute som de fikk ligge på da vi så på video.
  – Kort oppsummering.
 • Diskutere: Hva kan jeg gjøre for andre for at andre skal ha det bra?
 • Innsamlingsaksjon
 • Litteratur/høytlesning til inspirasjon
 • Fadderklasser: De eldste hjelper de yngste med å lære en ferdighet

AMBISJONER (jan-feb)

 • «Så et frø» – hva drømmer du om?
 • Leseaksjon som innledning til BBiB
 • Fadderklasser: gjøre en arbeidsoppgave sammen
 • Kikora
 • Sette seg mål, f.eks. for resten av skoleåret

STOLTHET (mars-april)

 • Rusken
 • 17. mai
 • Trommegruppa, korps, kor
 • Opptre for noen

Oppsummering (mai-juni)

 • Oppsummering og repetisjon av alle verdiene
 • Hver enkelt klasse øver på det klassen har behov for
 • Sommersangsamling
 • Oppdatering av hjemmeside/ressurser