Forstår jeg? Vet jeg hva ordene betyr?


Jobb med holdninger

Ingen skal synes det er flaut å si høyt at de synes et ord er rart/vanskelig!

Under felles gjennomgang av en tekst bør læreren oppfordre elevene til å finne vanskelige ord. Ros de elevene som rekker opp hånda og kommer med forslag til vanskelige ord i teksten. Si gjerne høyt: «Siden du klarte å finne et vanskelig ord, skal du få lov til å bestemme hvem som skal få prøve å forklare hva ordet betyr!».
Dette bør gjøres i alle fag.


Lag lister med vanskelige ord

Lag en liste over vanskelige eller rare ord. Dette kan gjøres med utgangspunkt i leseleksa eller en hvilken som helst fagtekst.
Vær oppmerksom på måten du spørr på. Det kan ofte være lurt å stille åpne spørsmål til fordel for lukkede. F.eks: Spørr heller «Hvilke rare eller vanskelige ord finner dere i denne teksten?», enn «Finner dere noen rare eller vanskelige ord i denne teksten?».


Forstørrelsesglass

Bruk smartboarden

Bruk smartboarden til å vise bilder av nye ord og begreper fra leseleksa i spisepausen.


Quiz og bytt

Lag en begrepsliste med utgangspunkt i en tekst dere  har gjennomgått. Det kan være en fordel å laminere lista før du klipper kortene fra hverandre.
Alle elevene får utdelt et kort hver. Deretter går de rundt i klasserommet og finner en medelev som de forklarer ordet sitt til – uten å bruke selvet ordet. Når begge elevene har gjettet riktig, bytter de kort og går videre.


Leseforståelse i skogen

Øv leseforståelse i skogen!
Del ut et ark til hver elev. La elevene få utføre oppgavene i sitt eget tempo.
(Jon Magnus Gravdal).

Leseforståelse_uteskole
Foto: Jon Magnus Gravdal

Høytlesning med lesestopp

Høytlesning med lesestopp og samtale om teksten er en god måte å jobbe med innholdsforståelse på. Dette kan gjøres helt fra første trinn. Elevene oppfordres til å lage indre bilder av det de hører og tegner det de ser.


Gjenfortelling av innhold

La elevene jobbe sammen med læringspartner. Hvert parr velger en bok som de skal lese sammen i lekse. Den ene begynner, leser et kapittel hjemme, og tar med seg boka tilbake igjen på skolen. Da gjenforteller eleven innholdet i kapittelet han/hun har lest. Deretter er det den andre sin tur til å ta med boka hjem. Og slik fortsetter det til boka er ferdig lest. Passer for elever som kan lese kapittelbøker.

Les for en læringspartner! Les ett og ett avsnitt for læringspartneren. For hvert avsnitt må læringspartneren gjenfortelle innholdet. Bytt.

Be elevene om å gjenfortelle innholdet i boka de har lest i lekse hjemme!


Hent informasjon fra en tekst

Arbeidsark


Koble tekst til riktig bilde

Lesespill

Legg kortene med tekst i en bunke der teksten vender ned. Legg billedkortene utover på bordet med bildet vendt opp.
En og en får trekke et kort fra bunken og lese teksten.
De andre må finne ut hvilket bilde som passer til den leste teksten.

Lesespill: Lesespill_koble tekst til riktig bilde (1)

Etter hvert kan du utvide spillet med flere kort: Lesespill_koble tekst til riktig bilde (2)

Lesespill_koble tekst til riktig bilde_Tema jul (3)