Nettsteder naturfag


Kunnskapsløftet

Udir.no

På siden til Utdanningsdirektoratet finner du kompetansemålene til de ulike årstrinnene i faget naturfag.


Nasjonale sentre

Naturfagsenteret

Naturfag.no

“Naturfag.no skal prøve å dekkje bredda i naturfagundervisninga og kvardagen til lærarane. Her finn du blant anna undervisningsopplegg, forsøk, animasjonar, læreplanar, nyheiter, tips om nyttige kurs og konferansar, metodiske artiklar, nettstadomtalar og informasjon om utstyr og sikkerheiten ved laboratoriearbeid.”


Læreverk i naturfag

Regnbuen 1- 4


Serier og videoklipp

Nrk.no/skole

Kråkeklubben – NRK

Ugler i mosen

Newto – NRK

Naturfag i praksis


Uteskole

Yr

Uteskoleveven

Speiderbasen


Natur og miljø

LOOP Miljøskole

Sortere.no

Miljøstatus

Miljølære

Jordskjelv.no

Flommer.no

Skogveven.no

Spør meteorologen – yr.no


Klima

Klimaskolen.no

Klimaløftet

FB – sambandet

Bærekraftig utvikling FN – sambandet

Regnmakerne


Naturfagsforsøk

Nysgjerrigpermetoden.no

Nysgjerrigper

Nysgjerrigper.no er et nettsted som skal drive forskningsformidling til barn og unge.

Testoteket.dk


Verdensrommet

Astronomi.no


Samlesider med linker og undervisningsmateriell

Smartskole

Miljøagentene


Oppslagsverk

Artsbanken på nett

Fuglelyder.net

Naturbildebasen

Blogger

Engasjerende naturfag

Moseplassen