Stafetter

Bokstavstafett

Legg bokstaver på bakken. Bokstavene skal ligge seks ulike steder.

Elevene kaster med en terning. Dersom de får tallet 5, løper de til tallet 5 og henter en bokstav.

Når alle bokstavene har blitt hentet skal elevene lage flest mulig ord av bokstavene.

Finn parr

Denne leken passer f.eks. til å lære multiplikasjon, men den kan lett tilpasses andre tema.

Forberedelser:
Lag lapper der to og to eller tre og tre hører til hverandre. F.eks. kan det stå 4×5 på en lapp, på den andre tilhørende lappen er det et bilde av fire grupper med femmere, og på den tredje lappen står svaret (= 20).

La alle elevene få utdelt en lapp hver. Slå på musikk. Samtidig som musikken spiller skal elevene løpe rundt i rommet og bytte lapper. Med en gang musikken stopper, må de prøve å finne ut hvilke to andre som har lappene som hører sammen med sin egen.

Scrabble battle

Skriv bokstaver på melkekorker. Legg alle melkekorkene i midten av en rockering.
Del opp elevene i lag. Hvert lag skal hente korker, men de kan bare hente en kork om gangen. Når de kan skrive en setning med bokstavene roper de «scrabble». Dersom det er en godkjent setning (tre ord eller flere), får de poeng.

Stafett: The body

The body_opplegg til gym og engelsk  (må lamineres)
Del klassen opp i grupper på 4-5 elever. Du trenger et sett med laminerte ordkort til hver gruppe. Det kan derfor være en fordel å skrive ut ordkortene i ulike farger.
En elev på hvert lag legger seg ned på gulvet på rygg med utstrekte armer og bein. På den andre siden av rommet legger du ordkortene til hvert lag, gjerne i rokkeringer. Når stafetten starter løper en etter en over til den andre siden og henter et ordkort fra rokkeringen tilbake til laget sitt, leser ordet høyt, og finner ut hvor på kroppen det skal være. Legg ordkortet ved siden av riktig kroppsdel.

Vil du bruke denne aktiviteten i klasserommet, kan elevene gå sammen i grupper. En elev på hver gruppe legger seg ned på gulvet, og de andre bytter på å lese ordet høyt, for så å finne ut hvilken kroppsdel ordet passer sammen med.

Brøkstafett

Legg ut et tau på bakken til hvert lag. Før stafetten starter kan du legge en lapp like ved tauet for å markere 0, 0,5 og 1.
Lag et sett med brøk-lapper til hvert lag.
Hvem klarer å plassere alle lappene på tallinja aller først?

La elevene få snakke sammen etterpå og forklare hvorfor brøkene skal ligge der de har plassert dem på tallinja. Det kan være lurt å lage noen like store brøker med forskjellig tall, slik at noen brøker må ligge på samme sted.

Tiervennstafett

Sett opp kjegler med tallene fra 0 – 10 (gjerne laminert!). Elevene trekker lapper med tall og springer rundt tiervennen.

Vannstafett

Del elevene inn i to lag som skal konkurrere mot hverandre. Det kan også være mer enn to lag, dersom dere er mange.

Foran hvert lag står det ei stor bøtte fylt med vann (10 liter).

10-20 meter foran stafett-lagene står det et bord med et litermål til hvert lag. Det er en fordel dersom litermålet er av klar plast, slik at det vises hvor mye vann det inneholder. Oppi hvert litermål skal det være noe som kan flyte, som f.eks. en bordtennisball.

Stafetten går ut på at en deltaker fra hvert lag fyller hendene med vann (de fleste klarer 10-20 ml). Deretter løper de fram til litermålet, der de heller vannet oppi, før de løper tilbake igjen til laget sitt. Da er det nestemann sin tur.

Vinneren er det laget som først får ballen til å flyte ut av litermålet.

Konkurranse: Still opp

Hver elev får utdelt A4 ark med et tall. Elevene løper rundt. Når læreren blåser i fløyta skal elevene stille seg i riktig rekkefølge med tallet holdt opp foran seg (stigende/synkende rekkefølge, partall/oddetall).

Tre på rad