Diftonger

Hva er en diftong?

En diftong er to vokaler som kommer etter hverandre i samme stavelse.

To ting som er verdt å merke seg er:

  1. Diftonger kjennetegnes av at de uttales i samme stavelse. I ordet «stein» er ei en diftong, men ikke i ordet «protein».
  2. Bokstavene i diftongene kan ofte få en annen uttale enn den egentlige bokstavlyden sin. For eksempel får bokstaven e i «ei» æ-lyd.

Eksempler på ord med diftong:

AI: hai, kai, pai, vaie, mai, mais, thai, svaie, haike, masai, Thailand, Shanghai, Nikolai

EI: hei, nei, stein, bein, heis, peis, sei, seil, seile, feil, feier, feire, reir, geit, rein, sleip, skeiv, treig, sveise, speil, steike, steikepanne, fleipe, gjeipe, greiner, greier, bleie, bleik, Sveits, pleie, reim, peil, meis, teit, veie, seig, feit, beis, keiser, leire, neie, rein, reise, kleint, skeivt, greit, reinsdyr, barbeint, meitemark hvitveis, blåveis, leilighet, Svein, Heidi, Eirik, sykepleier, seigmann, murstein

AU: au, mjau, sau, saus, tau, taus, gaupe, staur, haug, maur, flau, dinosaur, staut, graut, knaus, raute, pause, astronaut, applaus, maur, flau, mjau, raus, Australia, Audun, Aud, august, fortau

ØY: øy, øye, støy, høy, tøy, gøy, røyk, fløyte, bøye, tøye, Tøyen, skøyte, sprøyte, sløyfe, søyle, fornøyd, fortøye, løype, sprøyte, skøyte, søyle, røyskatt, køye, eføy, støy, syltetøy, skittentøy, sukkertøy, høyre, papegøye, køyeseng, Øyvind, Øystein, bøyle

OIjoik, troika, koie, asteroide, paranoid, statoil, boikott, noia, paranoia

Sang: Salamis elefant

Plakat, med definisjon og eksempler

Denne plakaten er laget for å ha fremme på tavla når manjobber med temaet. Plakaten er ment å brukes som læringsstøtte.

Anbefaler å forstørre denne plakaten til A3-format når du skriver den ut.

Leselister, øv på å lese ord med ai-ei-au-øy

Her er lister med ord til hver av diftongene (utenom diftongen oi). I tillegg til å øve på å lese ordene, kan også listene brukes …

-til avskrift
-som utgangspunkt for å skrive setninger (for eksempel: Velg minst fem ord og skriv egne setninger der du bruker ordene)
-som utgangspunkt for å skrive en fortelling (for eksempel: Skriv en fortelling der du bruker så mange av ordene som mulig. Sett en ring rundt ordene du har brukt)

66 sorteringskort, lytt ut riktig diftong

Sorter bildekortene under riktig diftong. For å finne riktig diftong må elevene lytte seg frem til hvilken diftong de hører i ordet.

Oppgaven gir også øving i ord og begreper. Noen ord er kanskje innlysende, mens andre ganger må de kanskje tenke og diskutere med læringspartneren sin for å finne ut hvilket ord bildet viser til. Hintet er at ordet inneholder en diftong, men hvilken?

Ordene er: sløyfe, dinosaur, hai, reir, sprøyte, tau, mais, fløyte, pai, sau, lei, treig, øy, vaie, maur, skøyte, Thailand, haike, høy, feier, steiner, reinsdyr (rein), hauk, vei, seilbåt, gaupe, saus, øye, bein, verktøy, røyk, syltetøy, mjau, bøye, hoppetau, geit, haug, kai, australia, trailer, august, peis, reise, mai, feil, astronaut, trøye, speil, heis, hei, kyeseng, teip, leike, meiteark, feire, flau, høyre, papegøye, tøye, sykepleier, Sveits, røyskatt.

(På nynorsk er noen få av ordene tatt bort, fordi ordet på nynorsk skrives uten diftong).

I fila finner du diftongene med både små og store bokstaver. Selv foretrekker jeg de store, men velg de som du synes passer best.

En morsom og lærerik aktivitet som passer som stasjonsaktivitet, som ekstraarbeid, eller som avbrekk for elever som trenger en pause fra skrivearbeid.

Disse sorteringskortene finner du HER i nettbutikken!

Fra ord til bilde

Letekryss, 2 nivå

Kryssord, 2 varianter

Versjon 1

Versjon 2

La oss skrive, silhuetter

Ordjakt, øv på å gjenkjenne ord med diftonger

Gå på jakt etter ord med diftonger i leseboka, aviser, tegneserier, blader og bøker. Hvilke ord med diftong i seg klarer elevene å finne?

I dette heftet har jeg laget et arbeidsark til hver av diftongene. Når elevene finner et ord med diftong i seg må de først finne hvilken diftong, deretter må de finne ut hvor i ordet diftongen er: er den først i ordet, inni ordet eller på slutten av ordet?

Aktivteten passer fint som stasjonsaktivitet, men kan også gjennomføres i full klasse. Den kan være en «hovedaktivitet» i en økt, eller være et kortere innslag (for eksempel 15 min) i flere økter. Her kan man også velge å gå på ordjakt i bøker første økt, og jobbe videre med ordjakten i tegneserier og blader neste økt. Gjør det som passer best for deg og dine elever.

Oppsummer med en felles gjennomgang der elevene får lese listene sine. Diskuter:
-Hvilken diftong var det lettest å finne ord til?
-Hvilken diftong var det vanskeligst å finne ord til?
-Kom alle frem til det samme? Hva kan eventuelt grunnen(e) være?

Ordpuslespill: Ord med diftong, 3 versjoner

Disse ordpuslespillene finner du HER i nettbutikken!

Snurrespill, med blyant og binders

Hold en blyant over en binders, og snurr bindersen rundt. Oppdraget kommer an på hva elevene trenger å øve på. Eks:

-Si ordet som bindersen peker på. Hvor i ordet hører du diftongen? I begynnelsen av ordet, inni ordet eller på slutten av ordet?
-Si en setning med ordet som bindersen peker på ELLER skriv en setning med ordet som bindersen peker på (kan gjøres skriftlig og/eller muntlig)

Passer fint som stasjonsaktivitet der elevene jobber sammen med læringspartner.

Domino, leseforståelse

Viklekort, 7 spill, leseforståelse

Skriv ut kortene. Om du ønsker kan du lage et riss på baksiden som viser fasiten, slik at elevene kan sjekke om de har gjort det riktig på egen hånd (men dette er ikke nødvendig. Laminer villekortene og lag et hull med hullemaskin øverst, hvor du fester tråden.

Viklekort er fint å bruke som stasjonsaktivitet, men også som ekstraarbeid. Selv har jeg også god erfaring med å bruke viklekort som avbrekk for elever som strever med å skrive. For disse elevene kan slike aktiviteter være et kjærkomment avbrekk fra skriftlige oppgaver.

Viklekortene ligger ute her i nettbutikken!

40 klypekort til diftongene ai, ei, au, øy

Hvilken diftong mangler? Med disse klypekortene får elevene øve seg på å lese ordet, for så å finne ut hvilken diftong ordet inneholder: Dinosair, dinosaur, dinoseir eller dinosøyr?

Denne aktiviteten passer fint som stasjonsaktivitet. Legg klypekortene utover pultene, og la elevene velge seg et kort, for så å sette klypen på riktig sted. Deretter kan elevene:

-lage en setning med ordet muntlig sammen med læringspartner, om oppgaven skal løses muntlig
-lage en setning med ordet i skriveboka si i samarbeid med læringspartner, om oppgaven skal løses skriftlig
-skrive ordet i arbeidsboka, slik at det etter hvert blir ei liste med ord som viser hvilke ord elevene har jobbet med på klypekortene

Samarbeidslæring: skriv og bytt 

Del klassen i 5 grupper. Hver gruppe får utdelt et ark med en diftong skrevet tydelig på. Ved signal fra læreren skriver alle gruppene så mange ord de klarer å finne på. Etter ca. 2 min stopper læreren tiden. Da må gruppa levere plakaten sin videre til neste gruppe. Gruppa leser deretter ordene som forrige gruppe har skrevet, og deretter fyller de på med flere ord. Fortsett slik til alle gruppene har jobbet med alle plakatene.

Uteskole: Hentediktat,
16 oppgavekort m/svarark

Målet med hentediktaten er at elevene skal lære seg å skrive ordene.

Dette er en morsom aktivitet som kan gjennomføres både på uteskole og inne i klasserommet. Svararket på denne hentediktaten er utformet slik at elevene skal ha god plass å skrive på. Slik kan du la noen elever skrive kun ordet, mens elever som trenger større utfordringer kan skrive setninger der de bruker ordene.

Hentediktat som metode kan du lese om her: Uteskole – hentediktat.

Oppgavekort:

Svarark:

Lek: Lavaleken!

Lavaleken er en lek som jeg fikk ideen til akkurat idet jeg satte meg ned i stolen da vi skulle ha samling. Temaet vi lærte om var diftonger. Jeg hadde en gruppe på 13 elever.
Slik lekte vi lava-leken:

Alle elevene satt i en halvsirkel på benkene i samling. Læreren, jeg, satt på en stol i midten og styrte leken. På gulvet var det lava.

Jeg startet med å gi elevene i oppdrag å lukke øynene (gjerne holde hendene for). I løpet av et minutt skulle de finne et ord med diftong i seg. Det kunne altså være et ord som hadde EI, AI, AU eller OI i seg. (Jeg sa diftongene sakte og tydelig, for det er også et poeng at de skal huske diftongene så godt at de sitter i ettertid.) Elevene ble også oppfordret til å pønske ut et lurt ord, et ord som de trodde ingen andre ville komme til å si.

«5-4-3-2-1-0!», sa jeg, mens jeg telte ned med å vise fingrene.

Nå var tenketiden ute og vi skulle igang med første runde i leken!

Eleven til venstre for meg startet med å si diftong-ordet sitt høyt og tydelig for alle i klassen. Da det etterpå var eleven ved siden av sin tur, måtte eleven finne et ord som ikke var sagt – for hvis ordet var sagt fra før, måtte eleven hoppe ned fra benken og ned i lavaen!

Hvis eleven brukte lang tid på å svare, telte jeg sakte nedover: «3-2-1 -0!», og på 0 måtte eleven hoppe ned fra benken og ned i lavaen. Hvis eleven sa et ord som var feil (ikke inneholdt en diftong) eller et ord som var sagt fra før, måtte vedkommende også hoppe ned i lavaen.

Første runde var ferdig etter at alle elevene hadde sagt et ord hver. Før vi skulle starte på andre runde, var det TENKEPAUSE! Litt lengre tenkepause denne gangen. For nå ble det enda vanskeligere å finne ord! Elevene tenkte for seg selv, og etter at jeg telte ned fra 5 til 0 var vi klar for andre runde.

For hver runde ble det vanskeligere og vanskeligere, og jo mer steg engasjementet!

Tenkepausene var viktige fordi det at elevene tenkte for seg selv bidro til at de lærte mye! Også elevene nede i lavaen måtte være med og finne nye ord i tenkepausen. Når en elev som skulle si et diftong-ord brukte tid på å finne et nytt ord, kunne jeg spørre: «Er det flere ord med diftong i seg som vi enda ikke har sagt?», og elevene nede i lavaen ropte: «JAAAA!».

Noen ganger «leke-ropte» jeg (typ hendene rundt munnen, som om jeg skulle rope til noen langt borte) til elevene nede i lavaen: «Hvordan har dere det der nede i lavaen?». En elev nede i lavaen «leke-ropte» tilbake: «Det er vaaaarmt! Det er over 8 000 grader!», og en annen elev nede i lavaen fortsatte: «Vi holder på å smelte og bli til en sandwich!». I disse små innslagene fikk elevene bruke fantasien sin som en del av leken.

Jeg må også nevne at etter hver tenkepause, før vi begynte på neste runde, så måtte alle elevene sitte i LAVASTILLING! Og lavastilling var det samme som å sitte i lyttestilling, bare at siden vi lekte lavaleken, synes elevene det var mye gøyere å sitte i lavastilling. «Alle elever i 3A, innta lavastilling nå!», sa jeg. Og når alle satt i lavastilling, startet vi neste runde.

Til slutt var det bare to elever igjen, en gutt og ei jente. Siden det var cirka like mange gutter som jenter, bestemte vi oss for å dele oss i to lag – et guttelag og et jentelag. Alle jentene nede i lavaen gikk til jenta som fremdeles var igjen, og alle guttene nede i lavaen gikk til gutten som fremdeles var igjen. Hvert lag fikk cirka 3 minutter tenkepause, der det var viktig at ALLE deltok aktivt i samtalen innad på gruppa!

Etter at jeg telte ned: «5-4-3-2-1-0!» var det klart for DEN STORE FINALEN!!!

«Alle elever i 3A, innta lavastilling nå!», sa jeg. Og når alle satt i lavastilling, startet vi. Det var kun to spillere igjen, og disse to elevene skulle nå si et ord med diftong i seg (som ikke allerede var sagt!), annenhver gang. Denne gangen kunne spillerne få hjelp av de andre elevene på laget sitt. Det gjaldt å hviske, slik at det andre laget ikke hørte ordene.

Til slutt satt vi igjen med en vinner! Vi ga applaus og sa «GRATULERER!», men så fant vi ut at begge var egentlig vinnere. For til sammen hadde elevene i klassen klart å finne langt over 100 ord med diftong i seg! WOW!

Da elevene skulle jobbe videre i grupper med å gjøre ferdig diftong-plakaten sin, hadde alle gruppene mange nye ord de kunne føye på!

«Anne Marte, kan vi ikke leke den en gang til?», spurte de. Ja, det skal vi – men neste gang skal vi bruke den til å lære et annet tema enn diftonger! For denne leken kan brukes til for eksempel ordgrupper (substantiv, adjektiv, verb), ord med dobbeltkonsonant, ord som begynner på en bestemt bokstav, ord med for eksempel to stavelser, osv. Leken passer til å oppsummere et tema som elevene har jobbet med.

Tilpass gjerne leken til din egen elevgruppe, lek, lær og ha det GØY!

Oppgaver på internett

Salto 2 øverom: Diftonger

Kaleido 1-4: Diftonger

Andre aktuelle sider

Skriveopplæring

Introduksjon av ny bokstav

Skriverammer

Setninger

Diftonger

Enkel- og dobbel konsonant

Rimord

Sammensatte ord

Synonymer og antonymer

Høyfrekvente ord

Spørreord