Diftonger

Hva er en diftong?

En diftong er to vokaler som kommer etter hverandre i samme stavelse.

To ting som er verdt å merke seg er:

  1. Diftonger kjennetegnes av at de uttales i samme stavelse. I ordet «stein» er ei en diftong, men ikke i ordet «protein».
  2. Bokstavene i diftongene får gjerne en annen uttale enn den egentlige bokstavlyden sin. For eksempel får bokstaven e i «ei» æ-lyd.

Eksempler på ord med diftong:

AI: hai, kai, pai, vaie, mai, mais, thai, svaie, haike, masai, Thailand, Shanghai, Nikolai

EI: hei, nei, stein, bein, heis, peis, sei, seil, seile, feil, feier, feire, reir, geit, rein, sleip, skeiv, treig, sveise, speil, steike, steikepanne, fleipe, gjeipe, greiner, greier, bleie, bleik, Sveits, pleie, reim, peil, meis, teit, veie, seig, feit, beis, keiser, leire, neie, rein, reise, kleint, skeivt, greit, reinsdyr, barbeint, meitemark hvitveis, blåveis, leilighet, Svein, Heidi, Eirik, sykepleier, seigmann, murstein

AU: au, mjau, sau, saus, tau, taus, gaupe, staur, haug, maur, flau, dinosaur, staut, graut, knaus, raute, pause, astronaut, applaus, maur, flau, mjau, raus, Australia, Audun, Aud, august, fortau

ØY: øy, øye, støy, høy, tøy, gøy, røyk, fløyte, bøye, tøye, Tøyen, skøyte, sprøyte, sløyfe, søyle, fornøyd, fortøye, løype, sprøyte, skøyte, søyle, røyskatt, køye, eføy, støy, syltetøy, skittentøy, sukkertøy, høyre, papegøye, køyeseng, Øyvind, Øystein, bøyle

OIjoik, troika, koie, asteroide, paranoid, statoil, boikott, noia, paranoia

Ordjakt: Gå på jakt etter ord som har en diftong i seg!

Gå på jakt etter ord med diftonger i leseboka, aviser, tegneserier, blader og bøker. I dette heftet får elevene øve på å lytte ut hvor i ordet de hører diftongen: er diftongen først i ordet, inni ordet eller på slutten av ordet?

Aktiviteten passer fint som en stasjonsaktivitet, men kan også gjøres i full klasse der elevene jobber sammen med læringspartner.

I oppsummeringen er det spennende å diskutere hvilken diftong elevene fant flest ord til, og hvilken diftong de fant færrest ord til. Kom alle frem til det samme? Diskuter hva grunnen(e) kan være.

Gå på jakt etter ord med diftonger i leseboka, aviser, blader og bøker. 
– Skriv ordene på postit-lapper, løp frem til tavla og heng postit-lappen på riktig dftong-plakat. Hvor mange ord klarer dere?
– Let etter ord med diftonger i aviser og ukeblad. Klipp ut og lim ordene på en felles plakat.
–>Diskuter: Hvilke(n) diftong(er) var det lettest å finne ord på? Hvorfor?

Samarbeidslæring: skriv og bytt 

Del klassen i 5 grupper. Hver gruppe får utdelt et ark med en diftong skrevet tydelig på. Ved signal fra læreren skriver alle gruppene så mange ord de klarer å finne på. Etter ca. 2 min stopper læreren tiden. Da må gruppa levere plakaten sin videre til neste gruppe. Gruppa leser deretter ordene som forrige gruppe har skrevet, og deretter fyller de på med flere ord. Fortsett slik til alle gruppene har jobbet med alle plakatene.

Sanger

Linker

Oppgavehefte til diktatordene
Oppgavehefte til diktatordene sau, fløyte, joik, hai, seil: Ukas ord_diftonger
Oppgavehefte til diktatordene Diktatord_nei-reir-grein-rein-fleip-feier

Salto 2 øverom: Diftonger

Kaleido 1-4: Diftonger

%d bloggere liker dette: