Nettsteder samfunnsfag

Gode nettressurser:

udir.no

På siden til Utdanningsdirektoratet finner du kompetansemålene til de ulike årstrinnene i samfunnsfag.


Atlas – Cappelen Damm

På nettsiden Cappelens Atlas kan du laste ned omrisskart. Du kan finne kart over Norge, Norges fylker, samt verdensdeler (med og uten landegrenser).


FN-sambandet

FN-sambandet tilbyr læringsaktiviteter og undervisningsopplegg i samfunnsfag. Her er oppleggene sortert etter årstrinn og kompetansemål, noe som gjør det lett å finne frem. Alle ressursene dekker relevante kompetansemål, angir tidsbruk, har nivåtilpasset språk og form og gir øvelse i de grunnleggende ferdighetene. Det er også lagt ved lærerveiledninger, der du kan lese om bakgrunnen for opplegget og om hvordan det kan brukes i undervisningen.


Gruble.net

Lær geografi på Gruble.net.


Kartverksted – Lokus

Lokus sitt Kartverksted kan være til god hjelp når du skal lære navn på fylker, land, hovedsteder, verdensdeler, havområder, osv.


Norgeshistorie

Dette er en ny portal om norsk historie. Her vil du finne mye historiekunnskap, skrevet av sakkyndige og fagfolk.


Munin.buzz

Munin.buzz er en uavhengig ukeavis til bruk i skolen. De dekker de viktigste nyhetene fra samfunn, politikk, kultur, helse, økonomi, teknologi, miljø og idrett på en lettlest måte. Målgruppen er primært lærere og elever på mellom- og ungdomstrinnet.


Regnbuen 1 – 4

Regnbuen er Cappelens natur- og samfunnsfagsverk for 1.-4. trinn. Her finner du oppgaver til alle kapitlene i lærebøkene. Oppgavene er nivådelt.


Salaby

NRK SUpernytt


%d bloggere liker dette: