Farger

Ord vi skal lære

Farger: rød, gul, blå, grønn, lyseblå, mørkeblå, lysegrønn, mørkegrønn, grå, hvit, brun, svart, oransje, rosa, beige, lilla

Mønster: ensfarget, prikkete, stripete, blomstrete, rutete

Ordliste

Versjon 1: Ordliste – oversikt

Versjon 2: Lag din egen ordliste

Elever som har norsk som andrespråk kan skrive ordet på morsmålet på venstre side og ordet på norsk på høyre side.
Å øve på denne ordlista kan også være en fin hjemmelekse!

Versjon 3: Prøv deg selv

Hvilke farger kan elevene navnet på etter at temaet er ferdig? Her kan du sjekke hvilke ord elevene har lært, og finne ut hvilke ord som må øves mer på.

Muntlig aktivitet med fargeblyanter

Denne øvelsen passer å gjennomføre i liten gruppe.

1. Start med å lese navnet på alle fargene sammen.

2. Deretter holder læreren opp en og en blyant. Elevene som vet navnet på fargen på norsk rekker opp hånda.

3. La en av elevene på gruppa få holde opp en og en blyant, akkurat som læreren. Elevene som vet navnet på fargen på norsk rekker opp hånda.

4. Deretter får nok en elev prøve. Denne gangen er utfordringen at det skal gå fort!

Avslutt med at elevene leser navnet på alle fargene sammen, men denne gangen uten hjelp fra læreren.

Lek: Fargekongen

Denne leken passer først og fremst til de yngste.

Leken starter ved at alle elevene stiller seg på linje. Velg en som skal være fargekongen. Eleven som er fargekongen skal stå med ryggen vent mot de andre. Fargekongen må stå med god avstand fra de andre, for eksempel inntil en vegg et stykke unna.

Fargekongen roper navnet på en farge: «Blå!». Det betyr at alle som har blå farge på seg kan ta et skritt frem. Men fargekongen kan snu seg når som helst. Dersom fargekongen ser at noen av de andre beveger seg, må de gå tilbake og starte på nytt.

Den første av deltakerne som kommer frem til fargekongen, er vinneren og blir fargekongen i neste omgang.

Takk for i dag …

Stå i døra og si: «Nå kan alle som har lilla farge på seg få gå», deretter: svart farge, rød farge, osv.