Bli kjent-leker

Til læreren:

Leker kan man få bruk for i mange anledninger. Kanskje trenger du en lek som du kan bruke til belønning for god arbeidsinnsats mot slutten av matteøkta? Kanskje trenger du en utelek til den siste dagen før sommerferien? Eller kanskje du trenger leker som kan brukes for at elevene skal bli bedre kjent med hverandre?

For å gjøre det lettere å finne frem i jungelen av leker har jeg delt lekene i tre kategorier:

inne-leker, som du finner her på denne siden (under fanen «Klassemiljø» på hovedmenyen)
uteleker, som du finner her (under fanen «Uteskole» på hovedmenyen)
bli kjent-leker, som du finner her (under fanen «Klassemiljø» på hovedmenyen)

Jeg håper du finner noen leker du kan bruke! Lykke til =)

Navneleken

Alle elevene står i en ring. En elev starter med å si navnet sitt, f.eks: «Sara!». Eleven til venstre for Sara sier så «Sara», og deretter sitt eget: «Andreas». Deretter er det neste elev sin tur. Slik fortsetter leken til alle elevene har blitt presentert.

En annen versjon av denne er at en elev starter med å si navnet sitt, og deretter er det alle elevene som sier navnene fra begynnelsen – sammen. Dette kan være fint for de aller yngste.

Navneleken – fortell en ting om deg selv

Eksempel: «Fortell om noe dere liker!»
Alle elevene står i en ring. En elev starter med å si navnet sitt og noe eleven liker, f.eks: «Sara – is!».  Deretter er det neste elev sin tur. Eleven sier kanskje: «Kari – cello!».
Deretter ta det fra begynnelsen: «Sara – is, Kari – cello!». Dette kan man gjøre felles eller en og en elev. Fortsett til alle elevene har blitt presentert.

Kommentar: 
Denne leken lekte vi ute i Indianerskogen (ved Groruddammen i Oslo) da vi deltok på et opplegg i regi av Oslo Friluftsråd. Målet var at instruktøren skulle bli kjent med alle elevene på gruppa. Hver elev sa navnet sitt, i tillegg til noe som hadde med skogen å gjøre: «Jonas – furu», osv. Instruktøren klappet stavelsene i ordene elevene sa (klapp med hendene – klapp med hendene i fanget). Morsomt – og lærerikt!

Uteskole.JPG
Skogen ved Groruddammen i Oslo. Foto: Anne Marte N. Sandnes

Navneleken – bevegelser

Alle elevene står i en ring. En elev starter med å si navnet sitt og gjør en bevegelse.
F.eks: «Jeg heter Sara og jeg gjør slik!», for deretter å hinke. De andre elevene svarer:«Hei Sara – du gjør sånn!» – og hinker. Slik fortsetter det hele veien rundt. 
Istedenfor bevegelser kan man heller velge å bruke dyrelyder.

Navneleken med ball

Alle elevene står i en sirkel. Denne leken består av to runder.

Myk ball

Første runde – sakte
– Elevene kan kaste ballen til den de vil.
– Be elevene huske hvem de kaster ballen til.
– Gjør det sakte.
En elev begynner ved å se på en annen elev i klassen, for så å spørre hva han/hun heter. Eleven sier navnet hans/hennes, og kaster deretter ballen til vedkommende. Da er det denne eleven sin tur å velge en elev, spørre etter navnet, for deretter å kaste ballen. Fortsett slik til alle elevene i klassen har hatt ballen.

Andre runde – raskt
– I denne runden skal elevene kaste ballen i nøyaktig samme rekkefølge som i første runde.
Ikke sakte – men raskt!
– Alle elevene må huske hvem de kastet ballen til.
– Nå skal elevene si navnet på den eleven de skal kaste ballen til, slik at de får elevens oppmerksomhet før de kaster ballen. Slik blir alle navnene repetert.
– Dersom dere ønsker en ekstra utfordring, kan dere velge å bruke to eller flere baller på en gang.

Hvem har ballen? Versjon 1

Alle elevene står ute på gulvet. En elev er ballkaster, og står fremme ved tavla med ryggen vendt mot de andre. Ballkasteren kaster ballen bak seg, over hodet. Den eleven som får tak i ballen gjemmer ballen bak på ryggen. Ballkasteren, fremdeles med ryggen til, spør:

«Hvem har ballen?»

«Det er meg», svarer eleven som har ballen. Da får ballkasteren snu seg, for så å gjette hvem stemmen tilhører.

Hvem har ballen? Versjon 2

Læreren og alle elevene sitter i en ring. Læreren kaster ballen til en av elevene i ringen og spør:

«Hvem har ballen?»

De andre elevene får rekke opp hånda og svare med full setning: «X har ballen». Eleven som har ballen kaster så ballen til eleven som klarer å svare riktig, og spørr deretter «Hvem har ballen?»… Og slik fortsetter det.

Kommentar:
Dette er min egen versjon av «Hvem har ballen?», og den passer spesielt for de aller yngste.
Jeg har også brukt den i 1. klasse når elevene skal øve på å rekke opp en stille, rolig hånd.

Kulegrupper

Elevene er «kuler» som spretter rundt i klasserommet. Når læreren roper et tall, skal elevene skyndte seg å danne grupper med riktig antall elever. Dersom læreren roper tallet 3, lager elevene treer-grupper. Noen blir rest.

Alle elevene i hver gruppe får så i oppgave f.eks. å fortelle navnet sitt og favorittfargen sin, eller navnet sitt og favorittleken sin, osv.

Deretter spretter elevene rundt som kuler igjen, inntil læreren roper ut et nytt tall.

Slå på ring med navn

Stå sammen i en ring. En elev står utenfor ringen. Denne eleven begynner å løpe rundt ringen samtidig som alle sier regla:

«Slå på ring, slå på ring,
slå på hvem du vil,
slå på kjæresten din om du vil.
Den du slår på,
slår du så hardt, så hardt, så hardt
…!

Eleven klapper en av de andre elevene på ryggen, og deretter løper de i hver sin retning rundt ringen. Når de møtes underveis, stopper de opp, gir hverandre en klem og sier: «Hei ..(navnet på den andre)», for så å løpe videre.
Hvem kommer først?

Eleven som kommer sist er den neste som skal stå.

Bytt plass – fruktsalat

Alle elevene sitter i en ring. En elev står i midten av ringen (og har ingen stol).
Eleven midt i ringen sier f.eks:

«Jeg heter Kristina og jeg liker å danse.«

Alle elevene som liker det samme som Kristina, bytter nå plass. Kristina som står i midten skal prøve å finne en stol som hun kan sette seg på, slik at en annen elev må være i midten. Den eleven som står igjen uten en stol å sitte på er den neste som skal være i midten.

Andre tema kan være noe man har (f.eks: «Jeg heter Synnøve og jeg har en hund». Da må alle elevene som har en hund bytte plass). Denne leken kan også lett knyttes til aktuelle tema dere jobber med (som f.eks: fukter, grønnsaker, osv).

Bytt navn – hilseleken

Alle elevene går rundt i klasserommet og håndhilser på hverandre. Når elevene hilser presenterer de seg ved å si navnet sitt. Deretter «bytter» de navn med eleven de hilser på. Neste gang de hilser på noen er det nettopp det nye navnet de skal bruke – ikke sitt eget. Hver gang man hilser bruker man altså et nytt navn.
Etter hvert som elevene får sitt eget navn tilbake, stiller de seg inntil veggen i klasserommet. Klarer alle elevene å «få» sitt eget navn tilbake?

Hva sier katten?

Katten til Marius_Frida
Katten Frida mjauer ganske sjelden. Når hun mjauer er det, ifølge eieren, et stigende, ganske lyst “mjaaaaau”. Foto: Anne Marte N. Sandnes

Alle elevene sitter i en ring. Eleven som skal være blindebukk står i midten av ringen (og har ingen stol). Blindebukken får bind for øynene. Læreren hjelper til med å snurre blindebukken rundt og rundt. Deretter setter blindebukken seg på fanget til en av elevene i klassen og spør:

«Hva sier katten?» (eller eventuelt navnet på et annet dyr)

Eleven som har blindebukken på fanget sitt begynner å mjaue – høyt: «Mjaaaauu!». Blindebukken skal gjette hvem han/hun sitter på fanget til. Hver gang blindebukken tar feil, må han/hun sette seg på et nytt fang. Når blindebukken klarer å gjette riktig, er det eleven han sitter på fanget til som skal være neste blindebukk.

Presentasjonsrunde

La elevene få presentere hverandre! Elevene sitter sammen to og to. Sett gjerne en tidsramme, f.eks. at elevene skal bytte etter 5 min.

En begynner med å stille spørsmål til den andre. Dersom vedkommende ønsker kan han/hun skrive stikkord på en lapp for å gjøre det lettere å huske. En annen variant er at elevene skal prøve å huske mest mulig – uten mulighet til å notere underveis.

Til slutt skal elevene presentere hverandre for resten av klassen.

Hvem er under teppet?

Alle sitter i en ring. En elev går ut av rommet. Før hun eller han får komme inn igjen, velger de andre hvem som skal gjemme seg under teppet i midten av ringen. Den eleven som har gått vekk, kommer inn igjen når de andre synger i kor:

“Hvem er under teppet, hvem er under teppet, 
kan du gjette det, kan du gjette det?”

Hvem er under teppet? Dersom det viser seg å være vanskelig å gjette, kan den som gjemmer seg under teppet lage en liten lyd for å hjelpe, eller vise en hånd eller en fot.

Presentasjon

Alle elevene står eller sitter i en ring. En etter en skal de presentere seg ved å si navnet sitt. Etter navnet sitt skal de si et dyr som begynner på samme bokstav som forbokstaven i sitt eget navn. For eksempel: «Anne Marte – apekatt!».

Deretter skal de gjøre en bevegelse som forteller noe om dyret de nettopp sa. Etter at eleven har sagt navnet sitt, et dyr og gjort bevegelsen, hilser de andre tilbake ved å gjøre den samme bevegelsen.

I neste runde skal elevene bare si navnet sitt. Denne gangen skal de andre elevene hilse tilbake ved å gjøre bevegelsen vedkommende gjorde i forrige runde.

Presenter sidemannen

Elevene siter to og to sammen. Hvert par får utdelt en liten lapp med spørsmål. For eksempel:

 • Hvor bor du?
 • Hvor gammel er du?
 • Hva har du gjort i sommerferien?
 • Hva liker du å gjøre på fritiden?
 • Hva er ditt favorittdyr?
 • hva er din favorittmusikk?
 • Har du et idol?

Bytt på å intervjue hverandre. Prøv å huske det vennen din sier underveis. Presenter sidemannen for alle i en felles oppsummering til slutt.

Speed-date

Sett ut to rader med stoler vendt mot hverandre. Det må være like mange elever på hver rad. Læreren lar elevene som sitter mot hverandre få snakke sammen i en gitt tid, f.eks. 2 eller 3 min. Deretter gir læreren signal om at elevene på den ene raden skal flytte seg ett hakk.

Denne aktiviteten kan brukes på ulike måter:

 1. Gi elevene en oppgave – f.eks:
  – Fortell om noe du liker å gjøre!
  – Fortell om familien din!
  – Fortell om noe du gleder deg til dette skoleåret!
 2. Elevene på den ene raden stiller spørsmål som elevene på den andre raden svarer på.
  Osv…

Snøballkasting

Sitt på gulvet i en ring. Alle sammen får utdelt en lapp og skriver en setning der man forteller om seg selv. Kast lappen/snøballen. La en elev få velge en snøball, åpne den og lese setningen. Hvem har skrevet lappen?

Still opp i riktig rekkefølge

Gi elevene ulike kommandoer. Eks:
– «Still dere opp i alfabetisk rekkefølge»
– «Still dere opp etter høyde»
– «Still dere opp etter fødselsdato»
Osv…

Når læreren gir klarsignal må elevene selv finne ut i hvilken rekkefølge de skal stå. Du kan velge kommandoer der elevene får lov til å snakke sammen underveis, men også kommandoer der elevene ikke får lov til å snakke sammen.

Dette er en aktivitet som kan brukes som konkurranse dersom dere deler klassen i to eller flere lag. Hvem klarer å bli ferdig først?

Avisleken

Sett stoler i en ring. Det må være en stol mindre enn antall deltagere i leken.

Alle elevene setter seg på en stol. En elev står midt i ringen og holder en sammenbrettet avis i hånden.

Leken starter med at en elev reiser seg og sier navnet til en annen i ringen, før han/hun setter seg ned. Eleven som står med avisa midt i ringen skal da slå eleven som ble nevnt, og det før denne eleven sier navnet til en annen som sitter i ringen.
Den som holder avisen skal altså prøve å slå den som er nevnt – før denne eleven klarer å komme på et nytt navn.

Dersom den som har avisen klarer å slå eleven som blir navngitt – før eleven sier et nytt navn – så må disse to bytte plass. Da er det altså eleven som ble slått som er den neste til å holde avisen.

NB! Den som har slått med avisen må si et nytt navn før vedkommende setter seg ned. Hvis ikke, kan denne eleven bli slått av den som har avisen – og må dermed stå i midten med avisen igjen!

Kilder: