Desimaltall og måling

Ord

  • Tidel
  • Hundredel
  • Desimaltegn
  • Desimaltall
  • Volum
  • Lengde
  • Masse

En kort innføring

Hva er et desimaltall?

Når bruker vi desimaltall?

Hvorfor er posisjonssystemet viktig i forståelsen av desimaltall?

Aktiviteter

  • Sorter tallkort fra minst til størst.