Telle videre/telle nedover

TELLE VIDERE

Fra «å telle alt»-strategier i addisjon er det vanlig at elevene etter hvert lærer «telle videre»-strategier.

Til å begynne med kan det bety å telle videre fra det tallet som er oppgitt først, men etter hvert bør elevene telle videre fra tallet med størst verdi.

Lær eleven å identifisere hvilket tall som har størst og minst verdi i et addisjonsstykke. La eleven få lære å telle videre fra tallet med størst verdi ved å bruke fingrene som regneverktøy.

Regnestrategi-plakat

Denne plakaten kan du laste ned på siden MATEMATIKK – Regnestrategier.

Muntlig telling

Mange barn er mest komfortabel med å begynne å telle fra 1.
«Telle videre»-strategien forutsetter derimot at man kan starte på et hvilket som helst tall og telle videre fra det tallet.

En vanlig misoppfatning knyttet til denne regnestrategien er at eleven ikke forstår begrepet «å telle videre» – altså at når vi teller videre fra et tall, begynner vi å telle tallet som kommer etter det tallet vi teller videre fra. Det er derfor lurt å kommunisere dette tydelig ut til elevene, og jobbe mye med muntlig telling.

Eks: Trekk et tallkort og tell videre opp til 10. En annen lignende variant er å trekke et tallkort for så å telle to videre/tre videre, osv.

Telleaktivitet med bevegelse

Denne telleaktiviteten fant jeg på sammen med elevene i første klasse. Den går slik:


Start med å definere tallområdet dere skal jobbe med, f.eks: Tallene fra 0-20. Deretter kommer en elev frem, trekker et tallkort (eller evt. velger et tall) og en aktivitet. Eleven sier til klassen: «Nå skal vi hoppe! Hopp videre fra tallet 14». Dermed hopper alle i klassen sammen mens man teller videre fra 14. Når man kommer til 20 er det stopp, og eleven fremme velger en annen elev som får komme frem. Slik fortsetter det.


Passer fint som oppvarming i starten av timen og som avbrekk i en arbeidsøkt.

Stigende tallrekker

Arbeidsark med tallrekker i stigende rekkefølge finner du på siden MATEMATIKK – Tall og mengdeforståelse 0-20.

MKX – Pluss

2. MK_X – Pluss (2:12): https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/2

9. MK-X – Pluss (9:12): https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/9/avspiller

Oppgave: «Telle videre» på tallinje

Hvorfor kan det være lurt å telle videre fra det høyeste tallet? Finn svaret på regnestykkene sammen med en læringspartner. Fortell hvordan dere tenker.

Spill: Krig

Dette kortspillet kan brukes for å øve på å identifisere det høyeste tallet. Når du jobber i tallområdet fra 0-10 kan du ta bort bildekortene. Del kortstokken i to slik at hver spiller får like mange. Begge spillerne legger frem et kort mot hverandre. Den spilleren som legger frem kortet som har høyest verdi får kortene. Dersom begge spillerne legger det samme tallet, blir det «krig». Da legger hver spiller to kort ved siden av med billedsiden ned, deretter et kort med billedsiden opp. Spilleren med det høyeste kortet får kortene. Vinneren av spillet er den spilleren som sitter igjen med flest kort.

I dette kortspillet bruker vi altså begrepene: like mange, høyest/størst verdi, flest, færrest.

Spill: Terningsspill (2-12)

La elevene jobbe sammen med læringspartner. Det er hver sin tur å kaste terningene, for så å tegne prikkene på terningene og skrive det ned som et regnestykke. Fordelen med å jobbe sammen i par er at elevene får være muntlig aktive, i tillegg til at læringspartnerne kan korrigere hverandre om de gjør feil. Spillet er nivådifferensiert i seg selv; elevene kan øve på å koble mengder til tallsymboler, men også regnestrategien «å telle videre fra det høyeste tallet». De elevene som trenger mer øving fortsette å bruke regnestrategien «å telle alt».

Spill: Addisjonsbingo – 4 på rad (2-12)

Spill sammen to og to. Hver spiller trenger et spillbrett. I denne filen får du to versjoner av spillet: Den første versjonen er en addisjonsbingo der det er spilleren selv som må fylle ut tallene fra 2 til 12. Den andre versjonen er ferdig utfylt. Velg det som passer til dine elever.

Spill: Addisjonsbingo, telle videre (0-20)

Definer et tallområde som elevene kan velge tall fra, og skrive inn på spillbrettet sitt. Når spillet begynner, skriver læreren opp ett og ett regnestykke på tavla der elevene må telle videre (fra det største tallet) for å finne svaret (f.eks: 16+2=, 3+15=, osv). Her kan man også øve på å bruke regnestrategien til å finne den ukjente (f.eks: 14+__=18, 10+__=12, osv).

Spill: På skattejakt (0-20)

«I dette spillet skal du ut på skattejakt for å finne den skjulte skatten. Men det kan være farlig, for på veien har sjørøverne satt opp en rekke feller. Sjørøverne har hørt et rykte om en helt fantastisk skatt. De vil finne skatten før landkrabbene. Klarer de det?»

Dette spillet laget jeg til sangen Sjørøverne kommer! fra Kaptein Sabeltann (youtube).
Sett gjerne på sangen i oppstarten for å sette stemningen til mattetimen starter.

Print ut spillet tosidig og forstørr til A3-format før du laminerer. Versjon 1 er enklest. Her er det regnestykker der du legger til 1, 2 eller 3. Versjon 2 byr på litt større utfordringer: her er regnestykker der du må legge til 1, 2, 3, 4 eller 5.

Tell videre: Hvor langt kommer du/dere?

Dette «telle videre»-spillet er laget etter idè fra Anne Hægdahl. Du trenger en terning og et spillbrett (kopieres tosidig). To (eller flere) elever kan spille mot hverandre, eller eventuelt kan to elever samarbeide og bytte på å kaste terning.

En av spillerne kaster terningen. Skriv tallet som representerer antall prikker terningen viser i den første ruta (f.eks: 5). Deretter er det neste spiller sin tur å kaste terningen. Nå må dette tallet plusses på tallet som allerede står i den forrige ruta. La oss si at terningen nå viser 4. Siden 5+4=9 må tallet 9 skrives i den neste ruta. Tallet som skrives i ruta blir altså stadig høyere etter hvert som terningen kastes og man teller videre. Hvor langt kommer du/dere?

Viklekort (0-20)

Disse viklekortene er laget med det formål å øve på «telle videre»-strategien. Hvert av viklekortene har jeg merket med tallområdet regnestykkene er i, slik at du kan nivådifferensiere til elevene dine.

Start med å klippe ut og laminere viklekortene. Deretter klipper du ut hvert enkelt kort, og klipper bort trekantene på langsidene. Deretter lager du et hull med en spiss gjenstand i den svarte sirkelen øverst, og fester en tråd. For å finne lengden på tråden må du teste oppgavene selv, og tvinne tråden rundt viklekortet fra regnestykke til riktig løsning. Det kan være lurt å markere hvor tråden går på baksiden, slik at elevene kan rette på egen hånd.

Sorteringskort / memory (0-20)

Disse kortene hører til tall-og mengdeforståelse-kortene som jeg postet i dette dette blogginnlegget (17.01.2020). Dersom du har disse fra før, trenger du ikke laminere tallene i denne fila. De har du allerede.

Disse sorteringskortene består av tallene fra 1-20 med tallsymboler som skal matches med de gule kortene med addisjonsregnestykker. De gule kortene er laget slik at det er en regneoppgave til hvert tallsymbol, og for å finne svaret må du legge til enten 1, 2, eller 3. De røde kortene med stjerne på er litt vanskeligere. Her er regnestykkene satt opp på ulike måter, noe som forutsetter at elevene forstår at det må være like mye/like mange på hver side av likhetstegnet. Også de røde kortene er laget slik at det er et regnestykke som passer til hvert av tallene fra 1-20. De to vanskelighetsgradene gjør at du kan nivådifferensiere aktiviteten til elevene dine.

Jeg bruker nå alle sorteringskortene fra 10-20 med elevene mine, fordi det er dette tallområdet vi hovedsakelig jobber med. (Kortene i tallområdet 1-10 har jeg foreløpig tatt ut.) De gule addisjonskortene der svarene er fra 10-20 er blant kortene som alle elevene skal få sortere. De røde stjernekortene krever at elevene forstår at vi kan sette opp regnestykket på flere måter.
Jeg har denne sorteringsstasjonen hver gang på mattestasjoner, og dermed får elevene repetert de ulike representasjonene av tallene, i tillegg til regnestrategiene vi har lært, hver eneste gang!

Aktiviteten er veldig populær blant elevene; de har fått betydelig bedre tellekompetanse, blitt flinke til å hjelpe hverandre – og også korrigere hverandre, og ikke minst gode på å samarbeide. Kan nesten ikke få anbefalt den sterkt nok!
I denne serien kommer flere kort etterhvert.

Foto. Anne Marte N. Sandnes / Undervisningsmetoder

Problemløsningsoppgaver

  • Du er i lekebutikken. Når du kommer til kassa betaler du 18 kroner for det du har kjøpt. Hva kjøpte du, og hva kostet tingene du kjøpte? Finn flere løsningsforslag.
  • Jeg har 20 kroner i lomma mi. Hvilke mynter har jeg?
    a) Finn flere løsningsforslag. Bruk konkreter.
    b) Lag en lignende oppgave selv. Finn minst to løsninger på oppgaven.

TELLE NEDOVER

Vær obs på at siden elevene allerede har lært addisjon, er de vant med at det står pluss-tegn mellom tallene i et regnestykke. Elevene må lære å lese regnestykket nøye. Står det pluss eller minus? Blir det mer eller mindre? Hvilken vei må vi hoppe på tallinja? Til venstre eller til høyre?
Gjør elevene oppmerksomme på dette helt fra starten av.

Regnestrategi-plakat

Denne plakaten kan du laste ned på siden MATEMATIKK – Regnestrategier.

Muntlig telling

“Telle nedover”-strategien forutsetter at man kan starte på et hvilket som helst tall og telle nedover fra tallet. Å telle nedover kan være utfordrende for mange elever, fordi de er mest komfortable med å telle oppover.

En vanlig misoppfatning knyttet til denne regnestrategien er at barnet ikke forstår begrepet “å telle nedover” – altså at når vi teller nedover fra et tall, begynner vi å telle tallet som er en mindre. Det er derfor lurt å kommunisere dette tydelig ut til elevene, og jobbe mye med muntlig telling.

Når vi jobber med «telle nedover»-strategien er tallinja en god støtte for elevene. I tillegg til tallinje på veggen bør elevene ha sin egen som de kan bruke når de jobber. Selv bruker jeg også å ha en stor tallinje liggende på gulvet. Den bruker vi i samling under felles gjennomgang. Etterpå får elever som trenger litt ekstra hjelp jobbe fremme på tallinja, slik at de kan løse regnestykkene ved fysisk å hoppe på tallinja.

Telleaktivitet med bevegelse

Denne telleaktiviteten fant jeg på sammen med elevene i førsteklasse. Den går slik:

Start med å definere tallområdet dere skal jobbe med, f.eks: Tallene fra 0-20. Deretter kommer en elev frem, trekker et tallkort (eller evt. velger et tall) og en aktivitet. Eleven sier til klassen: «Nå skal vi hoppe! Tell nedover fra tallet 19». Dermed hopper alle i klassen sammen mens man teller videre fra 19. Når man kommer til 0 er det stopp, og eleven fremme velger en annen elev som får komme frem. Slik fortsetter det.

Passer fint som oppvarming i starten av timen og som avbrekk i en arbeidsøkt.

Synkende tallrekker

Arbeidsark med synkende tallrekker finner du på siden MATEMATIKK – Tall og mengdeforståelse 0-20.

MKX – Minus

5. MK_X – Minus (5:12): https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/5/avspiller

10. MK_X – Minus (10:12): https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/10/avspiller

Oppgave: «Telle nedover» på tallinje 

Klarer du å telle nedover på minst tre forskjellige måter? Bruk først hendene som regneverktøy, deretter krysser du ut på illustrasjonene til regnestykket, for så å finne løsningen ved å bruke tallinje. Jobb sammen med læringspartner. 
Hvilken måte likte du/dere best?

Tallområde 0 – 10

Tallområde 0 – 20

Oppgave: «Telle nedover» på tallinje

Finn svaret på regnestykkene sammen med en læringspartner. Fortell hvordan dere tenker. Finner dere noen lure regnetriks?

Viklekort (0-20)

Disse viklekortene er laget med det formål å øve på “telle nedover”-strategien. Hvert av viklekortene har jeg merket med tallområdet regnestykkene er i, slik at du enkelt kan nivådifferensiere til elevene dine.

Før du laminerer viklekortene kan det være lurt å markere løsningen på baksiden med en svak blyantstrek. Slik kan elevene sjekke om de har gjort det riktig helt på egen hånd.

Når du klipper ut viklekortene må du klippe bort trekantene på langsidene. Deretter lager du et hull med en spiss gjenstand i den svarte sirkelen øverst, og fester en tråd. For å finne lengden på tråden må du teste oppgavene selv, og tvinne tråden rundt viklekortet fra regnestykke til riktig løsning.

4 på rad: Addisjons- og subtraksjonsspill (0-12)

Spill: Subtraksjonsbingo, telle nedover (0-20)

Definer et tallområde som elevene kan velge tall fra, og skrive inn på spillbrettet sitt. Når spillet begynner, skriver læreren opp ett og ett regnestykke på tavla der elevene må telle nedover for å finne svaret (f.eks: 16-2=, 15-3=, _=14-4, osv).

Spill: Førstemann til 0 (0-20)

Spill sammen to og to, eventuelt de voksne mot barna. Dere trenger en terning.
Ta stein, saks papir for å avgjøre hvem som skal få starte.

På hvert spillebrett er det 20 spøkelser. Vinneren er den som er først til å klare å jage bort alle spøkelsene.

Spilleren som starter kaster terningen. Antallet som terningen viser hvor mange spøkelser spilleren har klart å jage bort. Sett kryss på spøkelsene du jager bort, skriv regnestykket som viser hvor mange spøkelser du har igjen på spillbrettet, og bruk tallinja til å sjekke at regnestykket ditt stemmer. Kast annenhver gang.

Når du nærmer deg 0 får du ikke jage bort spøkelser dersom antallet terningen viser er større enn antallet ruter du har igjen til 0. F.eks. hvis du har to spøkelser igjen, og neste gang kaster 4, så får du ikke jage spøkelser. Da går turen til nestemann.

NYTTIGE LINKER

🥸 Tiervenner og hundrervenner

🥸 Dobling og halvering

🥸 Tiere og enere

🥸 Fylle opp tieren og regne om tieren

🥸 Finne forskjellen

🥸 Regnestrategi-plakater