Tall- og mengdeforståelse – samlepakke

I dagens blogginnlegg deler jeg en samlepakke bestående av 141 kort til temaet tall- og mengdeforståelse i tallområdet 1-20.

Disse kortene laget jeg for nærmere 3 år siden. Jeg var kontaktlærer i 1. klasse, og ønsket å finne en måte å jobbe med tall- og mengdeforståelse slik at jeg kunne repetere de ulike representasjonene av tallene igjennom hele året. Resultatet ble kortstokkene som du ser på bildet nedenfor: tilsammen 7 kortstokker med tallsymbol, tallord, penger, illustrasjoner, terninger, tellestreker og tierrammer. Disse har jeg brukt flittig i årene etterpå; både på uteskole, i gymtimene og i mattetimene. Jeg håper de kan være til like stor glede for mange av dere også.

Oppdatering 08.03.2023:

Denne samlepakken ligger nå ute her i nettbutikken.

I denne samlepakken får du 7 typer kort til å jobbe med tall- og mengdeforståelse: tallsymbol, tallord, penger, illustrasjoner, terninger, tellestreker og tierrrammer. Foto: Anne Marte N. Sandnes

Tips til bruk

Inngangsbillett

Om morgenen setter elevene seg på plassen sin i garderoben etter hvert som de er ferdig med å ta av seg ytterklærne. Etter hvert som de setter seg, deler jeg ut et kort til hver elev. Når elevene får beskjed om å stille opp foran døra til klasserommet, tar de med seg kortet sitt. Først håndhilser vi, deretter viser eleven kortet sitt, for så å peke på tallet som representerer mengden. Tallene fra 1-20 har jeg hengt opp på en tallplakat på døra inn til klasserommet. Etter hvert som eleven kommer inn til samling, skriver eleven tallet med store bevegelser i lufta, og de andre elevene gjetter hvilket tall det er. På veggen henger tallplakater som kan være til hjelp dersom de lurer på hvilken vei tallsymbolet skal skrives – mange er fremdeles usikre på retning og speilvender.

Dette er en fin måte å starte dagen på. Ideen fikk jeg etter at jeg postet innlegget: «Repetisjon av bokstavene» (17. nov 2019). Der skrev jeg hvordan jeg brukte en bokstavplakat på døra til daglig å repetere bokstavlyd, skrivemåte og bokstavgjenkjenning. Dette har vi gjort hver morgen helt frem til nå, med kjempegode resultater. Jeg må understreke hvor viktig det er å gi plass til diskusjonene som oppstår når elevene gjetter bokstavene: «Hvorfor gjetter hun p, han b, og den tredje d?». Det ligger uten tvil mye læring i disse diskusjonene, og mange får en aha-opplevelse. Elevene har også blitt gode til å legge merke til likheter og forskjeller mellom bokstavene. I tiden fremover skal jeg jobbe like systematisk med kortene i tall-og mengdeforståelse.

En fordel ved denne måten å jobbe på er at det er lett å nivådifferensiere og tilpasse den enkelte elev. Elever som strever kan få kort med enklere oppgaver i et tallområde eleven mestrer, og elever som trenger utfordringer kan få mer krevende oppgaver, med høyere tall. Ved å henge opp tallene, men også tallinjer med ulike differanser på døra, har man enda flere muligheter til å differensiere. Tenk igjennom hvilken representasjon av tallene du vil at elevene skal få repetere. En mulighet er at alle får utdelt samme type kort, en annen mulighet er å gi forskjellige kort til ulike elever ut ifra hva de trenger å øve på. Kanskje har du noen elever som med fordel kan få øve mer på å telle mengder/illustrasjoner, mens andre kan få øve på tellestreker.

Sortering

En annen måte å bruke kortene på er sortering. Velg kort med tall og mengder som passer til tallområdet dere jobber med. Oppgaven kan lett nivådifferansieres, for eksempel ved å la ulike grupper elever få jobbe innenfor ulike tallområder. Dette har vært en populær aktivitet blant mine elever. De er fine å bruke på stasjoner, men også som ekstraarbeid.

Kortene i tall- og mengdeforståelse kan brukes på mange ulike måter. Elevene koser seg når de får i oppdrag å sortere kortene ved å koble mengden til riktig tallsymbol. En fin samarbeidsoppgave! Foto: Anne Marte N. Sandnes

Andre forslag

 • Finn din venn: Del ut et kort til hver elev. Sett på musikk. Når musikken stopper skal elevene finne «vennen» sin. F.eks: Hvis du bruker kortene med tallsymboler og pengekortene, må eleven som har fått et kort med tallsymbolet 16 lete etter eleven som har fått kortet med 16 kroner på. Hvert parr setter seg ved siden av hverandre i samling. Når alle er klare kan det være hensiktsmessig å ta en kort oppsummering der de får vise frem kortene sine og eventuelt fortelle hvordan de tenkte. En litt annen versjon er å legge inn en forutsetning om at det ikke er lov å snakke når man skal finne «vennen» sin.
  Dette er en aktivitet som er fin i gym, på uteskole, men også som avbrekk i mattetimen.
 • Memory: Velg to kortstokker til å spille med. Trekk to kort annenhver gang, og prøv å få parr. Vinneren er den som får flest kort.
 • Begrepslæring:
  * Bruk pengekortene til å lære betydningen av begrepene flest/mest.
  * La eleven trekke mengdekort som de skal sortere fra færrest til flest.
  * La elevene trekke kort tallkort som de skal sortere i stigende/synkende rekkefølge.
 • Tellestrategier: Bruk kortene som utgangspunkt for å diskutere ulike måter å telle på.
 • Uteskole:
  * Del ut tall-og mengdekort til elevene. Bruk det du finner av steiner, pinner, isv. i skogen, og finn en mengde som er færre enn, en mengde som er flere enn, og en mengde som består av like mange.
  * Finn din venn, som beskrevet overfor, er også fin på uteskole. Istedenfor å bruke musikk kan du bruke fløyte, og blåse når elevene skal finne «vennen» sin. Bestem på forhånd et avgrenset område som elevene skal bevege seg innenfor.

Jeg ønsker deg en fantastisk fin uke!

6 kommentarer om “Tall- og mengdeforståelse – samlepakke”

  • Bare hyggelig, Brita! Det er en liten lamineringsjobb, men det er absolutt verdt jobben=)
   Oppdaget nå at jeg ikke hadde lagt ved nedlastningslinken til addisjonskortene som hører til. Skal fikse det i løpet av dagen!

   Svar

Legg igjen en kommentar