Valg og demokrati

STORTINGSVALGET 2021

STORTINGSSALEN. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix (http://www.scanpix.no) CC

Ord og begreper

Eksempler:

Bakgrunn
demokrati, folkestyre, ytringsfrihet, Stortinget, stortingsvalg, kommune-og fylkestingvalg

Partiene
valgkamp, politikk, politiske partier, et parti/å ta parti, fløy, venstre, høyre, partiprogram, partileder, diskusjon, enig/uenig, argumentere, mening

Gjennomføringen
valg, valgdag, valglokale, stemme, valgurne, avlukke, stemmeseddel, stempel, anonym, stemmerett, statsborgerskap, aldersgrense

Valgresultatet
stortingsrepresentant, flest/færrest (stemmer), flertall/mindretall, regjering, minister, statsråd, statsminister, valgvinner, valgtaper, tale

Tankekart – aktiver forkunnskaper

Løft frem elevenes forkunnskaper ved å lage et felles tankekart.
Hva vet dere om valg og demokrati?

Intro: Hva er et stortingsvalg?

Stortingsvalg

Elevkanalen, video – Stortingsvalg

Stortingsvalg – folket bestemmer

Hvordan fungerer et stortingsvalg?

Hvordan fungerer et Stortingsvalg og hvordan velger man regjering?

Hva er et demokrati?

Elevkanalen: Demokrati og ytringsfrihet

Slik fungerer et demokrati

Hva betyr demokratiet for deg?

Hva er politiske partier?

Elevkanalen – Politiske partier

På elevkanalen får du en kort og forenklet presentasjon av hva hvert av de politiske partiene står for. Se også vedlagt video.

Barnas valg – Partiene

På «Barnas valg» får du presentert en oversikt over alle de politiske partiene på en fin og barnevennlig måte. Oversikten viser bilde av partilederen sammen med symbolet for partiet de representerer. Klikk på bildene for å finne ut mer om de ulike politiske partiene.

Stortinget.no – Partiene på Stortinget

Stortinget sine egne oppgaver: Hvilke politiske partier har vi, og hvem er partileder? Her er det en oppgave der elevene setter strek mellom partileder og logo, og en fasit med partileder og logo (A4-plansjer, fine til utskrift).

Stortinget.no – Partifordelingen

Her kan man se en oversikt over fordelingen av representanter på Stortinget fra hver partigruppe ved forrige Stortingsvalg. Dette er fin statistikk å vise elevene. Finn ut: hvilket parti fikk flest representanter? Hvilket parti fikk færrest representanter?

Partilogoer – kort

Stemmerett/hvordan stemme

Valgdirektoratet

På Valgdirektoratets side finner du all informasjon du trenger angående stemmerett og hvordan man går frem for å stemme. «Slik stemmer du» viser fremgangsmåten med illustrasjoner til.

Slik fordeles stemmene våre

Om Stortinget

Huset på Løvebakken

Digital omvisning på Stortinget

Barnas valg – om Stortinget

Et avsnitt med fakta om Stortinget forklart på en barnevennlig måte.

Stortinget – undervisning

Undervisningsressurser til skolen. Her finner du tekster, filmer og oppgaver, som dekker ulike temaer knyttet til demokrati, politikk og historie. Undervisningsressursene er delt inn i 1.-4. klasse, 5.-7. klasse, ungdomsskolen, videregående og voksenopplæring.

Forskjellen på Storting og regjering

På del 4 forklarer NRK Super hva som er forskjellen på Storting og regjering, med vekt på hvilke oppgaver de har.

Regjeringsdannelse

Youtube: Hva gjør Stortinget?

Andre videoer

Elevkanalen: Valgnyheter

Følg med på siste nytt!

Barnas valgshow

På «Barnas valg» kan du se 10 videoer som tar for seg både partiene og ulike politiske temaer. Alle videoene ligger samlet på denne siden.

Muntlig aktivitet

«Hva vet dere om Stortingsvalget nå?»

Versjon 1:

Alle elevene lukker øynene sine, og skal tenke selv. Deretter får de ca 2 min på å lage en setning i hodet sitt: «Jeg vet at ….».

Når læreren stopper tiden, skal alle elevene vandre rundt i klasserommet. Hver gang de møter på en klassevenn, hilser de ved å ta en «high five«, deretter forteller de «Jeg vet at …»-setningen sin, hver sin tur, før de går videre.

Denne er fin å ha i starten av temaet. Elevene får øve på å lage setninger. Om du vil kan du oppmuntre elevene til å prøve å lage nye setninger underveis.

Versjon 2:

Denne versjonen er hakket mer krevende!

Den er som versjon 1, men bare at nå skal elevene bytte setning når de går videre. Altså: Når elevene vandrer rundt i klasserommet og møter på hverandre, sier de først sin egen «Jeg vet at …»-setning hver sin gang, men når de går videre, så skal de fortelle setningen de nettopp hørte fra klassevennen de møtte. De bytter setning.

Denne versjonen krever at de må konsentrere seg for å huske. I tillegg er det en fordel om de begynner å få en oversikt over ord og begreper knyttet til temaet, slik at de klarer å huske og gjenfortelle det de hørte.

Vi avslutter aktiviteten ved at jeg sier «FRYS!». Da må alle stoppe i bevegelsen akkurat der de er. De som vil kan rekke opp hånda og fortelle sden siste «Jeg vet at …»-setningen sin.

Sant eller usant?

Del elevene i to grupper med like mange i hver gruppe. Hver gruppe stiller seg på rekke, og rekkene står oppstilt ved siden av hverandre. Fremme på tavla (eller på døra inn til klasserommet) henger du plakatene med SANT og USANT på.

Læreren leser en påstand. Her kan du bruke den redigerbare fila under med påstander om valget. Ta bort påstander du mener ikke passer til elevgruppen din, behold de som passer, og legg eventuelt til påstander som er tatt fra noe dere har snakket om i undervisningen. Slik kan aktiviteten tilpasses fra 1.-7. trinn.

Når læreren leser påstanden, kan den fremste eleven på hver rekke springe frem og slå på riktig plakat, enten med hånda eller en fluesmekke. Læreren gir 1 poeng for hvert riktig svar, og skriver opp poengene underveis slik at de er synlige for alle.

Denne aktiviteten har jeg brukt flere ganger med klassen i løpet av den første uka vi jobbet med Stortingsvalget, og vi kommer til å bruke den igjen neste uke. Elevene ELSKER den! Denne uka skal den bli helt elevstyrt: en elev leser påstandene, en elev styrer poengene på tavla, og resten er med som deltakere. Anbefales!

Hentediktat

I denne hentediktaten skal elevene jobbe sammen i læringspar og finne frem til et bestemt ord i hver oppgave. De får et hint sammen med et bilde, og må skrive ordene de kommer frem til på svararket sitt.

Denne hentediktaten kan gjennomføres både inne og ute. Legg merke til ordbanken! Den laget jeg for at du lettere kan tilpasse aktiviteten til elevenes nivå.

Dersom du vil forenkle hentediktaten, kan dere starte med å repetere betydningen av alle ordene i ordbanken i fellesskap. Deretter får hvert læringspar utdelt en ordbank som de kan velge å bruke som støtte underveis.

Du kan også velge å henge opp en ordbank fremme på tavla som de som ønsker kan bruke underveis. Et annet alternativ er å gi en ordbank kun til de elevene som måtte trenge litt ekstra støtte.

Skriveoppgaver

Dette vet jeg om Stortingsvalget 2021

Versjon 1

Den enkle versjonen som er fin å bruke underveis i temaet. En fin oppstart på timen som alltid er en suksess er å starte med en videosnutt som oppsummerer det vi har lært. Deretter jobber elevene sammen i læringspar og lager et tankekart der de skriver ned viktige ord og begreper de husker fra det vi har lært. Etter f.eks. 5 min, eller når læreren gir signal om det, må alle stoppe. Da er det fint å ha en felles oppsummering, for eksempel ved at hvert læringspar får fortelle en ting de har skrevet. Slik henter vi frem forkunnskaper, og gjør elevene klare for å lære mer om temaet.

Versjon 2

Hva har du lært om Stortingsvalget? Ta utgangspunkt i tankekartet du har laget underveis og skriv faktasetninger. Jobb sammen med læringspartner.

Skriv om et politisk parti

Jobb sammen med læringspartner, eventuelt i små grupper. Det kan være lurt om læreren skriver en punktliste over hvilke punkter som skal være med i teksten (f.eks: symbol, viktigste saker, partileder, osv). Hver gruppe kan enten få velge et parti å fordype seg i selv, eller trekke.

Skriv om en politiker

Formingsoppgaver

Besøk Stortinget

Foto: Anne Marte N. Sandnes

Det er spennende å besøke Stortinget og se hvordan det ser ut i virkeligheten! Før avgang så vi videoen som viser en digital omvisning på Stortinget (se ovenfor). Vi fikk ikke komme inn på grunn av smittevernshensyn, men elevene koste seg ute i sola og tegnet stortingsbygningen. Vi diskuterte geometriske former og symmetri.

Musikk

Barnas valglåt

https://barnasvalg.reddbarna.no

Sanglek: Bro bro brille

Bro bro brille er en sanglek som egner seg for de yngste. Leken handler om å ta valg. To elever holder hendene høyt sammen til en bro, som de andre skal gå under. Når sangen er ferdig, må den som fanges ta stilling til noe de skal velge. Det kan være hva som helst, men i denne sammenhengen: hvorfor ikke la det være to politiske partier som de har diktet opp? Avslutt med drakamp!

Natursti – stortingsvalget 2021

Dra ut på tur i skogen eller nyt de siste sommerdagene, og lær om valget utendørs! Denne naturstien tar for seg noen av de viktigste poengene elevene bør få med seg. Jeg laget den for mine elever i 3. klasse. Legg merke til posten jeg la ved etter post 15. Den kan du kopiere så mange du ønsker av, for så å erstatte poster med egne oppgaver som passer din elevgruppe. Riktig god fornøyelse!

Nyttige linker

❤️ ELEVKANALEN – Ditt valg

❤️ SALABY – Stortingsvalg 2021

❤️ REDD BARNA – Barnas valg for 5.-7. klasse

❤️ STORTINGET – Stortingsvalg

❤️ UNIVERSITETET I STAVANGER – Undervisningsopplegget «klassen holder skolevalg»

❤️ ASCHEHOUG AUNIVERS, ARENA 1-4 – Demokrati og valg

❤️ MIN STEMME – Eidsvoll

❤️ Stortinget på Flickr

Wikimedia Commons

Valgdirektoratet – Bilder og illustrasjoner