Natursti: Dyra på gården

Denne uka har vi jobbet med «Dyra på gården» som tverrfaglig tema. I dette blogginnlegget deler jeg naturstien som vi gjorde stor suksess med. Naturstien har en tverrfaglig tilnærming til temaet, og passer for elever på 1.-3. trinn.

La elevene jobb sammen i små grupper, gjerne to og to. Hvert parr trenger blyant og et svarar (tosidig), gjerne på et skriveunderlag. Gjennomgå postene kjapt under oppstarten. I etterkant av naturstien anbefaler jeg å ha en grundig gjennomgang av postene der elevene får fortelle hvordan de har tenkt.

Noen korte kommentarer:

Post 1, 4, 11 og 15: Telleoppgaver
Hvor mange dyr er det på gården?/Hvor mange bein har disse dyra til sammen?/Tell nedover fra 20 til 0 med sauestemme!

Post 1 tar for seg telling med 1 og 1, eller eventuell enkel addisjon (1+2+2+4+3+1).
Post 4 er fin å diskutere sammen med elevene under gjennomgangen dagen etter. Hvordan tenkte dere for å finne svaret? Her vil noen kanskje telle med firere (4+4+4+4), andre bruke dobling (4+4, og deretter 8+8), og noen vil trolig telle alle beina til kuene, en for en.
På post 11 skal elevene telle hvor mange egg hønsene har lagt. Her kan elevene telle med en og en, eller kanskje noen klarer å telle med 3 og 3?
På post 15 blir elevene utfordret til å telle nedover fra 20 til 0 med sauestemme. Denne posten bidro til mye latter og moro blant våre elever… 😁
– Post 2, 10 og 12: Hvem er jeg?
Oppgaver i leseforståelse og bruke bilder som støtte i egen lesing.
– Post 3 og 8: Hvilket ord gjemmer seg her?
For å finne det hemmelige ordet må elevene regne seg frem til riktig svar på regnestykkene og finne bokstaven som passer til. Når dere år igjennom postene dagen etter er dette fine oppgaver å diskutere. Hvordan tenkte dere? Hvilken regnestrategi kan lønne seg å bruke? På post 3 er alle oppgavene laget for å repetere subtraksjon med tiervenner. På post 8 er alle oppgavene laget for å repetere regnestrategie «telle videre fra det høyeste tallet» i addisjon.
– Post 5: Rotta har rota. Hvilken setning har rotta skrevet?
I denne oppgaven får elevene repetere kjennetegn ved setninger. I tillegg får de repetert hvordan vi skriver ordet «stort». Under gjennomgangen kan dere også repetere lignende ord som vi må være obs på, som kart, kort, lort, osv.
– Post 6 og 11: Hvilket ord skal ut?
Post 6 tar for seg navn på baby-dyra på gården: kalv, føll og lam. Her er det sau som skal ut, men selvfølgelig får elevene rett selv om de finner et annet svar, så lenge de har en logisk argumentasjon for hvilket ord som skal ut.
Post 11 tar for seg husdyr versus ikke-husdyr: hund, katt, kanin, ekorn. Her er det ekorn som skal ut, men det er også andre svar som er mulig. For eksempel: «Hund skal ut fordi det er det eneste dyret som har hengende ører».
– Post 7: Hvilke ord rimer?
Vi repeterer rim! Språklig bevissthet er fremdeles like viktig.
– Post 9: Syng en sang som handler om dyra på gården. Må godkjennes av lærer.
Her har elevene flere valgmuligheter. Det finnes mange sanger som handler om dyra på gården, blant annet: Old Mac Donald, Bæ, bæ lille lam, Pål sine høner, Kua mi, Grisevisa, Gøy på lanne`, Fola, fola Blakken, Å jeg vet en seter, Hanen stend på stabburshella og Per Olsen hadde en bondegård.

Direktelinker:

Naturstien ligger ute til gratis nedlastning på den nye temasiden under naturfag – GÅRDSDYR (Denne siden fylles stadig på med mer stoff.) Naturstien vil også bli lagt ut på nynorsk i løpet av uka.


UTESKOLE-siden finner du en samlet oversikt over de ulike naturstiene som ligger ute til gratis nedlastning her på Undervisningsmetoder.

Følg Undervisningsmetoder på Instagram! Der vil jeg legge ut bilder og filmer fra opplegget.

NATURFAG – Temasiden «gårdsdyr»

UTESKOLE – «Naturstier»

Vil du gi en støtte til Undervisningsmetoder? VIPPS 40450207
TUSEN TAKK for alle bidrag!

Legg igjen en kommentar