Dagens tall – grunnleggende begreper, tallvenner/gruppering og regnestrategier

Etter sommerferien laget vi en plan for hvordan vi skulle jobb med å repetere det vi lærte i fjor. Vi satte av ukene frem til høstferien, og laget en oversikt over alt vi ville ha med. Det var ikke lite! Så hvordan skulle vi rekke å gjennomgå alt dette, og samtidig gjøre det interessant, spennende og jobbe variert?

Løsningen ble en time i uka med dagens tall. I denne timen legger vi vekt på ord og begreper, og grunnleggende tall-og mengdeforståelse. Deretter har vi en dag med uteskole hvor elevene får jobbe praktisk og bruke naturen til å lære om ukas tema. Den tredje økta jobber vi med problemløsningsoppgaver knyttet til ukas tema, der vi legger vekt på regnestrategier. Også musikk og kroppsøving har vært fine fag å jobbe med tema på. Ved å jobbe slik har vi kommet igjennom mye på få uker.

I dette blogginnlegget deler jeg undervisningsopplegget knyttet til dagens tall. Dette opplegget kan brukes flere ganger, og krever lite forberedelse – noe som er fint i en hektisk lærerhverdag. Elevene mine elsker denne måten å jobbe på, og de har uten tvil lært mye. Jeg har også lært. En interessant erfaring har vært å se hvor effektivt det er når rollene snus om, og det ikke er læreren, men elevene selv som lærer bort til resten av elevene i klassen.

God fornøyelse! 🙂

Dagens tall – undervisningsopplegg

DEL 1: OPPSTART
Samling – felles gjennomgang

I oppstarten har jeg valgt å alltid starte med telling. Tallinja ligger på gulvet, og den brukes flittig. Når vi teller noe vi ser bruker vi alltid tellefinger, slik at elevene lærer. telle nøye – akkurat som de lærer å bruke lesefinger når vi leser. Vi teller med 1 og 1, med 2 og 2, med 3 og 3, osv. Vi teller i stigende rekkefølge og i synkende rekkefølge. Vi synger tellesanger, har forskjellige tellestafetter, gjetter hvor mange, teller med dyrestemmer, og teller mens i gjør rare bevegelser. Vi har fremme klokka og bruker langeviseren til å lære å telle med 5 og 5. Men jeg har alltid ett fokus som jeg har satt meg ut, og som vi jobber med daglig. F.eks. i uka som gikk skulle elevene lære å telle med 2 og 2 (partall), og i den kommende uka vil fokuset være på å telle med 2 og 2 fra 1 (oddetall).

Etter tellingen tar jeg en gjennomgang av tema. Hvis elevene ikke er vant med denne måten å jobbe på, kan man bruke denne delen til å idemyldre rundt dagens tall. Nå har elevene mine jobbet så mye med dette at de er selvgående. Derfor tar jeg tak i noe som jeg ser flere trenger å bli sikrere på, noe som jeg ser at elevene trenger å jobbe med. Forrige uke var dette partall og oddetall. Nå sitter dette. Men jeg ser at noen blir forvirret og blander mellom tierplass/tiere og enerplass/enere, så derfor vil dette være tema i uka som kommer.

DEL 2: OPPGAVE
Arbeidsark med oppgaver til dagens tall

Elevene får utdelt arbeidsark til dagens tall. For enkelhetens skyld kopierer jeg tosidig i A4-format, men om du ønsker alt på en side kan du også velge å kopiere arkene i A3 (under hverandre). Elevene jobber sammen med læringspartner, og hvert parr får telle opp riktig antall konkreter (f.eks. 12 klosser/legobiter/geometriske klosser/lekebiler, osv) som de tar med seg til plassen sin. Alle elevene skal ha sine egne arbeidsark.

På side 1 skal elevene skrive dagens tall i stjerna, og deretter fargelegge like mange ruter. Videre må elevene finne nabotall (en mindre/minus 1 og en mer/pluss 1). Elevene tegner deretter mengden med penger. Her er det to ruter med tierplass og enerplass, og elevene må finne ut hvor mange tiere og hvor mange enere tallet er satt sammen av. Jeg tok med begge begrepsparrene (tierplass og tiere, enerplass og enere) fordi dette er begreper som kan være forvirrende, og som derfor er fint å øve på. Elevene må også finne ut hvor mange siffer tallet består av. For å finne ut om tallet er et oddetall eller partall oppfordrer jeg elevene til å tegne for å vise hvordan de tenker. Deretter lager de mengden med tellestreker.

På side 2 skal elevene plassere tallet på tallinja. Her har jeg markert 0 og 20, og i tillegg er det en markering midt på tallinja (10). Det er flere grunner til at jeg har tatt med denne.
– Elevene må finne ut hvilket tall markeringen midt på representerer (10). Deretter må de tenke om tallet er større eller mindre, noe som er viktige begreper i regning.
– Tallinja er et utmerket regneverktøy dersom elevene blir godt kjent med den, og vant til å bruke den. Vi tar den med oss, slik at elevene kan mye fra før når de skal lære mer om hvordan vi kan bruke tallinja seinere.
NB! Dersom du ønsker det kan du selv sette inn flere markeringer på tallinja før du kopierer, f.eks. 5 og 15.

Etter at elevene har plassert dagens tall på talllinja, må de også markere tallet i hundrernettet. Denne oppgaven har jeg oss vagt å ta med av flere grunner:
– Vi jobber fremdeles i tallområdet 0-20, men elevene er veldig nysgjerrige på høyere tall. Her kan de bli kjent med tallene som vi snart skal begynne å lære om.
– På den siste oppgaven – lage regnestykker til dagens tall, kan hundrernettet være til god hjelp. Noen elever kan bruke hundrernettet til støtte for se at 13-1=12, mens andre kan finne ut at 12=100-88.

På «lag regnestykker»-oppgaven tar jeg elevene velge hvor mange regnestykker de vil lage, men de trenger ikke lage mange. Dette er bare ment som en liten oppvarming til neste utfordring. Men noen elever gjør oppdagelser underveis, og klarer nærmest ikke stoppe. Denne eleven brukte hundrernettet til støtte. Se så flotte regnestykker det ble!

DEL 3: OPPGAVE
Arbeidsark med gruppering/tallvenner

Etter hvert som elevene er ferdig med arbeidsarket til «Dagens tall», kommer de frem og henter neste utfordring: Arbeidsark med gruppering. Dette arbeidsarket har jeg laget i A3-format (husk at det må skrives ut i A3!), fordi det skal være god plass til å skrive, tegne og lage regnestykker.

På fremsiden skal elevene bruke klossene til å gruppere. De skal finne tallvenner til dagens tall, og lage passende regnestykker. I første klasse ville jeg kanskje kopiert denne siden også på baksiden av arket, slik at utfordringen beste i å finne ut på hvor mange ulike måter man kan bruke tallvennene til dagens tall for å lage regnestykker med pluss. Men nå i andre klasse vil elevene gjerne ha litt større utfordringer. Derfor har jeg laget en annen variant som gjør at alle elever får utfordret seg:

På baksiden av arket er det en tom side. Her utfordrer jeg elevene til å bruke klossene de har fått tildelt til å lage «RARE REGNESTYKKER«. Her kan de velge å dele klossene opp i like grupper (multiplikasjon), og de kan selv velge hvor mange ledd regnestykkene skal bestå av. De kan bruke alle regnearter, også tegning som regneverktøy om de ønsker.

Ved hjelp av klossene lager elevene «rare regnestykker». Dette er populært blant elevene! «Jeg laget et regnestykke der jeg delte klossene opp i to og to. Da fikk jeg en igjen. Det er fordi dagens tall er et oddetall». Foto: Anne Marte N. Sandnes
Denne eleven oppdaget at tallvennene 6+6 også kunne skrives som f.eks. 3+3+3+3 eller 2+2+2+2+2+2. Her er det bare å løfte frem de oppdagelsene elevene gjør – for de kommer på løpende bånd! Foto: Anne Marte N. Sandnes
På baksiden av grupperingsarket får elevene fritt spillerom til å lage regnestykker der svaret blir dagens tall. Foto: Anne Marte N. Sandnes

DEL 4: PLAKAT
Lag en felles plakat med post it-lapper

Oppdrag til alle:
Velg tre favorittregnestykker blant alle regnestykkene du har skrevet, og skriv disse ned på en post it-lapp. Skriv gjerne navnet ditt under. Lim post it-lappene på en felles plakat.

Oppdrag til de som blir tidlig ferdig:
Lag en plakat sammen med læringspartneren din der dere skriver alt dere har funnet ut om dagens tall.

Det er gøy å lage sine egne plakater, spesielt når man får bruke whiteboardtusj! «Se alt vi har laget, da!». Elevene er stolte nr de viser frem hva de har funnet ut.
Denne plakaten er laget av to elever som ble tidlig ferdig. Plakatene henger vi opp godt synlig i klasserommet, og viser til regnestykkene og oppdagelsene de har gjort flere ganger i løpet av den kommende uka. Det motiverer til å finne flere rare regnestykker neste time med dagens tall. Foto: Anne Marte N. Sandnes

DEL 5: OPPSUMMERING

Avslutt med en felles samling der elevene frem vise frem plakatene de har laget.
Hva har vi funnet ut om dagens tall?
Hva bør vi øve mer på?

Og i dagene etter:
Vis til plakatene og løft frem alle oppdagelser og sammenhenger elevene gjorde!

EKSEMPEL:
Da vi hadde 11 som dagens tall var det en elev i klassen min som oppdaget at man kan bruke tiervenner for å finne svar på regnestykker som blir 11:
«Siden vi vet at 8+2 er tiervenner; de blir 10, så må jo 8+3 være 1 mer!
Det er bare å bruke tiervenner, så blir det lett!».


Etter å ha løftet frem denne oppdagelsen hver dag på ulike måter, så gikk det opp et lys for de andre elevene i klassen. Det var eleven selv som stolt fikk vise på tavla og forklare for resten; på sin måte, på sitt barnespråk.

Både oppgavearket til dagens tall og oppgavearkene med gruppering ligger ute til gratis nedlastning på både bokmål og nynorsk.

Direktelink til arbeidsarkene:

MATEMATIKK: Tall og mengdeforståelse

Vil du gi en støtte til Undervisningsmetoder?

VIPPS 40450207 

TUSEN TAKK for alle bidrag!

5 kommentarer om “Dagens tall – grunnleggende begreper, tallvenner/gruppering og regnestrategier”

 1. Så utrolig flink du er!
  Hvilken klasse jobber du på?
  Ser de kan tall langt over 20 😃

  Hvordan var timen din med partall og oddetall?

  Svar
  • Tusen takk Stine!

   Jeg er kontaktlærer i 2. klasse, kjempefornøyd med det! 🙂

   Vi har bare jobbet i tallområdet 0-20 foreløpig, men med mange åpne oppgaver (som for eksempel dagens tall) er det flere elever som prøver seg på de høyere tallene før vi er der i undervisningen.

   Jeg laget et opplegg til uteskole om halvering og partall/oddetall. Det funket kjempebra (!) – kanskje jeg skulle delt det også? Skal prøve på det!

   Ha en fin uke!

   Hilsen Anne Marte

   Svar
 2. Supert opplegg. På «Fargelegg like mange», er det der meningen at de skal fargelegge samme antall ruter, slik at arket på en måte blir begrenset til tallene 1-20?

  Svar

Legg igjen en kommentar