Regnestrategi: Å ta bort nesten alt, forts

I det siste har vi jobbet med regnestrategien «Å ta bort nesten alt».
I dette blogginnlegget (23.nov 2020) fortalte jeg hvordan vi startet, og i dag deler jeg resten. Øverst på temasiden har jeg skrevet en lærerveiledning, og der finner du alt du trenger å vite.

Men først noen kommentarer til det nye læringsmateriellet:

For å bevisstgjøre elevene på når vi bruker regnestrategien “ta bort nesten alt” har jeg laget en hentediktat og en monsteroppgave (3 versjoner). 

Hentediktaten fikk navnet “Abrakadabra Simsalabim” fordi denne regnestrategien gjør at du kan regne ut tilsynelatende vanskelige regnestykker på magisk vis – nesten som trylling! Hentediktaten kan du ha inne i klasserommet eller på uteskole. Heng opp oppgavene hulter til bulter på veggen inne, eller på trær osv. utendørs. Elevene jobber sammen med læringspartner, og hvert læringspar har et ark på deling (kopier tosidig). De springer rundt med oppgavearket på jakt etter oppgaver. For hver oppgave elevene finner, skriver de inn regnestykket på svararket, regner ut svaret og setter ring rundt hvilket regnetriks de brukte. 
Avslutt med en felles oppsummering. Lag to kolonner på tavla der du skriver regnestykkene, slik at elevene må argumentere for hvilken regnestrategi regnestykket skal stå under (“telle nedover” eller “ta bort nesten alt”). Når regnestykkene stilles under hverandre blir det også tydelig hva som kjennetegner hver av regnestrategiene.

Oppgaven “Differansemonsteret” laget jeg også for å lære elevene å se på regnestykkene før de regner. Siden vi har jobbet med “Monsterleksikon” er monster noe som fascinerer elevene. For at elevene skulle lære seg ordet “differanse”, fant jeg derfor opp “Differansemonsteret”. I versjon 1 spiser differansemonsteret bare regnestykker med toerdifferanse, i versjon 2 bare regnestykker med treerdifferanse, osv. Regnestykkene i oppgaven er ikke tilfeldig valgt. Se etter mulige sammenhenger, og ha fokus på regnestrategier!

Må også nevne i faktaboksen du finner i versjon 1 har jeg hentet alle fakta fra “ord i ord”: “biff” fordi det rimer på “diff”, og “ran”“se”“Mons”og “rett” er ord du finner i ordet “Differansemonsteret”. 

Siden jeg vet at det for mange elever er krevende å løse oppgaver på formen (et tall) – 3 = 2, valgte jeg å også ta med subtraksjon med en ukjent
Denne regnestrategien var et supert utgangspunkt for å lære det bort! 
Jeg kom frem til fire steg for å lære elevene hvordan de kan tenke – og denne måten å lære det bort på viste seg å være en kjempesuksess! Fremgangsmåten er slik:

1) Lære å finne DIFFERANSEN mellom to tall på TALLINJE

2) Lære subtraksjon på TALLINJE med en ukjent


3) Lære subtraksjon på TOM TALLINJE med en ukjent


4) Regn oppgaver sammen med læringspartne
r. Oppsummering.

Disse oppgavene har jeg brukt på lærerstyrt stasjon. 
Jeg anbefaler å forstørre opp arbeidsarkene med tallinjer fra A4 til A3.
På temasiden «Å ta bort nesten alt» er det en kommentar til hvert steg om hva man skal legge vekt på i oppgaven og i gjennomgangen. 
Og igjen: Bruk gjerne arbeidsarkene for “Vi regner minus på tallinje” og “Vi regner minus på tom tallinje” for å lage regnestykker som passer dine elever.

PS: Har også laget letekryss om tallord for at elevene skulle lære seg å skrive tallordene. Disse finner du under MATEMATIKK – Tall- og mengdeforståese 0-20. Direktelinker finner du nederst i blogginnlegget.

Alt læringsmateriellet ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og nynorsk.

Tips gjerne en kollega du tror kan ha nytte av det!

Når bruker vi regnestrategien?

Differansemonsteret

Versjon 1

Versjon 2

Versjon 3

Uteskole/Hentediktat:
Abrakadabra Simsalabim!

Vi regner med en ukjent

Steg 1:
Vi lærer å finne forskjellen mellom to tall på tallinje

Steg 2:
Vi lærer å regne med en ukjent på tallinje

Steg 3:
Vi lærer å regne med en ukjent på tom tallinje

Steg 4:
Oppsummering. Regn sammen med læringspartner.

Tallord

Direktelinker til læringsmateriellet

MATEMATIKK Å ta bort nesten alt

MATEMATIKK Tall- og mengdeforståelse 0-20

Legg igjen en kommentar