Regnestrategi: Å ta bort nesten alt

DET ER SÅ HERLIG GØY Å VÆRE LÆRER! De siste ukene har jeg brukt mye tid på å finne gode måter å lære bort regnestrategien «å ta bort nesten alt» i subtraksjon. Denne gangen har jeg gått helt bort fra alt som heter lærebøker, og gjort det på en måte jeg aldri har prøvd før. Og hjelpe meg så artig!

Kort fortalt startet vi med å oppdage at regnestrategien «telle nedover» ble veldig tungvint når vi skulle ta bort «nesten alt». Vi måtte finne en annen måte, et annet triks, som funket bedre. Slik kom vi frem til «finne forskjellen». Det vil si: Elevene kom frem til den, jeg veiledet. Vi fant ut at tallinja var et nyttig regneverktøy, fordi dersom vi regnet 16-14 kunne vi finne forskjellen ved å hoppe nedover fra 16: 15, 14. Vi kunne også tenke motsatt og telle videre fra 14: 15, 16. To hopp, dermed var forskjellen 2.
Slik startet vi.

Deretter jobbet vi med å lære å finne forskjellen mellom to tall på tallinja. Vi fortsatte med å løse tekstoppgaver på tallinje. Her laget jeg tekstoppgaver der jeg bevisst brukt begreper som flere/færre, billigere/dyrere, yngre/eldre, osv, slik at elevene skulle bli kjent med når vi har bruk for å finne forskjellen. Tallinja var til god hjelp.

En utfordring jeg hadde underveis var å få med tall-og mengdeforståelse i tallområdet 0-100 (som vi nettopp hadde begynt på), samtidig som jeg gjorde et dypdykk i rentestrategien «ta bort nesten alt». «Å ta. bort nesten alt» er ingen enkel regnestrategi å undervise i, fordi det er flere ulike måter å tenke på, og mange ord og begreper som må læres på veien. Som om det ikke er nok må man også hele veien ta med «telle nedover»-strategien for å bevisstgjøre elevene på hva som kjennetegner regnestykker der man bruker de ulike strategiene.

Det var slik jeg kom på å introdusere elevene for tom tallinje. Vi startet med å lære «telle nedover»-strategien på tom tallinje. Vi hoppet «froskehopp» på tallinja på gulvet, og gjorde det sammen på tallinja på tavla. Det var kjempepopulært, og elevene kastet seg over oppgaven med glans i øynene.

Timen etter fikk elevene lære å «finne forskjellen» på tom tallinje. Tanken var at for det første er tom tallinje et nyttig regneverktøy å beherske, men hovedgrunnen til at jeg valgte å introdusere den nå var at det var en metode som «tvang» elevene til å tenke på tallrekkefølgen. For mange er det mer krevende å telle nedover enn å telle oppover, og dermed kan det være god hjelp å visualisere hvordan man tenker på papiret.

Det gikk over all forventning! Deretter fikk elevene løse tekstoppgaver på tom tallinje. Som dere ser har jeg satt inn bokser for å strukturere regnestykket, slik at det blir lettere å stille det opp riktig. Denne gangen var det ikke det jeg ville at elevene skulle bruke energi og tid på. Tekstoppgavene har vært helt supre å jobbe med på lærerstyrt stasjon. Hvilket regnetriks vil du bruke? Hvorfor? Vi har tegnet, diskutert og argumentert.

Underveis fant elevene ut at vi kan finne forskjellen ved å telle nedover fra det høyeste tallet og ved å telle videre fra det laveste tallet. Etter denne oppdagelsen, samt at elevene mestret å finne forskjellen både på numerisk tallinje og på tom tallinje, fikk de tekstoppgaven som heter «legotårn». Den er laget på tre ulike nivåer. Denne oppgaven hadde vi på lærerstyrt stasjon for å oppsummere det vi hadde lært. Den fungerte også veldig bra! Elevene fant ut at vi kunne finne forskjellen mellom tårnene ved å telle klossene, ved å telle videre fra det laveste tallet på tom tallinje, ved å telle nedover fra det høyeste tallet, og i tillegg kunne vi tegne sirkler og krysse ut. Da erfarte vi at den siste var en lite egnet strategi for å finne forskjellen, spesielt når det var høye tall.

For å også jobbe med regnestrategien «telle nedover», laget jeg et nytt spill som jeg har kalt «Førstemann til 0». Her har hver spiller hvert sitt spillebrett (ark) med 20 spøkelser. Vinneren er den som er førstemann til å jage bort alle spøkelsene. Kast terningen, og kryss ut alle spøkelsene du jager bort. Deretter skriver du et regnestykke som viser hvor mange spøkelser du har igjen, for så å sjekke om svaret er riktig ved å hoppe på tallinja. Jobb sammen med læringspartner, og kast terningen annenhver gang.

Her må jeg også fortelle at vi spilte dette spillet sammen med hele klassen siste time før helga. Det var barna mot de voksne (jeg og assistenten). Stemningen – og spenningen – var til å ta og føle på, vi hadde det såååå GØY! Det ble til og med popcorn-premie på vinnerlaget!

Må også nevne at malene til tallinje, både numerisk tallinje og tom tallinje, laget jeg både en pluss- og en minus-versjon av. Jeg forstørrer de fra A4-til A3, skriver på regnestykker og kopierer. Slik er det også superenkelt og raskt å nivådifferensiere. Siden den nummererte tallinja har tallene fra 0-20 la jeg malen til dette arbeidsarket på siden som heter «tall-og mengdeforståelse 0-20». Og siden tom tallinje i utgangspunktet er uendelig, la jeg denne på siden som heter «tall-og mengdeforståelse 0-100».

På den nye temasiden under matematikk: «Ta bort nesten alt» er det bilder av alt læringsmateriellet jeg har skrevet om i dette blogginnlegget, med direktelinker til hvor du laster det ned. Håper dette kan være nyttig for mange!

Og jeg kan love dere med en gang: Det kommer mer! 🙂

Alt læringsmateriellet ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og nynorsk.

Tips gjerne en kollega du tror kan ha nytte av det 😍✌️ Da blir jeg glad=)

Håper dere har det bra <3

Spill: Førstemann til 0

Tallinje, arbeidsark (minus og pluss)

Løs tekstoppgaver på tallinje

Tom tallinje, arbeidsark (minus og pluss)

Løs tekstoppgaver på tom tallinje

Flere ulike måter å tenke på (3 nivå)

Direktelinker til læringsmateriellet

MATEMATIKK: 

Ta bort nesten alt
Telle videre/nedover
Tall- og mengdeforståelse 0-20
Tall og mengdeforståelse 0-100

Legg igjen en kommentar