Telle videre/telle nedover


TELLE VIDERE

Fra «å telle alt»-strategier i addisjon er det vanlig at elevene etter hvert lærer «telle videre»-strategier.

Til å begynne med kan det bety å telle videre fra det tallet som er oppgitt først, men etter hvert bør elevene telle videre fra det største tallet.

Lær eleven å identifisere det største og det minste tallet i et addisjonsstykke. La eleven få øve på å starte fra det største tallet og ved hjelp av fingrene telle det antallet som det minste tallet representer.


Regnestrategi-plakat


Muntlig telling

Mange barn er mest komfortabel med å begynne å telle fra 1.
“Telle videre”-strategien forutsetter derimot at man kan starte på et hvilket som helst tall og telle videre fra det tallet.

En vanlig misoppfatning knyttet til denne regnestrategien er at barnet ikke forstår begrepet “å telle videre” – altså at når vi teller videre fra et tall, begynner vi å telle tallet som kommer etter det tallet vi teller videre fra. Det er derfor lurt å kommunisere dette tydelig ut til elevene, og jobbe mye med muntlig telling.

Eks: Trekk et tallkort og tell videre opp til 10. En annen lignende variant er å trekke et tallkort for så å telle to videre/tre videre, osv.


MKX – Pluss

2. MK_X – Pluss (2:12): https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/2

9. MK-X – Pluss (9:12): https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/9/avspiller


Oppgave: “Telle videre” på tallinje

Hvorfor kan det være lurt å telle videre fra det høyeste tallet? Finn svaret på regnestykkene sammen med en læringspartner. Fortell hvordan dere tenker.


Spill: Krig

Dette kortspillet kan brukes for å øve på å identifisere det høyeste tallet. Når du jobber i tallområdet fra 0-10 kan du ta bort bildekortene. Del kortstokken i to slik at hver spiller får like mange. Begge spillerne legger frem et kort mot hverandre. Den spilleren som  legger frem kortet som har høyest verdi får kortene. Dersom begge spillerne legger det samme tallet, blir det “krig”. Da legger hver spiller to kort ved siden av med billedsiden ned, deretter et kort med billedsiden opp. Spilleren med det høyeste kortet får kortene. Vinneren av spillet er den spilleren som sitter igjen med flest kort.

I dette kortspillet bruker vi altså begrepene: like mange, høyest/størst verdi, flest, færrest.


Spill: Terningsspill

La elevene jobbe sammen med læringspartner. Det er hver sin tur å kaste terningene, for så å tegne prikkene på terningene og skrive det ned som et regnestykke. Fordelen med å jobbe sammen i parr er at elevene får være muntlig aktive, i tillegg til at læringspartnerne kan korrigere hverandre når man gjør feil. Spillet er nivådifferensiert i seg selv; elevene kan øve på å koble mengder til tallsymboler, men også regnestrategien “å telle videre fra det høyeste tallet”. De elevene som trenger mer øving fortsette å bruke regnestrategien “å telle alt”.


Spill: Addisjonsbingo – 4 på rad

Spill sammen to og to. Hver spiller trenger et spillbrett. I denne filen får du to versjoner av spillet: Den første versjonen er en addisjonsbingo der det er spilleren selv som må fylle ut tallene fra 2 til 12. Den andre versjonen er ferdig utfylt. Velg det som passer til dine elever.


Spill: På skattejakt

I dette spillet skal du ut på skattejakt for å finne den skjulte skatten. Men det kan være farlig, for på veien har sjørøverne satt opp en rekke feller. Sjørøverne har hørt et rykte om en helt fantastisk skatt. De vil finne skatten før landkrabbene. Klarer de det?”

Dette spillet laget jeg til sangen Sjørøverne kommer! fra Kaptein Sabeltann (youtube).
Sett gjerne på sangen i oppstarten for å sette stemningen til mattetimen starter.

Print ut spillet tosidig og forstørr til A3-format før du laminerer. Versjon 1 er enklest. Her er det regnestykker der du legger til 1, 2 eller 3. Versjon 2 byr på litt større utfordringer: her er regnestykker der du må legge til 1, 2, 3, 4 eller 5.


Viklekort

Disse viklekortene er laget med det formål å øve på “telle videre”-strategien. Hvert av viklekortene har jeg merket med tallområdet regnestykkene er i, slik at du kan nivådifferensiere til elevene dine.

Start med å klippe ut og laminere viklekortene. Deretter klipper du ut hvert enkelt kort, og klipper bort trekantene på langsidene. Deretter lager du et hull med en spiss gjenstand i den svarte sirkelen øverst, og fester en tråd. For å finne lengden på tråden må du teste oppgavene selv, og tvinne tråden rundt viklekortet fra regnestykke til riktig løsning. Det kan være lurt å markere hvor tråden går på baksiden, slik at elevene kan rette på egen hånd.


Sorteringskort / memory

Disse kortene hører til tall-og mengdeforståelse-kortene som jeg postet i dette dette blogginnlegget (17.01.2020). Dersom du har disse fra før, trenger du ikke laminere tallene i denne fila. De har du allerede.

Disse sorteringskortene består av tallene fra 1-20 med tallsymboler som skal matches med de gule kortene med addisjonsregnestykker. De gule kortene er laget slik at det er en regneoppgave til hvert tallsymbol, og for å finne svaret må du legge til enten 1, 2, eller 3. De røde kortene med stjerne på er litt vanskeligere. Her er regnestykkene satt opp på ulike måter, noe som forutsetter at elevene forstår at det må være like mye/like mange på hver side av likhetstegnet. Også de røde kortene er laget slik at det er et regnestykke som passer til hvert av tallene fra 1-20. De to vanskelighetsgradene gjør at du kan nivådifferensiere aktiviteten til elevene dine.

Jeg bruker nå alle sorteringskortene fra 10-20 med elevene mine, fordi det er dette tallområdet vi hovedsakelig jobber med. (Kortene i tallområdet 1-10 har jeg foreløpig tatt ut.) De gule addisjonskortene der svarene er fra 10-20 er blant kortene som alle elevene skal få sortere. De røde stjernekortene krever at elevene forstår at vi kan sette opp regnestykket på flere måter.
Jeg har denne sorteringsstasjonen hver gang på mattestasjoner, og dermed får elevene repetert de ulike representasjonene av tallene, i tillegg til regnestrategiene vi har lært, hver eneste gang!

Aktiviteten er veldig populær blant elevene; de har fått betydelig bedre tellekompetanse, blitt flinke til å hjelpe hverandre – og også korrigere hverandre, og ikke minst gode på å samarbeide. Kan nesten ikke få anbefalt den sterkt nok!
I denne serien kommer flere kort etterhvert.

“Anne Marte, vi klarte det!”. Stolte elever viser frem stasjonsarbeidet sitt. I denne aktiviteten er det mye læring!

Problemløsningsoppgaver

  • Du er i lekebutikken. Når du kommer til kassa betaler du 18 kroner for det du har kjøpt. Hva kjøpte du, og hva kostet tingene du kjøpte? Finn flere løsningsforslag.
  • Jeg har 20 kroner i lomma mi. Hvilke mynter har jeg?
    a) Finn flere løsningsforslag. Bruk konkreter.
    b) Lag en lignende oppgave selv. Finn minst to løsninger på oppgaven.

Internett

Radius regnemester (skjermdump)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.