Telle videre/telle nedover

Fra «å telle alt»-strategier i addisjon er det vanlig at elevene etter hvert lærer «telle videre»-strategier. Til å begynne med kan det bety å telle videre fra det tallet som er oppgitt først, men etter hvert bør elevene telle videre fra det største tallet.

Lær eleven å identifisere det største og det minste tallet i et addisjonsstykke. La eleven få øve på å starte fra det største tallet og ved hjelp av fingrene telle det antallet som det minste tallet representer.

Eks: 3+16 = 
Vi har 16 og skal legge til 3. Vi teller derfor 3 videre fra 17: 18, 19, 20.

 

Tallområdet 0 – 10

Å telle videre

 • Telling
  Mange barn er mest komfortabel med å begynne å telle fra 1. “Telle videre”-strategien forutsetter derimot at man kan starte på et hvilket som helst tall og telle videre fra det tallet. Øv på dette!
  Eks: Trekk et tallkort og tell videre opp til 10. Deretter kan man gjøre det litt vanskeligere. Trekk et tallkort og tell to videre/tre videre, osv.
 • Internett
  Radius regnemester – tell videre fra det største tallet
 • Aktivitet
  Addisjon med klesklyper:
  Addisjon med klesklyper_tallene fra 0-10  
  (Gro Wollebæk)
  Identifiser det største tallet og tell videre. Bruk utsnittet av tallinja til støtte og marker svarene med klesklyper.
 • Spill
  Terningsspill: Terningsspill med to terninger 
  (Anne Marte N. Sandnes)
  Til dette spillet trenger dere to terninger. Kast begge terningene, og summer antallet som terningen viser. Kryss av på spillbrettet. Vinneren er den som først får fullt brett.
  Addisjonsbingo:  Addisjonsbingo med tallene fra 2-12 (Kristine Solheim)
  Til dette spillet trenger du to terninger og et spillbrett til hver spiller. Trill terningene og summer antallet som terningene viser til sammen. Finn tallet på spillbrettet og kryss av for riktig tall. Den som får først fire på rad vinner. Spill deretter videre til fullt brett. 
  Krig (kortspill): Dette kortspillet kan brukes for å øve på å identifisere det høyeste tallet. Når du jobber i tallområdet fra 0-10 kan du ta bort bildekortene. Del kortstokken i to slik at hver spiller får like mange. Begge spillerne legger frem et kort mot hverandre. Den spilleren som  legger frem kortet som har høyest verdi får kortene. Dersom begge spillerne legger det samme tallet, blir det “krig”. Da legger hver spiller to kort ved siden av med billedsiden ned, deretter et kort med billedsiden opp. Spilleren med det høyeste kortet får kortene. Vinneren av spillet er den spilleren som sitter igjen med flest kort.

Å telle nedover

 • Telling
  “Telle nedover”-strategien forutsetter derimot at man kan starte på et hvilket som helst tall og telle nedover fra det tallet. Øv på dette!
  Eks: Trekk et tallkort og tell nedover til 0. Deretter kan man gjøre det litt vanskeligere. Trekk et tallkort og tell to nedover/tre nedover, osv.
 • Internett:
  Radius regnemester
 • Nrk_ MK-X
  MK-X_Minus 1 (13 min)
  MK-X_Minus 2 (13 min)
 • Rutenett til å vise subtraksjon
  Samlagets nettressurs – rutenett
 • Oppgaver
  Å telle nedover – 2 nivåI denne oppgaven får elevene lære å trekke fra ved å telle nedover og hvordan denne regnestrategien kan brukes til å løse regnestykker med en ukjent. Bruk tallinje og konkreter i arbeidet med oppgaven.
 • Plastelina
  Visualiser subtraksjonsstykkene ved å lage små klumper med plastelina, for så å smashe ned de klumpene som skal tas bort etter hvert som eleven teller nedover. Prøv det samme regnestykket ved å bruke fingrene.
  Se mer på youtube-videoen “Smashing Subtraction! Playdough Math!”.

Tallområdet 0 – 20

Tallene fra 0-20 (store tallplakater til vegg)
Tallene fra 0-20 (mellomstore tallplakater til vegg)
Tallene 0-20 (små tallkort til bruk i undervisningen generelt)

Å telle videre

 • Telling
  Mange barn er mest komfortabel med å begynne å telle fra 1. “Telle videre”-strategien forutsetter derimot at man kan starte på et hvilket som helst tall og telle videre fra det tallet. Øv på dette!
  Eks: Trekk et tallkort og tell videre opp til 20. Deretter kan man gjøre det litt vanskeligere. Trekk et tallkort og tell to videre/tre videre, osv.
 • Internett
  Radius regnemester – tell videre fra det største tallet
 • Spill
  På skattejakt_- Regnestrategi: telle videre_lett (Anne Marte N. Sandnes)
  I dette spillet får elevene gå på skattejakt mens de øver seg på å telle videre med 1,2 og 3. Dersom du lander på ei rute med et regnestykke og klarer å løse det, får du stå. Kanskje må noen medspillere hjelpe deg! Men sjørøverne vil hindre at du finner skatten, og dukker opp når du minst venter det. Lander du på en sjørøver må du gå to skritt tilbake. Vinneren er den som er førstemann til å finne skatten!

Å telle nedover

 • Telling
  “Telle nedover”-strategien forutsetter derimot at man kan starte på et hvilket som helst tall og telle videre fra det tallet. Øv på dette!
  Eks: Trekk et tallkort og tell nedover til 0. Deretter kan man gjøre det litt vanskeligere. Trekk et tallkort og tell to nedover/tre nedover, osv.
 • Internett
  Radius regnemester – tell nedover
 • Spill
  På skattejakt_Regnestrategi: telle nedover_lett (Anne Marte N. Sandnes)
  I dette spillet får elevene gå på skattejakt mens de øver seg på å telle nedover med 1,2 og 3. Dersom du lander på ei rute med et regnestykke og klarer å løse det, får du stå. Kanskje må noen medspillere hjelpe deg! Men sjørøverne vil hindre at du finner skatten, og dukker opp når du minst venter det. Lander du på en sjørøver må du gå to skritt tilbake. Vinneren er den som er førstemann til å finne skatten!

 

 

 

 

 

 

 


Tallområdet 0-20

 • Oppgaver:
  Tell videre fra det høyeste tallet – nivå 1 og Tell videre fra det høyeste tallet – nivå 2
  Å telle videre – oppgave på to nivå
  Å telle nedover: I denne oppgaven får elevene lære å trekke fra ved å telle nedover og hvordan denne regnestrategien kan brukes til å løse likninger med en ukjent.
 • Spill:
  På skattejakt – nivå 2
  Halloween:Halloweenspill_addisjon_0-20Spill sammen i parr eller flere. Dere trenger en terning. Dersom dere havner på en hvit rute, løs regnestykket. Svarer du riktig, får du flytte en plass fram. Dersom du havner på en halloween-figur, må du hoppe to skritt tilbake.
  Mattespill 1 – Dette spillet er for to eller flere spillere, og det er om å gjøre å komme først i mål. Dersom brikken kommer på en farget rute, må spilleren gå tilbake igjen det antallet skritt som står i den fargede ruta. Hvis brikken kommer på et regnestykke der svaret blir et av de tre tallene som står i målområdet, får spilleren flytte 1 plass frem.
  Mattespill 2 – Du har blitt invitert i bursdagsselskap, men finner ikke veien! Hver gang brikken lander på en farget rute, må du ta en omvei og gå tilbake igjen. Hvis brikken kommer på et regnestykke der svaret blir et av de tre tallene som står i målområdet, finner du en snarvei, og kan hoppe en rute frem.
 • Ligninger:
  Arbeidsark: Skriv tallet som mangler (stjerne _ mal)
  Arbeidsark: Skriv tallene som mangler (blomst _ mal)

Problemløsningsoppgaver:

 • Du er i lekebutikken. Når du kommer til kassa betaler du 18 kroner for det du har kjøpt. Hva kjøpte du, og hva kostet tingene du kjøpte? Finn flere løsningsforslag.
 • Jeg har 20 kroner i lomma mi. Hvilke mynter har jeg i lomma mi?
  a) Finn flere løsningsforslag. Bruk konkreter.
  b) Lag en lignende oppgave selv. Finn minst to løsninger på oppgaven.

Tallområdet 0-100

Problemløsningsoppgaver:

 • Du er i lekebutikken. Når du kommer til kassa betaler du 75 kroner for det du har kjøpt.
  Hva kjøpte du, og hva kostet tingene du kjøpte?
  Finn flere løsningsforslag.
 • Jeg har 85 kroner i lomma mi. Hvilke mynter har jeg i lomma mi?
  a) Finn flere løsningsforslag. Bruk konkreter.
  b) Lag en lignende oppgave selv. Finn minst to løsninger på oppgaven.

Tallområdet 0-1000

Problemløsningsoppgaver:

 • Du er i lekebutikken. Når du kommer til kassa betaler du 350 kroner for det du har kjøpt.
  Hva kjøpte du, og hva kostet tingene du kjøpte?
  Finn flere løsningsforslag.
 • Jeg har til sammen 350 kroner i lomma mi. Hvilke mynter og/ eller sedler har jeg i lomma mi?
  a) Finn flere løsningsforslag. Bruk konkreter.
  b) Lag en lignende oppgave selv. Finn minst to løsninger på oppgaven.

Eks: 17 – 3 =
Vi har 17 og skal trekke fra 3. Vi teller derfor 3 nedover fra 17: 16, 15, 14.

Konkretiseringsmateriell

Klosser
Plastelina (i små klumper)
Tallinje
Tallinje med tallene fra 0 – 20 (Dersom du trenger mange tallinjer, kan du printe ut fra sidene til Samlaget.)
Penger
Perlesnor
Terninger
Samlagets nettressurs – rutenett

Læringsstøtte til vegg:
Å telle videre fra det høyeste tallet

 • Ligninger:
  * Arbeidsark: Finn det ukjente tallet_konkreter og tegning_(tallområdet 0-20)
  Oppgaven er lagt ut i word-format slik at du selv kan fylle inn tall i ligningen.
  Slik blir det også lett å tilpasse oppgaven til elevenes nivå. Denne oppgaven er også fin for å vise sammenhengen mellom addisjon og subtraksjon.
  Eks:
  Bruk to rockeringer og klosser (eventuelt penger). Legg rockeringen foran dere på gulvet. Mellom rockeringene må du ha et “er det samme som”-tegn. I rockeringen til venstre trenger du et addisjonstegn for å skille mengdene.
  Legg klosser i rockeringene for å visualisere ligningen.
  * Arbeidsark: Skriv tallet som mangler (stjerne _ mal)
  * Arbeidsark: Skriv tallene som mangler (blomst _ mal)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.