Hva er psykisk helse?

Ord og begreper

Eksempler:

Hvem er jeg? Identitet:
helse, gode/dårlige valg

Følelser:
glad, sint, sur, misunnelig, sjalu

Tanker:
grønne og røde tanker

Psykiske lidelser
angst, depresjon, psykose

Psykisk helse – hva er det?

Youtube: Hva er psykisk helse?

Aktivitet: Sorter og begrunn!

Legg lapper med ord utover gulvet. Siden med skrift skal være vendt ned. På lappene står det ting som har med psykisk helse å gjøre og ting som har med fysisk helse å gjøre. Sorter lappene med psykisk helse.

En og en elev kommer frem, trekker en lapp og leser ordet på lappen. Deretter må eleven argumentere for hvorfor eller hvorfor ikke dette har med psykisk helse å gjøre.

Lappene kan klassen lime på en stor plakat der det står psykisk helse i midten. Plakaten kan henge godt synlig i klasserommet gjennom hele temaet. Slik blir det lettere å forstå hva psykisk helse dreier seg om.

Du kan påvirke tankene dine

Hva kan påvirke tankene dine?
Det kan være vanskelig å skille mellom tanker og følelser.
Du kan påvirke hvilke tanker som skal få plass, hvilke du vil fokusere på.
Det er vanlig å ha både lyse og mørke tanker.
Du kan selv påvirke hvilke tanker du vil fokusere på.

En god psykisk helse

Husk: Man kan utrette store ting med små steg!

Youtube:
Fem grep for å bygge god psykisk helse!

Naturen

Hvorfor er naturen viktig for vår psykiske helse?

Aktivitet: Lag en plakat

Lag en plakat der du skriver en liste over ale tingene du vil gjøre for å få en god psykisk helse.