Bokstavfest

Diplom

Diplom

Diplom til bokstavfest for å markere at alle bokstavene er gjennomgått:

Denne er lagt ut i redigerbar versjon slik at du selv kan sette på bunntekst med navn på trinn, skolen, måned og årstall.