BLANDA DROPS: kryssord, leselogg, leselinjaler, bokstavhus, kalender, alfabetplansjer, bildefortelling, m.m!

ENDELIG ER DET KLART!

Den siste måneden har jeg jobbet med å lage læringsmateriell hovedsakelig knyttet til lesing og skriving i begynneropplæringen. Nå er mye nytt læringsmateriell klart! Jeg må nesten klype meg selv i armen – for en jobb det har vært! Men så utrolig gøy!

De største endringene nå er at det har kommet en ny temaside: «Leseopplæring» under NORSK på hovedmenyen. Denne temasiden er slått sammen av to sider: «lesebingo» og «leseforståelse». Innholdet på disse to sidene er flyttet over, i tillegg har nytt innhold kommet til.

Temasiden «Skriveopplæring» er også i ferd med å gjenoppstå i ny drakt. Mye innhold er tatt ut, og enda mer skal flyttes inn på egne temasider etter hvert. På denne tamsiden har det også kommet nytt innhold, og mye mer skal det bli!

Temasiden «Introduksjon av ny bokstav» er også satt opp på nytt. Skjelettet er klart, og nå er det bare å fylle på med mer innhold og inspirasjon!

Her skal jeg gi en kort presentasjon av noe av det som er nytt:

BILDEKRYSSORD

Samlepakken med 12 bildekryssord med fasit i ulike vanskegrader er et prosjekt jeg har jobbet med over lengre tid. Målet er at elevene skal få god trening i å skrive mange lydrette ord. De første 5 kryssordene er temakryss som tar for seg eventyr, film, fotball og geografi. Deretter kommer «Gøy med kryssord!». Her begynner kryssordene å ligne på kryssord slik vi kjenner det, og levene må finne ord som går vannrett og loddrett. Kyssord 11 og 12 er kryssord slik vi kjenner det. Her skal ordene gi mening både vannrett og loddrett.

Bildekryssordene passer fint til stasjonsundervisning og arbeid sammen med læringsartner – og selvfølgelig også på uteskole om man har muligheten til det.

Bildekryssordene finner du HER I NETTBUTIKKEN!

STAVEAKTIVITET MED 2,-3,-4-OG 5-LYDSORD

Denne aktiviteten laget for noen år tilbake. Jeg hadde elever som strevde med å stave ord, og trengte en aktivitet til stasjonsundervisningen som vi kunne jobbe med over tid. Resultatet ble denne staveaktiviteten.

Her jobber elevene på en stasjon sammen med en læringspartner. Hver elev har arket «Mine ord» og en blyant. Hvis elevene jobber med tolydsord, åpner elevene boksen med tolydsord i (jeg liker å oppbevare de i små bokser, slik at det blir lett å nivådifferensiere), trekker et og et ord som de skal stave med bokstavbrikkene. Ordene de har stavet skrives på arket.

Bildekortene er laget slik at lengden gjør at elevene ser hvis de mangler en bokstav. Arket kan de levere inn til læreren som ser over og eventuelt retter. Når gruppa er ferdig på stasjonen, rydder elevene sammen bildekortene og legger de tilbake i boksen. Slik kan neste gruppe for eksempel jobbe med 5-lydsord, om det er nivået de ligger på.

Noen ganger har jeg variert ved å bruke arbeidsarket «Klassens ord». Da forstørrer jeg arket til A3-format og lar hver gruppe få fortsette å skrive ordene de har stavet. Hvor mange ord klarer vi å skrive tilsammen? Mye engasjement, stor aktivitet!

Staveaktiviteten er nå revidert, og mange nye bilder er lagt til. Bokstavkortene med både små og store bokstaver er også nye.

Denne staveaktiviteten er en av mine favoritter som jeg har brukt mye i både 1. og 2. klasse!

Bokstavbrikkene kan du laste ned gratis inne på temasiden «Skriveopplæring», selve staveaktiviteten med bildekort og arbeidsark finner du HER I NETTBUTIKKEN.

ALFABETPLANSJER OG BOKSTAVKORT, UKAS BOKSTAV OG BOKSTAVHUS

Alfabetplansjer og bokstavkort hører også med! Vokalene er markert med rød farge, konsonantene med blå farge. Alfabetplansjene har tydelige fotografier til hver bokstav, og fås i A4 og A5. Også på bokstavkortene er vokaler markert i rød farge og konsonanter i blå farge. Samlepakken inneholder bokstavkort med de store bokstavene og bokstavkort med de små bokstavene. Disse ligger ute HER I NETTBUTIKKEN.

Arbeidsark med ukas bokstav er nå revidert og ligger ute på temasiden «Skriveopplæring».

Her finner du også splitter nye arbeidsark til å øve på å skrive bokstaver og enkle ord i bokstavhus. Disse arbeidsarkene ble til fordi jeg så hvor forvirrende det kunne være for elevene når bokstavhuset var hvitt, samme farge som bakgrunnen. Ved å la bakgrunnen ha en annen farge, kom linjene i bokstavhusene tydeligere frem. Disse arbeidsarkene laget jeg i flere ulike versjoner og farger, så kan du selv velge det som passer deg og dine elever – og også variere underveis.

LESELOGG, 10 ULIKE VERSJONER

Bakgrunnen til at disse leseloggene ble laget var at jeg ikke kunne unngå å legge merke til at leseloggene vi brukte var designet til voksne/foresatte, ikke til elevene. 

Disse leseloggene er designet på barnas premisser, og flere av designene er tatt fra tema elevene gjerne lærer om på skolen eller er interessert i å lese om for å lære mer.

Leseloggene ligger ute HER i nettbutikken!

LOOPER MED BOKSTAVENE, PULTPLANSJE MED ALFABETET, LESELINJALER, BOKMERKER, KALENDER OG «MIN BILDEFORTELLING»!

To morsomme looper for å øve på bokstavnavn, bokstavlyd og førstelyd!

Loopen med fokus på bokstavnavn starter slik: «Jeg har Aa, hvem har Ff?».
Loopen med fokus på bokstavlyd og førstelyd starter slik:
«Jeg har A for (bilde av ape, eleven må tenke seg frem til ordet som førstelyden viser til).
Hvem har F for 
(bilde av fot, og igjen må eleven tenke seg frem til hvilket ord førstelyden viser til)». Disse to loopene ligger ute HER i nettbutikken!

Pultplansjen med alfabetet ligger ute gratis på temasiden «Skriveopplæring».

Leselinjalene ligger ute gratis på temasiden «Leseopplæring».

«Min bildefortelling» ligger nå fremdeles ute i to ulike versjoner, men nå også på flere ulike nivå! Disse liggerute til gratis nedlastning på temasiden «Skriverammer».

Siden jeg fikk inn ønske på mail fra en som ønsket seg kalender, laget jeg det også! Den ligger ute til gratis nedlastning på temasiden Naturfag – «Årstider og måneder».

JEG HÅPER at dette vil komme til nytte for mange!

NB! Det er oppdaget en feil i «4 DOMINOER – Lesetekster om de 4 årstidene». Feilen gjelder kun bokmålsversjonen av dominoen for årstiden vinter. Hvis du bestilte denne pakken før feilen ble oppdaget, så anbefaler jeg å laste ned vinter-dominoen fra mailen med linker til læringsmateriellet en gang til.

TIL SLUTT EN NYHET:
NÅ KAN OGSÅ SKOLER BETALE – VI HAR EHF!

Fra nå av kan også skolene betale! Undervisningsmetoder tilbyr nå også betaling via EHF, elektronisk handelsformat. Dette gjør at skolen får regningen sendt rett i regnskapssystemet sitt.

Send inn bestilling til undervisningsmetode@gmail.com på læringsmateriellet du/dere bestiller, navn på skolen og en kontaktperson, så får dere læringsmateriellet tilsendt via mail.

Og som alltid: Har du ønsker om nytt læringsmateriell, så er du alltid velkommen til å sende inn ønsker!