9 MILLIONER VISNINGER! Vi feirer med nye sorteringskort i tall-og mengdeforståelse i tallområdet 100-1000!

Undervisningsmetoder har bikket 9 MILLIONER visninger! Det er nesten ikke til å tro – så fantastisk gøy at det er så mange som lar seg inspirere, laster ned utallige oppgaver og arbeidsark, sender inn ønsker, forslag og kommentarer, og som kjøper læringsmateriell i nettbutikken.
TUSEN MILLIONER TAKK!

I dagens blogginnlegg deler jeg noe jeg er veldig stolt av. Det er en ny favoritt som jeg allerede har rukket å bruke i et halvt år: sorteringskort i tallområdet 100-1000!

Disse sorteringskortene kan av naturlige årsaker ikke ta for seg alle tallene fra 100-1000. Derfor plukket jeg ut 20 tall (like mange som de andre pakkene inneholder) fra det aktuelle tallområdet. Det første er 100, det siste er 1000. De resterende tallene har jeg valgt med tanke på at elevene skal lære mest mulig om plassverdi i tresifrede tall og om hvordan tallsystemet vårt er oppbygd. For eksempel har vi 100, 101 og 110, 813 og 831, osv.

Denne pakken med sorteringskort skiller seg fra de andre pakkene jeg har laget tidligere ved at den består av to sett med kort:

Sett 1: Tall, tallord, tallgåter, utvidet form, mengde

Sett 2: Addisjon og subtraksjon med 1, 10 og 100 og tekstoppgaver

Til sammen består dette oppgavesettet av hele 12 kortstokker. Tanken er at du velger selv hvilke kort du vil bruke til elevene dine, også hvor mange kort av hver kategori du ønsker å bruke.

På bildet under til venstre ser du alle de 12 kortstokkene som inneholder hver sin kategori med oppgavekort. På bildet under til høyre ser du en oversikt over alle kategoriene med kort slik de ser ut når vi sorterer de under hverandre. Det er ikke meningen at du skal bruke alle kategoriene samtidig. Dette bildet er kun ment for å gi deg som leser en oversikt.

SETT 1:
Tall, tallord, tallgåter, utvidet form, mengde

Det første oppgavesettet tar for seg det mest grunnleggende i tall-og mengdeforståelse innenfor tallområdet 100-1000.

Elevene starter med å sortere tallkortene i stigende rekkefølge. Læreren veileder underveis og ber elevene fortelle hvordan de tenker, eventuelt også korrigerer underveis.

Deretter fortsetter de med å lese tallord, for så å koble tallordene til riktig tall. Her kan læreren snakke om tallene skrivemåte: tallene opp til og med 100 skrives i et ord, og mange av disse tallordene er sammensatte (for eksempel «trettisju»). Tallene som har større verdi enn 100 er ikke sammensatte (for eksempel ni hundre og trettisju).

Deretter kommer tallgåter og tall på utvidet form. Begge disse to kategoriene med sorteringskort handler om plassverdi, i dette tilfellet sifrenes verdi i tresifrede tall.

Den neste kategorien med sorteringskort håper jeg vil inspirere til uteskole. Her har jeg valgt å bruke pinner, kastanjenøtter og rognebær for å vise mengden hvert tall representerer. Når disse oppgavekortene introduseres kan læreren spørre: «Hvilken verdi tror dere pinnene har? Hvilken verdi tror dere kastanjenøttene har? Og hva med rognebærene?». Elevene begynner straks å studere kortene, og finner ut at pinnene er hundrere, kastanjenøttene er tiere og rognebærene er enere. Se spesielt godt etter på 101 (en pinne og et rognebær) og 110 (en pinne og en kastanjenøtt). Denne oppgaven gir også mye god øvelse i telling.

SETT 2:
Addisjon og subtraksjon med 1, 10 og 100 og tekstoppgaver

Det andre oppgavesettet tar for seg addisjon og subtraksjon med 1, 10 og 100. Her kan du velge om du for eksempel ønsker å kun starte med addisjon (da kan du også for eksempel velge å ta med utvidet form-kortene), om du kun vil at elevene skal jobbe med subtraksjon, eller om du ønsker å ta med alle. Dersom du har stasjonsundervisning kan du velge å la for eksempel en gruppe med elever som trenger å øve på det mest grunnleggende kun jobbe med tall, utvidet form, +1 og -1. En annen gruppe som vil ha mer utfordringer kan for eksempel få jobbe med alle regnekortene, eventuelt også tekstoppgavene (de er ikke med på dette bildet).

Også her er lærerens oppgave som veileder viktig. Still spørsmål underveis. Grip fatt i elevenes misoppfatninger. Når elevene er ferdig kan du «rette» og si for eksempel: «Dere har klart nesten alle oppgavene, men jeg ser to kort som ikke er riktig plassert. Hvilke kort er det?» Da vil ivrige elever regne, sjekke svarene og lete, ivrige etter å finne feilen. Eleven som kommer med forslag må da begrunne hvorfor hen mener at det er nettopp disse kortene som er feil sortert. HER LIGGER DET SÅ MYE GOD ØVING!

Sorteringskortene med tekstoppgaver passer også fint sammen med disse sorteringskortene. Tekstoppgavene er skrevet med et snev av humor, og flere av oppgavene tar utgangspunkt i figurer fra kjente eventyr, barnesanger, osv. Andre tekstoppgaver er skrevet med utgangspunkt i tenkte situasjoner fra barnas eget hverdagsliv. Eks: «Læreren ser utover klassen. Hun spør: Hvor mye penger har du hvis du har 57 ti-kroninger?» Oppgavekortene med tekstoppgaver gir elevene god øvelse i lesing, både avkoding og leseforståelse, i tillegg til oppgaveløsning.

Legg merke til oppgavekortene som tar for seg subtraksjon med 1. Her har jeg brukt en fredsdue som illustrasjon, og de hvite tallene er skrevet på en svart bakgrunn. Her har jeg tatt med litt historie fra tiden vi lever i. Det svarte symboliserer krigene i Europa og Midtøsten, og den hvite fredsduen symboliserer håpet om fred og forsoning.

Sorteringskortene i tall-og mengdeforståelse ligger ute i nettbutikken. Direktelinker finner du under:

Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse 100-1000

Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse 20-40

Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse 1-20

*Samlepakke – TILBUD KR 299 (verdi kr 387):
Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse 100-1000
Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse 20-40
Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse 1-20

TILBUDET VARER KUN EN MÅNED I ANLEDNING 9 MILLIONER VISNINGER🥳