SORTERINGSKORT I TALL-OG MENGDEFORSTÅELSE 100-1000

kr129

Opplegget består av:

-240 sorteringskort i tall-og mengdeforståelse i tallområdet 100-1000

– 20 kort innenfor hver av disse kategoriene:
tall, tallord, utvidet form, tallgåter (plassverdi), tallet laget med naturmaterialer (hundrere, tiere og enere), tekstoppgaver, addisjon med enere, addisjon med tiere og addisjon med hundrere, subtraksjon med enere, subtraksjon med tiere og subtraksjon med hundrere.

-Bokmål og nynorsk

Dette produktet hører til SAMLEPAKKEN:

SAMLEPAKKE: Sorteringskort i tall-og mengdeforståelse 1-20, 20-40, 100-1000

Beskrivelse

Disse sorteringskortene i tall-og mengdeforståelse er laget for arbeid med tallområdet 100-1000. Sorteringskortene kan du bruke på mange ulike måter og over lengre tid. De kan brukes til mange ulike aktiviteter både inne og på uteskole.

Forslag til bruk:

-Ute/inne – sortering: Start med å sortere tallkortene i stigende rekkefølge (etter hvert kan elevene bli utfordret til å sortere tallene i synkende rekkefølge). Spør elevene hvordan de tenker underveis. Deretter kan de fortsette med å sortere tallordene, tallene på utvidet form og tallgåtene. Et tips er å ikke bruke alle kategoriene med en gang. For eksempel kan du vente litt med å innføre kortene som tar for seg addisjon/subtraksjon med enere, tiere og hundrere. Det kan være praktisk å oppbevare hver kategori med kort med et strikk rundt. Selv bruker jeg å be elevene om hjelp til å samle sammen hver enkelt kategori etter endt økt, og de hjelper mer enn gjerne til. Denne sorteringsaktiviteten er fin å innføre på lærerstyrt stasjon, deretter kan elevene jobbe med aktiviteten i små grupper. Be elevene fortelle hvordan de tenker underveis, og få elevene til å hjelpe til med å sjekke om svarene er riktig – her er det MYE læring!

-Uteskole – mengder: Start med å vise kortene der mengden hvert tall representerer er laget av naturmaterialer. Trekk noen kort og la elevene få diskutere seg frem til hvilket tall det kan være. Hva representerer pinnene? Hundrere, tiere eller enere? Hva representerer valnøttene? Hva representerer rognebærene?
Nå er det elevene sin tur til å prøve. Til denne aktiviteten trenger dere tallkortene. Legg tallkortene med tallsiden ned. La elevene jobbe sammen to og to. En fra hvert læringspar kommer så frem og trekker et tallkort, som hen tar med tilbake til læringspartneren sin. Oppdraget er å finne ting ute i naturen som skal representere hundrere, tiere og enere. Lag mengden tallet representerer med naturmaterialer. Skriv tallet i skriveboka og tegn mengden, eventuelt ta bilde av tallkortet og mengden med ipad. Legg kortet tilbake og trekk et nytt!

-Uteskole – sortering: Lag en tallinje sammen, for eksempel med kritt ute i skolegården. Tallinja må gå fra 0 til 1000. Diskuter sammen: Hvor på tallinja kan dere markere 500? Hvor på tallinja kan dere markere 1000? Hva med 250 og 750? Legg tallkortene der dere mener de passer på tallinja. La gjerne elevene få argumentere for hvorfor de velger å plassere tallet akkurat der. La deretter alle elevene få være med å sortere resten av sorteringskortene. Du kan selv velge hvilke kategorier av kortene du vil bruke.

-Ute/inne – finn din venn: Velg kort fra to ulike kategorier som dere skal øve på. Plukk kort fra hver kategori slik at halvparten av elevene får kort fra den ene kategorien (for eksempel tall) og den andre halvparten får kort fra den andre kategorien (for eksempel tallet på utvidet form). Del ut en lapp til hver elev. La elevene gå rundt i klasserommet for å finne sin «venn»; den eleven med en lapp som passer til ens egen. Etter hvert som de finner vennen sin går de til læreren som sjekker at det er riktig, før de setter seg i en ring. Det er viktig at elevene setter seg sammen med vennen sin. Når alle har funnet sin venn, avslutter dere aktiviteten med en felles oppsummering der alle leser opp det som står på kortene.

-Ute/inne – memory: Velg to kategorier av kortene, avhengig av hva elevene dine trenger å øve på. Legg kortene med bildesiden ned. Spill sammen i grupper på 2-3 og bytt på å være den som får åpne to kort. Hvis det er kort som passer sammen fra hver kategori (for eksempel 300 + 20 + 4 på utvidet form og tallet 324) får vedkommende paret. Hvis kortene ikke hører sammen må de vendes tilbake igjen. Da er det om å gjøre å huske hvor de ligger! Vinneren er den som klarer å få flest par.

-Ute/inne – oppgaveløsning: Velg en kategori med kort som elevene skal øve på, for eksempel addisjon med hundrere. Legg kortene utover pulten med bildesiden vendt ned. Elevene trekker et oppgavekort, skriver regnestykket og svaret i matteboka si. Når regnestykket er ferdig løst, legges oppgavekortet tilbake på pulten. Da kan eleven trekke en ny oppgave.

-Ute/inne – takk for i dag, evt oppsummering av økta: Legg oppgavekortene dere har jobbet med i en boks. Når elevene skal ut av klasserommet, står læreren i døra med boksen i hånden. Elevene trekker et kort hver og sier svaret. Her kan man legge inn egne varianter med at for eksempel to og to elever får trekke kort, osv. Fordelen med en og en elev er at læreren vil få bede oversikt over hvem som forstår stoffet som er gjennomgått og hvem som trenger å øve mer.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “SORTERINGSKORT I TALL-OG MENGDEFORSTÅELSE 100-1000”