Klokka

Konkreter

Øveklokke laget av papir
Analog og digital klokke på internett
(finnes på https://radius1-4-larer.cappelendamm.no – ressurser for interaktiv tavle)


Lag ei klokke!

Bruk en mal fra internett, for eksempel denne på Craft Ideas for Kids.
La alle elevene få lage hver sin klokke. Klipp, lim og fargelegg. Dere trenger også splittbinders for å feste viserne. Det kan være lurt å lime klokka på farget papp eller lignende, slik at den holder seg lenger. Klokka kan de oppbeare i hylla eller skuffen sin, slik at den lett kan tas frem når dere har litt tid til overs.

Det er lurt at læreren hele tiden har sin klokke hengende på tavla, slik at det er lett å stille spørsmål om klokka flere ganger hver dag.


Hel og halv

NRK Super:
MK-X episode 3:8
MK-X episode 8:8

Analog og digital klokke på nett: Analog og digital klokke på internett
finnes på https://radius1-4-larer.cappelendamm.no – ressurser for interaktiv tavle.

Læringsstøtte: Lag et hjelpeark der elevene markerer hel og halv på klokka. Arket kan elevene lime i skriveboka eller ha som støtte ved siden av på pulten sin mens de jobber med oppgaver.

Oppgaver på Salaby: http://www.salaby.no.

Oppgaver på M+: Sjekk http://www.mpluss.no! Der ligger det flere klokkeoppgaver.

Spør elevene om hvem som kan hel og halv på klokka i forkant av timen. Planlegg slik at du setter disse elevene sammen med elever som ikke kan klokka fra før.

Gå igjennom hele timer på klokka i fellesskap. Hvor på klokka skal langeviseren peke når klokka er hel? Bruk ei klokke som henger på tavla (bruk lærertyggis) og gi eksempler. Si regla om klokka sammen, så flytter dere viserne samtidig som dere sier klokkeslettene (“Klokka ett er jeg mett, klokka to går jeg på do, klokka tre møter jeg en fe, osv…).

La elevene deretter sitte sammen to og to. Gi de muntlige oppgaver hentet fra deres egen hverdag som de skal løse sammen.
F.eks:
“Ali står opp klokka 08.00 om morgenen. Gjør slik at klokka viser tidspunktet Ali står opp.”
Etter hvert som de er ferdig, løfter de klokka opp i været slik at læreren kan se om det er riktig.
“Bursdagsselskapet til Mona begynner klokka 21.00 i kveld. Gjør slik at klokka viser tidspunktet bursdagsselskapet begynner.”
Før de skal få lage klokkeoppgaver til læringspartneren sin, kan det være lurt å ta noen ikke-eksempler, som f.eks: ta langeviseren på 10 og lilleviseren på 12.
“Jeg legger meg klokka 22.00 om kvelden. Sånn ser klokka ut da. Er dette riktig?”

Gjenta det samme med halve klokkeslett.


Hel, halv, kvart over, kvart på

Analog og digital klokke på nett: Analog og digital klokke på internett
finnes på https://radius1-4-larer.cappelendamm.no – ressurser for interaktiv tavle.

Læringsstøtte: Lag et hjelpeark der elevene markerer hel, halv, kvart over og kvart på, på klokka. Arket kan elevene lime i skriveboka eller ha som støtte ved siden av på pulten sin mens de jobber med oppgaver.

Oppgaver på Salaby: http://www.salaby.no.

Oppgaver på M+: Sjekk http://www.mpluss.no! Der ligger det flere klokkeoppgaver.


5-gangen og klokka

Hvorfor hjelper det å kunne 5-gangen når vi skal lære oss klokka?
Se oppgaver om 5-gangen på undervisningsmetoder.wordpress.com/multiplikasjon.