Note to self: Å øve på øvingsord

Det er mange ulike måter man kan øve på ukas øvingsord. Forrige uke prøvde jeg noe nytt: Jeg laget store plakater med illustrasjoner til hvert av øvingsordene. Opplegget var så vellykket at jeg skriver det her, så jeg ikke glemmer det. Dette vil jeg gjøre igjen!

 • Intro: BILDE_ORD TIL VEGG
  Mål for timen: Kunne lage setninger med ukas diktatord.
  Kort om mål og plan for timen.
 • Ukeslutt-prøven:
  Gjennomgang av norskdelen på forrige Ukeslutt-prøve.
  Hva gjorde vi bra? Hva kan vi lære av feilene vi gjorde?
 • Introduksjon av ukas øvingsord:
  Snakk om ordene sammen: ordenes betydning, ord som ligner, likheter/forskjeller, om hvorfor det er viktig å lese nøyaktig, rimord, vokaler, diftonger, osv.
  Heng opp ord-plakatene på tavla etter hvert som vi snakker om ordene.
 • Lekediktat:
  Alle elevene blir bedt om å legge seg ned på pulten med øynene lukket.
  Lag en setning med hvert av ukas øvingsord og avslutt med: «Skriv ordet …».
  De elevene som vil fortelle hvordan de ville skrevet ordet, rekker opp hånda og staver øvingsordet høyt for klassen.
 • Arbeid i par:
  Elevene jobber sammen med læringspartneren sin og lager setninger med ukas ord. Setningene skriver de i skriveboka.
 • Måloppsummering og avslutning:
  Elevene tar med seg skrivebøkene sine og setter seg i samling rundt smartboarden.
  Ukas øvingsord er allerede skrevet opp i word.
  Elevene rekker opp hånda og leser en setning de har skrevet. Setningene skrives opp på smartboarden. Les setningene sammen.
  La elevene få vise om de synes det var lett, sånn passe, eller vanskelig, ved å bruke tommelfingeren.Etter timen hang jeg opp plakatene godt synlig like ved inngangspartiet til klasserommet vårt. Slik ville elevene se plakatene hver gang de gikk ut av klasserommet. En annen fordel ved å henge opp ukas øvingsord er at elevene ble veldig observante på øvingsordene når de leste selv også. Vi repeterte ordene hver dag.

  Denne uka skal jeg henge opp ord-plakatene fra forrige uke på en vegg bakerst i klasserommet. Nå venter nye øvingsord, og nye plakater må lages.

  Alle ord-plakatene jeg lager legger jeg ut her:
  https://undervisningsmetoder.wordpress.com/norsk-2/grunnleggende-lese-og-skriveopplaering/skriveopplaering/

Legg igjen en kommentar